На головну

Основними оксидами називаються такі оксиди, яким в якості гідратів (продуктів приєднання води) відповідають підстави.

  1. II. Тривалі якісні порушення свідомості
  2. III. Розрахунок якісно-кількісних показників для схеми
  3. VI. злоякісні пухлини
  4. Агрегатні індекси кількісних та якісних показників
  5. Амфотерними називаються такі гідроксиди, які в залежності від умов виявляють властивості яких підстав, або кислот.
  6. Аналіз забезпеченості основними засобами
  7. Болі при злоякісних новоутвореннях

наприклад:

Na2O + H2O = 2NaOH

 Формула основного оксиду  Відповідна гидратная форма (підстава)
Na2O NaOH
BaO Ba (OH)2
CaO Ca (OH)2
FeO Fe (OH)2

Основні оксиди утворюються металами при прояві ними невисокою валентності (зазвичай I або II).

Оксиди таких металів, як Li, Na, К, Rb, Сs, Fr, Са, Sr, Ва безпосередньо взаємодіють з водою з утворенням розчинних у воді підстав - лугів.

Інші основні оксиди безпосередньо з водою не взаємодіють, а відповідні їм підстави отримують з солей (непрямим шляхом).

Кислотними оксидами називаються такі оксиди, яким в якості гідратів відповідають кислоти. Кислотні оксиди називають також ангідридами кислот.

наприклад:

SO3 + H2O = H2SO4

 Формула кислотного оксиду  Відповідна гидратная форма (кислота)
SO2 H2SO3
SO3 H2SO4
P2O5 H3PO4
CrO3 H2CrO4
Mn2O7 HMnO4
V2O5 HVO3

Кислотні оксиди утворюються при окисленні неметалів і металів, якщо останні мають в отриманому оксиді високе значення валентності. Наприклад, оксид марганцю (VII) - кислотний оксид, так як це оксид металу з високою валентністю (VII). Як гідрату цому оксиду буде відповідати кислота - НMnО4.

Більшість кислотних оксидів можуть безпосередньо взаємодіяти з водою і при цьому утворювати кислоти.

наприклад:

СО2 + Н2О = Н2СО3

P2O5 + 3Н2Про = 2Н3РO4

SO3 + Н2О = Н24

Деякі оксиди безпосередньо з водою не взаємодіють. Такого типу оксиди самі можуть бути отримані з кислот.

наприклад:

SiO2 + H2O ® реакція не йде

H2SiO3  SiO2 + H2O

Це підтверджує назви кислотних оксидів - ангідриди, Тобто "що не містять воду". Одна з назв SiO2 - Ангідрид кремнієвої кислоти.

Амфотерні оксиди являють собою оксиди, які залежно від умов виявляють властивості як основних (в кислому середовищі), так і кислотних (в лужному середовищі) оксидів.

До амфотерним оксидів належать оксиди деяких металів. наприклад:

BeO, Al2O3, PbO, SnO, ZnO, PbO2, SnO2, Cr2O3.

При реакціях з кислотами амфотерні оксиди проявляють властивості основних оксидів:

РbО + 2НNО3 = Рb (NО3)2 + Н2О

При реакціях з лугами амфотерні оксиди проявляють властивості кислотних оксидів:

РbО + 2NaOН  Na2PbO2 + Н2О

Амфотерні оксиди з водою безпосередньо не взаємодіють, отже, їх гідратів форми отримують побічно - з солей.

Несолеобразующіе (індиферентні, або байдужі) оксиди - невелика група оксидів, які не вступають в хімічні реакції з утворенням солей.

Кнесолеобразующім оксидів належать, наприклад, СО, N2O, NO, SiO.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ | Кафедра загальної та неорганічної хімії | ФАКУЛЬТЕТУ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ | КЛАСИФІКАЦІЯ НЕОРГАНІЧНИХ СОЕДИНЕНИЙ | Хімічні властивості оксидів. | Способи отримання оксидів | Класифікація підстав | Графічне зображення формул підстав. | Хімічні властивості підстав | Амфотерними називаються такі гідроксиди, які в залежності від умов виявляють властивості яких підстав, або кислот. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати