На головну

Хімічні властивості кислот.

  1. VI. Хімічні опіки.
  2. XI. Пристосування ТА ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ, властивості. Здібностей та обдарувань АРТИСТА
  3. Автоколивальні БІОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ
  4. Алюміній, його властивості та застосування в техніці
  5. Амфотерними називаються такі гідроксиди, які в залежності від умов виявляють властивості яких підстав, або кислот.
  6. Армуючі матеріали і їх властивості
  7. Базові властивості безпеки інформації. Канали реалізації загроз

1. Кислоти взаємодіють з підставами (Реакція нейтралізації), утворюючи сіль і воду:

H2SO4 + 2КОН = K2SO4 + 2Н2О

2НNО3 + Мg (ОН)2 = Мg (NO3)2 + 2Н2О

2. Кислоти взаємодіють з основними і амфотерними оксидами, Утворюючи сіль і воду:

Н24 + СuO = СuSO4 + Н2О

6НС1 + Al2O3 = 2AlCl3 + ДТ2О

3. Кислоти можуть взаємодіяти з солями слабших або більш летких кислот, Утворюючи нову сіль і нову кислоту:

2НС1 + K2CO3 = 2КС1 + H2CO3,

Н24 + 2NаС1 = Na2SO4 + 2НС1 ^

в даних реакціях НСl и Н24 витісняють більш слабку 2СО3) і більше летючу (НСl) кислоти з їх солей.

3. Кислоти реагують з активними металами з утворенням солі і водню:

2HCl + Mg = MgCl2 + Н2^

Са + 2СН3СООН = Са (СН3СОО)2 + Н2^

Так реакції будуть протікати з будь-розчинної у воді і не проявляємо специфічного окисного дії кислотою.

При реакціях металів з кислотами - окислювачами, наприклад, Н2SO4 (Концентрований розчин) або HNO3 (Розчин будь-якої концентрації) водень практично не виділяється:

Cu + 2H2SO4 (конц.) = CuSO4 + SO2^ + 2H2O

8HNO3 (конц.) + 3Мg = 3Mg (NO3)2 + 2NO ^ + 4H2O

Такі реакції специфічні і розглядаються в темі «Редокс»

1.3.6. Способи отримання кислот.

1. Безкисневі кислоти можуть бути отримані безпосереднім синтезом з елементів, З наступним розчиненням отриманого з'єднання в воді:

Н2 + С12 = 2НС1

Н2 + S = H2S

2. Кисневовмісні кислоти можуть бути отримані взаємодією деяких кислотних оксидів (ангідридів кислот) з водою:

SO3 + H2O = Н24

N2O5 + Н2О = 2HNO3

3. Як безкисневі, так і кисень кислоти можна отримати за реакцією обміну між солями і кислотами:

Na2SiO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2SiO3v

AgNO3 + HCl = AgCl v + НNO3

FeS + 2HCI = FeCl2 + H2S ^

CuSO4 + H2S = CuS v + H2SO4
Попередня   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Наступна

Хімічні властивості оксидів. | Способи отримання оксидів | Класифікація підстав | Графічне зображення формул підстав. | Хімічні властивості підстав | Амфотерними називаються такі гідроксиди, які в залежності від умов виявляють властивості яких підстав, або кислот. | Способи отримання підстав | Області застосування підстав. | Основность кислот визначається кількістю атомів водню в молекулі кислоти, які можуть заміщатися на атоми металів з утворенням солі. | Номенклатура кислот. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати