На головну

ФАКУЛЬТЕТУ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

  1. CASE-технології
  2. CRM-технології
  3. Ethernet - приклад стандартної технології з комутацією пакетів
  4. I. Освітні технології
  5. I. Освітні технології
  6. III. Інноваційні технології, використовувані в навчальному процесі
  7. PR-технології

В ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА

найважливіші класи

Неорганічних сполук.

Навчальний посібник для лабораторного практикуму

За загальної хімії.

Видання 2-е, доповнене

Під редакцією д.х.н., проф. Дєдова А.Г.

Москва 2007 р


Найважливіші класи неорганічних сполук. Навчальний посібник для лабораторного практикуму з загальної хімії, В.С. Рибальченко, Болдирєва О.Г., М., РГУ нафти і газу ім. І.М. Губкіна, 2007, стор.88.

Даний навчальний посібник призначений для студентів усіх спеціальностей, які вивчають курс хімії у вищій школі. Навчальний посібник містить великий фактичний матеріал, який допоможе студентам скласти повне уявлення про обсяг вимог, що пред'являються до знання даної теми, і усвідомлено виконати експериментальну частину роботи, що виконується в лабораторному практикумі.

Кожен розділ теорії забезпечений переліком питань, які дозволяють здійснити самоконтроль засвоєння матеріалу, що вивчається.

Представлені в роботі варіанти тестів, допоможуть учням ознайомитися з практикується у вищій школі тестової формою контролю засвоєння отриманих при вивченні предмета знань.

Розділи I.1, II - VI написані проф. В.С. Рибальченко, розділ I.2 підготовлений к.х.н., доц. О.Г. Болдиревої і проф. В.С. Рибальченко.

Під редакцією д.х.н., проф. А.Г. Дєдова

Рецензент - к.х.н., доц. М.Н. Карташова.
Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ | Основні класи неорганічних сполук | Основними оксидами називаються такі оксиди, яким в якості гідратів (продуктів приєднання води) відповідають підстави. | Графічне зображення формул оксидів. | Хімічні властивості оксидів. | Способи отримання оксидів | Класифікація підстав | Графічне зображення формул підстав. | Хімічні властивості підстав | Амфотерними називаються такі гідроксиди, які в залежності від умов виявляють властивості яких підстав, або кислот. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати