Головна

Дефіцит бюджету

  1. Склад видатків бюджету на галузі національної економіки
  2. Більше мільярда - це дефіцит.
  3. Бюджет сім'ї. Дохідна та видаткова частини бюджету
  4. Бюджетна класифікації, її склад і роль у виконанні бюджету
  5. бюджетний дефіцит
  6. бюджетний дефіцит
  7. Бюджетний дефіцит і бюджетний профіцит.

Коли обсяг видатків бюджету перевищує доходи, утворюється дефіцит бюджету. У ряді країн це явище має постійний характер: держави змушені збільшувати обсяг витрат для задоволення зростаючих загальнодержавних потреб.

Економісти розвинених країн розрізняють дві форми бюджетного дефіциту. активний дефіцит виникає в разі збільшення витрат на розвиток економіки, її модернізацію і, в кінцевому рахунку, - на підйом національної економіки. пасивний дефіцит - Результат збільшення витрат по фінансуванню заходів, які не відбиваються на зростанні ВВП (оборона країни, управлінські витрати та ін.).

Як правило, дефіцит бюджету негативно позначається на стабільності грошової і фінансової систем, підвищує рівень інфляції і погіршує добробут населення. Уряди різних країн змушені встановлювати максимальну межу величини бюджетного дефіциту у відсотках до ВВП або до видаткової частини відповідного бюджету. У Республіці Білорусь на 2012 рік прийнятий бездефіцитний бюджет

Фінансування бюджетного дефіциту республіки (в разі його виникнення) може здійснюватися з таких джерел:

-Внутрішній - у вигляді залучених коштів від банків, юридичних та фізичних осіб; від реалізації державного майна;

-Зовнішній - кредитів міжнародних фінансових організацій, а також іноземних держав та інших іноземних кредиторів.

Джерела фінансування дефіциту бюджету затверджуються:

- По республіканському бюджету - законом про республіканський бюджет на черговий фінансовий рік;

- По місцевим бюджетам - рішеннями відповідних місцевих Рад депутатів про бюджет на черговий фінансовий рік.

Скорочення бюджетного дефіциту досягається головним чином за рахунок збільшення обсягу доходів і зменшення рівня витрат. Ці заходи тісно пов'язані з розширенням виробництва і підвищенням його ефективності, що дозволяє наростити обсяг грошових надходжень від фізичних та юридичних осіб без посилення податкового навантаження на їхні доходи. Скорочення обсягу витрат сприяє більш раціональне і економне використання бюджетних коштів, а також залучення інших джерел фінансування загальнодержавних програм. Важливе значення в оптимізації бюджетного дефіциту грає і рівень управління всім бюджетним процесом.Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Поняття, сутність і об'єктивна необхідність фінансів. | Загальна характеристика фінансової системи, її сфери і ланки. | Управління фінансовою системою держави. | Поняття і сутність державного бюджету, його функції | Бюджетне пристрій і принципи побудови бюджетної системи держави | Бюджетний процес, його етапи | Джерела формування державного бюджету | Основні елементи фінансової політики держави. | Поняття, сутність, форми і методи фінансового контролю | Органи державного фінансового контролю, їх основні функції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати