На головну

Бюджетне пристрій і принципи побудови бюджетної системи держави

  1. B.3. Системи економетричних рівнянь
  2. D.3. Системи економетричних рівнянь
  3. Delay - пристрій затримки сигналу (тільки для Active Filters).
  4. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  7. II. Об'єктивні методи дослідження ендокринної системи. Особливості загального огляду.

бюджетне пристрій являє собою організацію бюджетної системи та принципи її побудови. бюджетна система - Це сукупність всіх бюджетів, що діють на території країни.

У федеративних державах бюджетна система включає три ланки:

1) федеральний бюджет (вищий рівень бюджетної системи), який фінансує загальнонаціональні заходи держави;

2) бюджети членів федерації, призначені для фінансування заходів, передбачених в планах розвитку відповідного регіону;

3) місцеві бюджети, які підтримують виконання функцій місцевих органів влади.

У Республіці Білорусь, що є унітарною державою, бюджетна система відповідно до Конституції Республіки Білорусь включає два рівня: республіканський бюджет і місцеві бюджети (бюджети областей).

Місцеві бюджети діляться на три рівні:

1. бюджети первинного рівня (сільські, селищні, міські (міст районного підпорядкування));

2. бюджети базового рівня (районні та міські (міст обласного підпорядкування));

3. бюджети обласного рівня (обласних бюджетів та бюджету м Мінська).

Бюджети областей, міста Мінська і республіканський бюджет складають консолідований бюджет Республіка Білорусь. Консолідований бюджет країни не затверджується законодавчо, він являє собою статистичний звід бюджетних показників, складених Міністерством фінансів Республіки Білорусь для бюджетного планування та визначення нормативів відрахувань від регулюючих податків до бюджетів областей і районів.

Бюджетна система Республіки Білорусь грунтується на 10 принципах:

1. єдності. Єдність бюджетної системи Республіки Білорусь забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією Республіки Білорусь, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

2. повноти відображення доходів і витрат бюджетів. Цей принцип означає, що всі доходи і видатки бюджетів, визначені законодавством, підлягають відображенню в бюджетах в обов'язковому порядку і повному обсязі;

3. збалансованості бюджетів. Цей принцип означає, що обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування його дефіциту;

4. гласності. Принцип означає відкритість для суспільства та засобів масової інформації процедур розгляду та прийняття закону про республіканський бюджет на черговий фінансовий рік, рішень місцевих Рад депутатів про бюджет, а також опублікування в установленому порядку в засобах масової інформації затверджених бюджетів і звітів про їх виконання, повноту подання інформації про хід виконання бюджетів;

5. самостійності бюджетів. Цей принцип забезпечується наявністю у бюджетів всіх рівнів власних доходів і джерел фінансування дефіциту бюджету, а також правом відповідних державних органів визначати напрями витрат, самостійно складати, розглядати, затверджувати і виконувати бюджет;

6. ефективності використання бюджетних коштів. Цей принцип означає, що при складанні, розгляді, затвердженні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають виходити з необхідності досягнення заданих цілей з використанням мінімального обсягу бюджетних коштів або досягнення максимального результату з використанням визначеного бюджетом обсягу коштів;

7. загального (сукупного) покриття витрат бюджетів. Всі витрати бюджету повинні забезпечуватися загальною сумою доходів бюджету і надходжень із джерел фінансування його дефіциту. Витрати бюджету не можуть бути пов'язані з певними доходами бюджету і джерелами фінансування дефіциту бюджету, за винятком:

- Витрат державних цільових бюджетних фондів;

- Цільових коштів, отриманих з бюджетів інших рівнів бюджетної системи Республіки Білорусь;

- Державних позик;

- Добровільних внесків;

- Коштів фондів попереджувальних (превентивних) заходів;

- Коштів бюджету відповідно до міжнародних договорів України;

- Коштів бюджету за межами території Республіки Білорусь;

8. достовірності бюджетів. Цей принцип означає, що бюджети формуються на основі обґрунтованих прогнозних макроекономічних показників соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь, відповідної адміністративно-територіальної одиниці країни;

9. адресності та цільового призначення бюджетних коштів. Цей принцип означає, що бюджетні кошти виділяються в розпорядження конкретних одержувачів бюджетних коштів із спрямуванням їх на фінансування конкретних цілей;

10. відповідальності учасників бюджетного процесу. Цей принцип полягає в тому, що кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії (бездіяльність) на кожній стадії бюджетного процесу.

Республіканський бюджет як провідна ланка концентрує приблизно половину бюджетних ресурсів держави та є одним з головних гарантів устрою республіки як суверенної незалежної держави. За рахунок його коштів фінансуються об'єкти республіканської власності, загальнореспубліканські програми (щодо розвитку пріоритетних галузей господарства, підвищенню життєвого рівня населення, забезпечення обороноздатності країни), органи державної влади та управління, суди і прокуратура, соціально-культурні установи республіканського підпорядкування, резервні фонди Ради Міністрів Республіки Білорусь, Міністерства фінансів Республіки Білорусь.

Місцеві бюджети в основному забезпечують розвиток господарства регіонів, благоустрій їх територій і здійснення соціально-культурних заходів місцевого значення.

Республіканський бюджет перерозподіляє фінансові ресурси між місцевими бюджетами (областями і містом Мінськом) для вирівнювання їх економічного і соціально-культурного розвитку. Ланки бюджетної системи тісно взаємопов'язані і доповнюють один одного, що багато в чому сприяє задоволенню загальнодержавних потреб.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Поняття, сутність і об'єктивна необхідність фінансів. | Загальна характеристика фінансової системи, її сфери і ланки. | Управління фінансовою системою держави. | Джерела формування державного бюджету | Витрати державного бюджету і їх роль в задоволенні загальнодержавних потреб | Дефіцит бюджету | Цільові бюджетні та позабюджетні фонди | Основні елементи фінансової політики держави. | Поняття, сутність, форми і методи фінансового контролю | Органи державного фінансового контролю, їх основні функції. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати