На головну

Завдання 4.Мітоз в рослинній клітині

  1. А тепер завдання.
  2. ВІДПОВІДНО ДО ЙОГО комунікативні-стилістичні ЗАВДАННЯМ
  3. Виконайте завдання за таким зразком.
  4. Виконайте завдання за таким зразком.
  5. Виконайте завдання за таким зразком ;,
  6. Генетична інформація в клітці. Гени, генетичний код і його властивості. Матричний характер реакцій біосинтезу. Біосинтез білка і нуклеїнових кислот
  7. Генетичного матеріалу в прокариотической клітці
     Стор.
 Лекція № 1  Водород..........................................................................................................
 Лекція № 2  Елементи VII-A-подгрупи (галогени) ......................................... .........................
 Лекція № 3  елементи VIA-подгруппы..................................................................................
 3.1  Кисень і його сполуки .............................................. .................................
 3.2  Сірка і її соединения....................................................................................
 3.3  Елементи підгрупи селену ............................................... ....................................
 Лекція № 4  елементи VA-подгруппы..................................................................................
 4.1  азот ............................................................................................................
 4.2  фосфор .......................................................................................................
 4.3  Елементи підгрупи миш'яку ............................................... ........................
 Лекція № 5  елементи IVA-подгруппы...................................................................................
 5.1  вуглець ..........................................................................................................
 5.2  кремній .....................................................................................................
 5.3  Германій, олово, свинець ............................................. ...................................
 Лекція № 6  елементи IIIA-подгруппы.................................................................................
 6.1  Бор .................................................................................................................
 6.2  алюміній ........................................................................................................
 6.3  підгрупа галлия................................................................................................
 Лекція № 7  елементи IIA-подгруппы.......................................................................................
 7.1  берилій .........................................................................................................
 7.2  магній ............................................................................................................
 7.3  Лужноземельні метали ................................................ ...............................
 7.4  Елементи IA-підгрупи (лужні метали) .......................................... ......
 Лекція № 8  Загальна характеристика d-елементов.Елементи IIIВ - VB підгруп (підгрупи скандію, титану і ванадію) ..................  
 8.1  Загальна характеристика d-елементів ............................................. ...................
 8.2  Елементи IIIВ підгрупи (підгрупа скандію) ........................................... ......
 8.2  Елементи IVВ підгрупи (підгрупа титану) ........................................... .........
 8.3  Елементи VB підгрупи (підгрупа ванадію)
 Лекція № 9  Елементи VIв і VII підгруп (підгрупи хрому і марганцю) ............................  
 9.1  Елементи VIв-підгрупи (підгрупа хрому) .......................................... ..............
 9.2  Елементи VIIв-підгрупи (підгрупа марганцю) .......................................... ........
 Лекція № 10  Елементи VIIIB-підгрупи .............................................. ..................................
 10.1  Елементи тріади заліза ............................................... ....................................
 10.2  платинові металлы...........................................................................................
 Лекція № 11  Елементи IB- і IIB-підгруп (підгрупи міді і цинку) ...................................
 11.1  Елементи IB-підгрупи (підгрупа міді) .......................................... ............
 11.2  Елементи IIB-підгрупи (підгрупа цинку) .......................................... ............
 Лекція № 1212.1  хімія f-элементовЛантаниды..................................................................................................................  
 12.2  Актиниды.....................................................................................................................
 Лекція № 13  інертні газы...........................................................................................................
 13.1  Гелій. Неон. Аргон.....................................................................................................
 13.2  Елементи підгрупи криптону ............................................... ................................
   Список рекомендованої літератури ............................................... ....................

Лекції по хімії елементів / Навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей

 Е.А. Гюннер,  В.Ф. Шульгін, Н.С. Певзнер

Редактор: Н.А. Василенко

____________________________________________________________________________________

Підписано до друку 2010 Формат 60x84 / 8 Папір тип. ОП

Обсяг 4,0 д.а. Тираж: 100 прим. Замовлення - № 107 Ціна договірна

____________________________________________________________________________________

95007, м. Сімферополь, пр ім. академіка Вернадського, 4

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

Завдання 4.Мітоз в рослинній клітині

Вивчіть на слайдах і постійному мікропрепараті фази мітозу в клітинах кінчика корінця цибулі. Замалюйте клітини на різних фазах мітозу.

Завдання 5. Мітоз в тваринній клітині

Вивчіть при малому і великому збільшеннях мікроскопа фази мітозу на препараті «Дроблення запліднених яєць аскариди». Замалюйте бластомери на стадії метафази і анафази.

Завдання 6. Пролиферативная активність клітин в ході відновлювальних процесів (УИРС)

Клітини печінки, нирок, наднирників і ряду інших органів оновлюються повільно. Однак в процесі відновлення

після пошкодження (наприклад, видалення частини органу) відбувається посилення клітинного ділення.

Розгляньте фотографії та постійні мікропрепарати зрізу печінки щура: а) в нормі; б) через два дні після видалення 70% маси печінки. Замалюйте клітини на різних стадіях мітозу. Зробіть висновок про стан проліферації в клітинах печінки після часткової гепатектомії. Яке значення має посилення проліферації після видалення частини органа?

Вирішіть задачу:

 
 

 В клініку звернувся хворий зі скаргою на тривалий час не гоїться шкірну рану. Цитологічний аналіз відбитків, взятих з пошкодженої ділянки шкіри, виявив відсутність клітин, які діляться.

Зробіть висновок про стан проліферативних процесів пошкодженої ділянки шкіри.

Завдання 7. Патологія мітозу

Ознайомтеся з деякими порушеннями мітозу:

- Порушення процесу конденсації хромосом веде до набухання і злипання хромосом;

- Пошкодження веретена поділу є причиною затримки мітозу в метафазі і розсіюванню хромосом;

- Порушення розбіжності хроматид в анафазу мітозу веде до появи клітин з різною кількістю хромосом;

- При відсутності цитотомії в кінці телофази утворюються дво- і багатоядерні клітини.

Використовуючи вищевикладену інформацію, вирішите задачу:

В ембріогенезі людини на стадії двох бластомерів в одному з них в анафазе мітозу не розійшлися хроматиди однієї з пари 21 аутосом. Які хромосомні набори будуть в соматичних клітинах ембріона?

-30-

Завдання 8. Регуляція мітотичного циклу (УИРС)

У багатоклітинних організмів регуляція мітотичної активності може бути внутрішньо-і позаклітинної. Внутрішньоклітинна регуляція проявляється в зміні співвідношення обсягу ядра і цитоплазми, в співвідношенні активності протоонкогенов (онкогенів) і антионкогенов; позаклітинна регуляція може здійснюватися гуморально і під впливом нервової системи.

Ознайомтеся з генної регуляцією митотического циклу (табл. 9)

Таблиця 9


 
 

Хромосомні І геномної РІВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ КЛІТИНИ

Мета заняття: Знати

- Особливості генетичного матеріалу клітини прокаріотів.

- Особливості генетичного матеріалу еукаріотичної клітини.

- Будова хромосоми еукаріотів на різних етапах життєвого циклу клітини.

Ознайомитися з будовою політенних хромосом, хромосом типу «лампових щіток».

позааудиторна робота

Завдання 1. Генетичний матеріал клітини прокаріотів

Спадковий матеріал клітини прокаріотів представлений нуклеоїдом - утворенням, що складається з ДНК, білків і РНК. Оболонки навколо нуклеоида немає. Ознайомтеся з табл. 1 з особливостями організації і функціями компонентів генетичного матеріалу клітини прокаріотів на прикладі бактеріальної.


Завдання 2. Генетичний матеріал еукаріотичної клітини

Генетичний матеріал еукаріотичної клітини представлений ДНК хромосом ядра, ДНК мітохондрій, а в рослинній клітині - ДНК хлоропластів.

Ядерний спадковий матеріал людини містить 46 хромосом, в кожній хромосомі 1 молекула ДНК (2n2с). Хромосоми контактують з оболонкою ядра Теломерная районами.

Мітохондріальний спадковий матеріал (забезпечує цитоплазматическую материнську спадковість) представлений двухнітчатую кільцевою молекулою ДНК, вільної від білків. Вона містить 16596 пар нуклеотидів. Її структурні гени контролюють синтез двох різних молекул рРНК, 22 варіантів тРНК і 13 різних білків, включаючи деякі з ферментів окисного фосфорилювання. Понад 95% мітохондріальних білків кодується генами ядерної ДНК.

ДНК хлоропласта - двухнітчатую, кільцева, вільна від білків. Зміст G - З-пар нуклеотидів в ДНК хлоропласта значно відрізняється від знайденого в ядерній і мітохондріальної ДНК. Всі гени в геномі хлоропласта транслюються на власних рибосомах цієї органели.

Дайте відповідь на питання:

- Який набір хромосом - гаплоїдний або диплоїдний - в ядрі, мітохондріях, хлоропластах еукаріотичної клітини?

- Який тип спадковості визначає генетична система ядра? Мітохондрій? Хлоропластів?

- По материнській або батьківській лінії передається мітохондріальний генетичний матеріал?

Завдання 3. Організація хромосоми еукаріотів.

Хромосома еукаріот має різну морфологію протягом життєвого циклу клітини через різного ступеня компактизації в хромосомі ДНП - ДНК-гістонових комплексу (ДНК + основні білки-гістони або кислі білки).

Перший рівень компактизації хроматину - нуклеосомної. Нуклеосома є глобулу, що складається з 8 молекул гістонів, на яку накручена ДНК (приблизно з 200 нуклеотиднихпослідовностей), роблячи 1,5 обороту.

На другому рівні компактизації ДНП - фібрилярний -нуклеосомная нитка укладається в нитчасті структури.

Третій і четвертий рівні компактизації ДНП відповідають інтерфазної і метафазної хромосомами.

Ознайомтеся з табл. 2 з рівнями багатоступінчастої укладання ДНП в хромосомі еукаріот.

В інтерфазі хромосоми деконденсіровани і виявляються у вигляді грудочок хроматину. У метафазі мітозу хромосоми максимально конденсувати, кожна хромосома складається з двох хроматид, з'єднаних центромерой в області первинної перетяжки. Залежно від положення центромери хромосоми підрозділяються на мета-, субмета- і акроцентріческіе.

У деяких хромосомах є вторинна перетяжка, пов'язана з ЯДЕРЦЕВОГО організатором. Вона відокремлює ділянку хромосоми - супутник. Вторинна перетяжка в інших хромосомах може бути і не пов'язана з ядерцем.

Кінцеві ділянки хромосом - теломери - у більшості видів подібні. До їх складу входять сотні повторених послідовностей нуклеотидів ДНК - TTAGGG.

Теломери пов'язані з внутрішньою мембраною ядерної оболонки, представлені гетерохроматином, грають захисну роль і періодично нарощуються спеціальними ферментами за рахунок самовідновлення теломерной ДНК.


       
   
 


Корінець, притримуючи його препаровальной голкою, розщепніть на поперечні смужки товщиною приблизно 1 мм. Смужки (1-2) помістіть на предметне скло в краплю 45% -ного розчину сахарози, накрийте покривним склом і через шар фільтрованого паперу злегка натисніть великим пальцем.

Під малим збільшенням мікроскопа знайдіть діляться клітини, переведіть на велике збільшення і вивчіть клітини, що знаходяться на стадії метафази. Замалюйте кілька метафазних хромосом.

Завдання 6. Політенні (або гігантські) хромосоми

Політенія характерні для клітин слинних залоз личинок ряду видів двокрилих комах (дрозофіл, хірономід). Вони являють собою стрічкоподібні многонітчатие (до 500 ниток) освіти. Формуються гігантські хромосоми в результаті ендомітозу - багаторазової реплікації ДНК в одній і тій же клітині і подальшому нерозходженні хромосомних ниток. По довжині неоднорідні - складаються з чергуються дисків і междісков, створюючи поперечну видоспецифічності смугастість. Диски - більш конденсовані ділянки, междіскі - менш конденсовані. У таких хромосомах зустрічаються пуфи - локуси з пухко упакованими фибриллами хроматину. Тут йде активний синтез РНК.

Вивчіть під малим збільшенням мікроскопа постійний препарат політенних хромосом. Замалюйте ділянку політенія, позначивши диски, междіскі, пуфи, ядерце.

Дайте відповідь на питання:

- До інтерфазна або метафазних хромосомах відносяться політенія двокрилих комах?

- Яке значення мають політенія двокрилих комах в цитогенетичних дослідженнях?

Завдання 7. Хромосоми типу «лампових щіток»

Хромосоми типу «лампових щіток» виявлені в ядрах ооцитів і сперматоцитов тварин і рослин. У людини зустрічаються в ооцитах I порядку на стадії діплотени профази I мейозу. Складаються з двох гомологів, кожен з яких оточений петлями з нитчастих структур; є вісь і хромомери. Петлі парносімметрічние, вони відходять від осі і є деконденсірованние ділянки активного хроматину. Ось представлена ??спареними сестринськими хроматидами. Хромомери - ділянки конденсованого хроматину -відповідає дискам політенія. У розкрученому стані являють собою петлю хромосом типу «лампових щіток».

Розгляньте на фотографіях будова хромосом типу «лампових щіток». Знайдіть вісь хромосоми, хромомери.

Завдання 8. Перевірка засвоєння матеріалу

Перевірте засвоєння матеріалу по тестах з методичного посібника «Основи цитології» (с. 12, 13, 65-69).

Каріотип і ідіограмма людини

Мета заняття: Знати

- Характеристику карнотиту людини;

- Денверська і Паризьку класифікації хромосом людини.

вміти

- Ідентифікувати хромосоми людини до груп.

- Використовувати знання про каріотипі людини для виявлення геномних мутацій. -39-

ознайомитися

- З методикою приготування препаратів хромосом людини.

- З сучасними методами ідентифікації хромосом людини.

- З поліморфізмом кариотипа людини.

- С показаннями для проведення цитогенетичного аналізу людини.

Внеуадіторная робота Завдання 1. Каріотип

Кожен вид має характерний і постійний для нього хромосомний набір - каріотип. У характеристику кариотипа входять диплоидное (2n) число хромосом, розміри і форма їх, наявність перетяжок і супутників, співвідношення довжин плечей, чергування ЕУ і гетерохроматина.

Ознайомтеся з хромосомними числами (2n) ряду видів тварин і рослин (табл. 1).

Дайте відповідь на питання:

- Чи залежить число хромосом в каріотипі від рівня організації виду?

- У чому суть правила парності хромосом в диплоїдний набір?

- Які хромосоми в каріотипі називають аутосомами, статевими хромосомами?

- Чи відрізняються каріотипи чоловічих і жіночих організмів?

- Напишіть хромосомні формули чоловіки і жінки.

- У чому суть правила індивідуальності хромосом?

Таблща 1

Хромосомні числа ряду видів тварин і

рослин

 види  2п  види  2п
 Людина  сазан
 горила  Річковий рак
 шимпанзе  тарган
 собака  аскарида
 кішка  малярійний плазмодій
 свиня
 Віслюк  радіолярії
 Щур  Пшениця
 миша  Цибуля
 курка  Картопля

Завдання 2. Будова метафазних хромосоми

Користуючись матеріалом заняття «Відтворення на клітинному рівні. Життєвий цикл клітини »дайте відповідь на питання:

- На якій стадії мітотичного циклу відбувається подвоєння хромосом? Як називаються утворюються в цей період дві, морфологічно ідентичні, нитки?

- На якій стадії мітозу морфологічна будова хромосом стає добре вираженим?

- Які виділяють типи метафазних хромосом в залежності від локалізації центромерного району в хромосомі?

- Які хромосоми називаються спутнічной?

- Чи завжди в районі вторинної перетяжки хромосом локалізується ядерце?

- Чи відрізняються по морфології статеві х- і у-хромосоми один від одного?

- З якими аутосомами подібні за морфологією Х-хромосома і Y-хромосома?

 Будова і роль різних ділянок метафазних хромосом

Вивчіть по табл. 2 особливості будови різних ділянок метафазної хромосоми. Замалюйте схему будови метафазної хромосоми і позначте короткий і довгий плечі хромосоми, хроматиди, первинну і вторинну перетяжку, супутник, теломери.

Завдання 3. Методика приготування метафазних хромосом людини

Ознайомтеся з основними етапами приготування препаратів метафазних хромосом людини.

Об'єктом для приготування препаратів можуть служити діляться клітини кісткового мозку, тканини насінники, хоріон, фібробласти шкіри, клітини амніотичної рідини.


 Найбільш зручним об'єктом є культура лімфоцитів периферичної крові - беруть 1-2 мл венозної крові і додають її в суміш живильного середовища з фитогемагглютинином (стимулятором мітозу). Культивування лімфоцитів становить 48-72 години.

Для зупинки процесу поділу клітин на стадії метафази використовують колхіцин. Для отримання чітких метафазних пластинок клітини поміщають в гіпотонічний розчин хлориду кальцію або цитрату натрію, де вони набухають, розриваються, хромосоми роз'єднуються і вільно розташовуються в цитоплазмі.

В результаті утворюється клітинна суспензія, яку фіксують сумішшю метанолу та оцтової кислоти (3: 1), наносять на предметне скло, висушують і фарбують барвником.

Аналізують препарати під великим збільшенням мікроскопа з використанням иммерсионного об'єктива, відшукуючи такі метафазні пластинки, в яких хромосоми розташовуються в одній площині, і фотографують їх.

Завдання 4. Основні методи фарбування хромосом

Ознайомтеся з табл. 3 з основними методами фарбування хромосом людини.

Визначити число, структуру і групову приналежність хромосом (Денверська класифікація) дозволяє простий метод рівномірного забарвлення хромосом - рутинний

-43-


 
 

 (Стаціонарна таблиця в навчальній кімнаті). Але індивідуалізувати хромосоми (Паризька класифікація) можна тільки за допомогою методів диференціальної забарвлення, які засновані на неоднорідності (гетерогенності) хромосом по довжині, що проявляється в наявності темних поперечних смуг - місць зв'язування з певним барвником (рис.1).

Поперечним темним смугам (бендам), що виявляються за допомогою диференціальної забарвлення, присвоєні певні номери, щодо них картіру гени.

Гетерогенність хромосом по довжині обумовлена ??різним чергуванням ЕУ і гетерохроматина в хромосомі; асинхронність реплікації і конденсації окремих районів хромосоми, наприклад, хромосоми групи А містять більше еухроматину і тому швидше реплицируются і пізніше конденсуються, Y-хромосома більш гетерохроматізірована і тому реплицируется пізніше, а конденсується швидше; різним нуклеотидним складом хромосом.

Завдання 5. Показання для цитогенетичного аналізу хромосом

Показаннями до дослідження хромосом людини служать:

1. Підозра на хромосомну хворобу.

2. Наявність у дитини множинних вроджених вад розвитку.

3. Багаторазові (більше двох) спонтанні викидні, мертвонародження.

4. Порушення репродуктивної функції у жінок або чоловіків.

5. Істотна затримка розумового і фізичного розвитку у дитини.

6. Лейкози.

7. Оцінка мутаційних впливів.


-44-


аудиторні робота


Рис.1. Хромосоми людини (групи, схема сегментації, центромерная індекс (Паризька класифікація)

Завдання 6. Вивчення метафазних хромосом людини на препаратах

Розгляньте під іммерсійним об'єктивом мікроскопа препарат метафазних хромосом людини (рутинна забарвлення)

Знайдіть метафазну пластинку з хорошим розкидом всіх хромосом.

Підрахуйте кількість хромосом. Чи відрізняються вони за розміром і формою?

Знайдіть метацентріческая, субметацентріческіе, акро-центричні хромосоми.

Чи можна за такої забарвленням виділити статеві хромосоми?

Завдання 7. ідіограмма людини

Графічний малюнок кариотипа називається ідіограмма (рис. 2). На ідіограмма хромосоми гаплоидного набору розташовані в порядку зменшення їх довжини. Хромосоми об'єднані в групи в залежності від довжини, положення центромери, наявності вторинних перетяжок і супутників.

Користуючись стаціонарним стендом в навчальній аудиторії «Каріотип людини» заповніть табл. 4 «Характеристика метафазних хромосом людини».

Дайте відповідь на питання:

- Які хромосоми в каріотипі людини є мета-, субмета- і акроцентріческіе?

- Які хромосоми мають вторинну перетяжку, пов'язану з ЯДЕРЦЕВОГО організатором і не пов'язану з ним?

- Які хромосоми є спутнічной?


Мал. 2. ідіограмма хромосомного набору чоловіки.

-48-

-49-

Завдання 8. центромерная індекс

Центромерная індекс (Ic) - Це відношення довжини короткого плеча до всієї довжині хромосоми, виражене у відсотках або частках одиниці. Центромерная індекс метацентричної хромосом від 45 до 50% (0,45 - 0,5), субметацентріческіе хромосом - від більш 25 до 45% (0,25 - 0,45), акроцентріческіх-менше або дорівнює 25% (0,25) .

Обчисліть центромерная індекси Х- і Y-хромосом, якщо відомо, що довжина Х-хромосоми в середньому 6,8 мкм, довжина короткого плеча - 2,6 мкм; довжина Y-хромосоми - 2,8 мкм, довжина короткого плеча - 0,5 мкм.

До якого типу хромосом відносяться Х- і Y-хромосоми з урахуванням їх центромерного індексу?

Завдання 9. Каріотіпіческій аналіз (УИРС)

Основне завдання каріотіпіческого аналізу полягає у встановленні якісних і кількісних відхилень хромосом від норми.

Ознайомтеся з методичними вказівками каріотіпіческого аналізу людини і проаналізуйте по рис. 3 або 4 запропоновані фотографії метафазних пластинок (рутинна забарвлення).

Методичні вказівки до каріотіпіческому аналізу метафазних хромосом людини

1. На метафазної платівці знайдіть великі хромосоми групи А, підрахуйте з кількість і позначте кожну хромосому буквою А.

2. Знайдіть великі субметацентрічние хромосоми групи В, підрахуйте їх кількість, позначте кожну хромосому буквою В.

3. Знайдіть середні акроцентріческіе хромосоми групи D, підрахуйте їх число, позначте кожну хромосому буквою D.

4. Знайдіть дрібні акроцентричних хромосоми групи G, підрахуйте їх число, позначте кожну хромосому буквою G. Зверніть увагу, що Y-хромосома за своїми параметрами є дрібним акроцентриками і тому ідентифікується разом з хромосомами групи G.

5. Знайдіть дрібні метацентріческая хромосоми групи F, підрахуйте їх число, позначте кожну хромосому буквою F.

6. Знайдіть дрібні метацентріческая хромосоми групи Е, підрахуйте їх число, позначте кожну хромосому буквою Е.

7. Решта середні субметацентріческіе хромосоми позначте буквою С, підрахуйте їх число, враховуючи, що Х-хромосома за своїми параметрами є субметацентріком і тому ідентифікується разом з хромосомами групи С.

Дайте відповідь на питання:

- Чоловікові або жінці належить досліджуваний каріотип?

- Чи є (і які) кількісні порушення в уже згадуваному хромосомному наборі?

- Напишіть хромосомну формулу проаналізованого кариотипа людини.

- Чи дозволяє рутинний метод забарвлення індивідуалізувати всі хромосоми всередині кожної групи?

- Обчисліть центромерная індекс для всіх хромосом групи А. Для цього виміряйте довжину кожної хромосоми і довжину її короткого плеча. За центромерная індексу визначте тип кожної хромосоми групи А.
Завдання 10. Статевий хроматин (Х- і Y-хроматин)

Х-хроматин (тільце Барра) - це інактивована і конденсована одна з двох Х-хромосом соматичних інтерфазних клітин жінки. У клітинах жіночого ембріона вона інактивується приблизно на 16-20 день розвитку. Y-хроматин являє собою блок гетерохроматина в довгому плечі Y-хромосоми і виявляється в інтерфазних ядрах соматичних клітин чоловіків.

Препарати статевогохроматину можна приготувати, використовуючи клітини слизової оболонки ротової порожнини, лейкоцитів, фібробластів шкіри і клітини волосяної цибулини, фарбуючи їх ацетоорсеіном або флуоресцентними барвниками.

Розгляньте фотографії препаратів Х- і Y-хроматину. Х-хроматин виявляється з внутрішньої сторони ядра у вигляді щільної, добре забарвленою грудочки, що має форму трикутника або овалу. Клітини чоловіки, як правило, без цієї грудочки. Замалюйте кілька клітин епітелію жінки і чоловіки і позначте Х-хроматин, Y-хроматин.

Дайте відповідь на питання:

- Який біологічний сенс явища гетерохроматізаціі однієї з двох Х-хромосом жіночого організму у людини і ссавців?

- Скільки Х- і Y-хроматину виявляється в клітинах при наступних каріотип:

а) 45, Х0 (синдром Тернера-Шерешевського); 6) 47, XXY; 48, XXYY; 48, XXXY (різні варіанти синдрому Клайнфельтера);

в) 47, ХХХ (синдром трипло-Х);

г) 48, ХХХХ (синдром тетра-Х)?

Завдання 11. Поліморфізм хромосом людини

Сталість числа і форми хромосом у кожного біологічного виду є однією з найважливіших його характеристик. Однак, всередині виду між індивідуумами можуть бути відмінності (поліморфізм) по окремим хромосомами. Для поліморфізму хромосом людини характерно:

- Присутність варіанти полиморфной хромосоми у всіх клітинах;

- Передача варіанту хромосоми як простого менделирующих ознаки від батьків до дітей;

- Відсутність помітного фенотипического ефекту (цей критерій не абсолютний).

Істинний поліморфізм хромосом обумовлений варіабельністю в розмірах їх гетерохроматинових районів і є широко поширеним явищем, забезпечуючи унікальність каріотипу кожної людини. У різних людей виявляються збільшені райони вторинних перетяжок довгих плечей аутосом 1, 9, 16 в їх околоцентромерний частини; варіації розмірів коротких плечей всіх акроцентріческіх хромосом; збільшений супутник в акроцентріческіх хромосомах; різні розміри спутнічной нитки в ядришкообразующій хромосомах і ін.

Однією з найбільш варіабельних є Y-хромосома, тому що приблизно половина її довжини представлена ??гетерохроматином. Довжина гетерохроматинового блоку варіює від 0,8 до 1,6 мкм. Однак, як збільшення, так і зменшення кількості гетерохроматину не приводить до помітних дефектів фенотипу, життєдіяльності та плодючості. У людини навіть наявність другої Y-хромосоми (47, XYY) чи не порушує репродуктивну функцію.

Дайте відповідь на питання:

· Що таке еухроматин і гетерохроматин? Які види гетерохроматина існують? Вкажіть особливості функціонального стану різних видів гетерохроматина.

· Яким гетерохроматином - структурним або факультативним - представлені околоцентромерний блоки хромосом?

· Які методи забарвлення необхідно застосувати для ідентифікації гетерохроматинових районів хромосом?

· Еухроматин або гетерохроматина більшою мірою містить Y-хромосома? Яким гетерохроматином - структурним або факультативним - представлена ??дистальна частина Y-хромосоми? Яким методом фарбування можна виявити цю ділянку Y-хромосоми?

· Гетерохроматіновие або еухроматіновие райони схильні до хромосомного поліморфізму? Чи приводить поліморфізм хромосом до аномалій фенотипу у людини?

рекомендована література

1. Біологія: Учеб. для студ. мед. вузів: У 2 кн. / Под ред.
 В.Н.Яригіна. М .: Вища. шк., 1997..

2. Босток К., Самнер Е. Хромосома еукаріотичної клітини.
 М .: Світ, 1981.

3. Жімулев І.Ф. Загальна і молекулярна генетика.

Новосибірськ: Сиб. унив, вид-во, 2003.

4. Ченцов Ю.С. Загальна цитологія: Учеб. М .: Изд-во МГУ, 1995.

ве посібник для самостійної роботи студентів медичного університету

<0 (гавітелі: СІ. Белянина, І.В. Сергєєва, Н.В. Полуконова, Г.Л. Андронова, Л.А. Боброва, Н.А. Дурново, Л.Є. Сигарева, Ю.В. Белоногова .

Редактор Л.А. Алехнович.

Підписано до друку 22.01.2008 Формат 60х84 '/16. Папір офсетний. Різопечать.Усл.-друк. л. 3,57. Накладом 1000 екз.Гарнітура Таймі. Замовлення № 008.

410012, м Саратов, Велика Козача, 112, СГМУ.Попередня   1   2   3   4   5   6   7
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати