На головну

Листи претензійного характеру

  1. V. 17.2. Фізіологічні основи характеру
  2. V. 17.3. Структура характеру та симптомокомплекси його властивостей
  3. АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ
  4. акцентуації характеру
  5. акцентуації характеру
  6. Акцентуації характеру, критерій і види. Класифікації акцентуйованих характерів за К. Леонгардом і А. Е. Личко.
  7. Акцентуації характеру.

Лист-нагадування - Діловий лист, що використовується при невиконанні організацією-партнером узятих на себе зобов'язань або прийнятих домовленостей, при нездійсненні дій, що випливають з її функціональних обов'язків.

Текст листи-нагадування, як правило, складається з двох частин: посилання на офіційний документ, в якому зафіксовані зобов'язання сторін або обставини, у зв'язку з якими організація зобов'язана зробити певні дії, і прохання виконати ті чи інші дії. Такі листи можуть містити тільки власне нагадування.

Ключовими фразами таких листів є:

«Вдруге нагадуємо Вам... »;

«Нагадуємо Вам... »;

«Звертаємо Вашу увагу на те, що ... »;

«Ставимо Вас до відома, що... »;

«Не дивлячись на неодноразові нагадування ...» та ін.

В окремих випадках лист-нагадування може містити третю частину: попередження про можливість застосування певних санкцій при невиконанні адресатом взятих на себе зобов'язань, наприклад:

«Впротівном випадку ми не несемо відповідальності за можливі наслідки »;

«В іншому випадку ми залишаємо за собою право... »;

«У разі невиконання взятих на себе зобов'язань Вам будуть пред'явлені штрафні санкції ...» і т.п.

У листі-нагадуванні може міститися додаткова інформація з роз'ясненнями або уточненнями позиції автора.

Приклад тексту листи-нагадування про необхідність виконання договору на поставку з попередженням про санкції

Відповідно до договору поставки від 17.06.2006№28 / 13ваша компанія взяла на себе зобов'язання щодо постачання в нашу адресу персональні комп'ютери протягом другого півріччя рівномірно (1 раз в два місяці) партіями по 50 шт. Однак друга партія виробів, призначена для поставки в вересні-жовтні місяцях поточного року, до теперішнього часу (на 28.10.2006) не оформлені для відвантаження на нашу адресу. Нагадуємо Вам, що кінцевою датою відвантаження даної партії комп'ютерів є 26.10.2006. Переконливо просимо Вас терміново забезпечити відвантаження комп'ютерів, в іншому випадку ми будемо змушені, відповідно до п. 3.7. договору, пред'явити штрафні санкції в розмірі 0,01% від загальної вартості договору за кожен день затримки.

Приклад листа-нагадування з однієї частини (власне нагадування):

Нагадуємо, що ваша організація _____________ВАТ «Закрома » (Особовий рахунок №17368) є боржником по абонементної плати за користування виділеним каналом для прямого доступу до мережі Інтернет. Заборгованість на 1 жовтня 2006 р склала 2550,74 руб.

Лист-нагадування з попередженням про санкції та додатковою інформацією для адресата:

Міська телефонна станція просить терміново здійснити оплату за користування послугами телефонного зв'язку і повідомити про це по телефону 2-03-72, факс2-03-75. У разі ненадходження оплати протягом 7 робочих днів після відправки рахунку, відповідно до ст. 37 Федерального закону «Про зв'язок», станція буде змушена відключити ваші телефони. Вартість зворотного включення одного номера складає 1500 руб. (Для госпрозрахункових організацій) або 1300 руб. (Для бюджетних організацій), включаючи ПДВ. При непогашенні заборгованості протягом 15рабочіх днів після відправки рахунку станція буде змушена в односторонньому порядку розірвати договір і зняти ваші телефони. Час роботи відділу розрахунків за послуги зв'язку: Робочі дні з 9-00до 18-00 Черговий з 18-00 до 21-00, Субота, черговий з 9-00 до 17-00

Лист-вимога - Діловий лист, метою якого - змусити адресата виконати взяті на себе зобов'язання в умовах, коли є серйозні порушення раніше прийнятих домовленостей.

Листи-вимоги складаються в ситуаціях, коли організація-партнер не виконує взяті на себе зобов'язання або покладені на неї функції. У порівнянні з ситуаціями, коли направляються листи-нагадування, тут невиконання зобов'язань носить систематичний характер або має місце ігнорування виставляються претензій. Найчастіше листа-вимогу передує лист-нагадування.

Листи-вимоги, як правило, - листи складної структури. У них викладаються умови укладених домовленостей з посиланням на конкретні документи, викладається суть ситуації, що склалася, формулюється вимозі про необхідність виконання зобов'язань і "загрози" на адресу кореспондента, якщо зобов'язання не будуть виконані.

Ключовими фразами в листах-вимогах можуть бути:

«Терміново вимагаємо виконати (вислати, надати, перерахувати) ... »;

« Вимагаємо виконати взяті на себе зобов'язання ... »; '

« Вимагаємо негайно виконати..." і т.п.

Погрози на адресу кореспондента можуть формулюватися таким чином:

«В іншому випадку Вам будуть пред'явлені штрафні санкції ... »;

«В Інакше справа буде передано до Арбітражного суду »;

«В іншому випадку ми не несемо відповідальності за наслідки ..." і т.п.

Приклад тексту листа-вимоги про виконання договору

Згідно з угодою від 11.04.2006 №42 / 18ваша фірма взяла на себе зобов'я- 1 зательства з монтажу, налагодження та пуску в експлуатацію локальної обчислювальної мережі в центральному офісі нашої компанії в будівлі по Лісовій вул., 23, проте, в даний час спостерігається значне відставання від графіка робіт, визначеного додатком 4 до договору. Незважаючи на неодноразові усні звернення до керівника бригади, яка виконує монтажні та пуско-налагоджувальні роботи (м Петров О. Г.), з проханням дати пояснення причин порушення термінів виконання робіт, переконливої ??інформації ми не отримали. Вимагаємо терміново вжити заходів щодо виконання робіт, визначених договором, в іншому випадку вам будуть, згідно з пунктом 9.1. договору, пред'явлені штрафні санкції.

Приклад тексту листа-вимоги про ліквідацію недоробок:

При виконанні ремонтних робіт на ділянці теплотраси поблизу будинків Пі 13 по вул. Янтарна були перекопані під'їзні доріжки до місць розміщення сміттєвих баків. Після закінчення робіт під'їзні доріжки не були відновлені, що унеможливлює вивезення сміття. Незважаючи на неодноразові усні та письмові звернення до начальника ремонтного управління, що знаходиться у Вашому веденні, з проханням відновити під'їзні доріжки, заходи до сих пір не прийняті. Так як невивезене сміття накопичується і починає гнити і створюється небезпечна санітарно-епідеміологічна обстановка, вимагаємо вжити термінових заходів по відновленню під'їзних доріжок. В іншому випадку ми знімаємо з себе відповідальність за можливі наслідки.

Претензійна (рекламаційну) лист - Діловий лист, що містить заяву про виявлення невідповідності товару або послуг вимогам, заявленим в договорі. Претензійні (рекламаційні) листи також складаються у випадках, якщо при виконанні договорів одна зі сторін порушує взяті на себе зобов'язання. У багатьох випадках такі листи з'являються після того, як були залишені без відповіді листи-нагадування або листи-вимоги. Мета претензії (рекламації) - відшкодувати потер отримані в результаті порушення умов договору.

Мета претензії (рекламації) - відшкодувати збитки, отримані в результаті порушення умов договору. Як правило, претензії пред'являються:

- Щодо якості товару, якщо воно не відповідає якості, визначеній контрактом, включаючи недотримання комплектності товару і асортименту;

- Щодо кількості товару, якщо воно не відповідає заявленому в контракті або у товаросупровідних документах; щодо термінів поставки, якщо вони порушені (причому це може стосуватися як затримки терміну виконання, так і виконання достроково);

- Щодо упаковки і маркування товару, якщо, наприклад, невідповідність упаковки або неправильне маркування привели до псування товару;

- Щодо порушення терміну платежу і інших сторін взаєморозрахунків;

- Щодо інших умов контракту. Претензія (рекламація) укладається у письмовій формі на бланку листа. Фактично це різновид комерційного листа.

Оскільки в практичній можливості безліч ситуацій, що дають підставу для пред'явлення претензій, не може бути єдиної форми претензії, але можна говорити про обов'язкові елементи тексту і про правила оформлення, яких слід дотримуватися завжди, незалежно від того, з якого приводу складається претензія. Претензія (рекламація) повинна містити такі відомості:

- Повне найменування організації, якій направлено претензію, її адреса;

- Підстава для пред'явлення претензії (посилання на договір, укладений між сторонами, гарантійний лист або інші зобов'язання);

- Предмет претензії (повинно бути вказано, яке зобов'язання порушено і в якій мірі);

- Докази (посилання на документи, що підтверджують порушення договірних зобов'язань винною стороною);

- Конкретні вимоги упорядника претензії (вимога заміни неякісного товару, вимога уцінки товару, допоставки потрібної кількості товару або повернення сплаченої суми за товар, якого не, вимога знижки з загальної вартості партії товару, вимога розірвання контракту або відшкодування збитків та ін.).

Претензія повинна складатися в коректній формі.

Наводячи докази обгрунтованості претензії, бажано послатися не тільки на конкретні зобов'язання договору, які були порушені, а й дати посилання на норми законодавства, які можуть бути підставою для пред'явлення певних вимог.

Претензія повинна складатися в коректній формі, вона може бути жорсткою, але не повинна бути грубою. Залежно від ситуації і намірів покупця претензія може містити попередження про подальше зверненні до арбітражного суду за захистом своїх прав, якщо продавець не задовольнить претензію.

Якщо укладач претензії вимагає від винної сторони відшкодування збитків або повернення певної суми, претензія повинна також містити розрахунок претензійних вимог (якщо розрахунок досить складний, він може бути винесений в додаток до претензії). З тексту претензії повинно бути чітко зрозуміло, хто, чому і чого хоче.

Якщо претензія пред'являється щодо кількості товару, продавець може зажадати допоставки відсутнього товару або повернення вартості, сплаченої за недопоставлений товар. Якщо претензія стосується якості товару, покупець може вимагати усунення дефектів товару або знижки з ціни товару. Покупець може запропонувати продавцю самому усунути дефекти товару, але в цьому випадку продавець повинен буде сплатити покупцеві вартість ремонту. Як правило, невеликі дефекти усуваються покупцем самостійно, але за рахунок продавця, який відшкодовує вартість ремонту. Всі витрати, пов'язані з поверненням дефектного товару, заміною його іншим, відшкодовуються за рахунок продавця.

Якщо скарга є обґрунтованою, продавець буде змушений:

- Замінити дефектний товар новим;

- Поставити товар, якого не;

- Робити процентну знижку з вартості товару; сплатити грошовий штраф.

Претензії направляються винної сторони рекомендованим листом з додатком копій всіх документів, що підтверджують обгрунтованість претензії і мають повну доказову силу для обох сторін. Документи-додатки повинні бути перераховані в тексті претензії або в позначці про програму. Додатками до претензії можуть бути такі документи, як акт експертизи, акт невідповідності товару за кількістю та якістю, рекламаційний акт, транспортні документи і ін., В залежності від предмета претензії.

Організація, яка спрямовує претензію, повинна зберігати квитанцію поштового відділення, що підтверджує відправлення листа.

Організація, яка отримала претензію, повинна дати на неї відповідь також в письмовій формі, рекомендованим листом або телеграмою (телексом). В даний час встановлено термін на розгляд претензії - один місяць. Протягом цього часу потрібно повідомити контрагенту про відхилення претензії або про прийняття її до розгляду. Якщо претензія приймається до розгляду, необхідно повідомити термін прийняття рішення за претензією.

У разі якщо претензія відхиляється повністю або частково, викладаються мотиви відмови з посиланням на нормативні чи інші документи, які можуть його обгрунтувати. В цьому випадку до відповіді на претензію додаються копії документів, що обгрунтовують повна або часткова відмова.

Якщо претензія задовольняється, покупцеві направляють відповідь, в якому повідомляють про визнання претензії і способі її задоволення. Якщо задоволення претензії пов'язано з грошовою виплатою, повідомляють розмір виплаченої суми, дату і номер платіжного доручення.

Повідомлення інформаційного характеру, пов'язані з розглядом претензій, часто направляються по факсу.

При складанні тексту претензії використовуються наступні фрази:

- На початку тексту:

« У партії товару, відвантаженої ... виявлена ??недостача ... »;

«Надсилаємо Вам акт експертизи від _______ № ________, з якого випливає, що... »;

«Заявляємо Вам претензію стосовно ... »;

«Направляємо Вам претензію на ... »;

«Наш замовник пред'являє Вам претензію (рекламацію) щодо якості ... »;

«Пред'являємо Вам претензію (рекламацію) у зв'язку з ... »;

«При прийманні товару, що надійшов (дата) за накладною № ..., була встановлена ??недостача..." і т.п.;

- В заключній частині тексту:

«Відповідно до викладеного просимо Вас замінити дефектний товар новим (відправити нам нову партію товару; допоставить товар, якого не; відшкодувати вартість пошкодженого товару; відшкодувати збитки; надати знижку з ціни в _____%; перерахувати на наш розрахунковий рахунок суму в ________; компенсувати витрати в сумі _________ і т.п.)".

Претензія повинна мати заголовок до тексту, в якому дається посилання на договір, в зв'язку з яким вона складена, наприклад: Про претензії за договором купівлі-продажу від ___________ № ________.

Приклад тексту листа-претензії щодо якості поставленого товару:

У партії товару, відвантаженої в вагоні № ___ по залізничній накладній № _____________ на адресу ________________________________ в рахунок контракту № ________________ від ___________________, транс № _____________, оплаченої нами по вашому рахунку №____________ продуть виявлені дефекти виробничого характеру .. Підприємство-виробник____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Кількість одиниць в партії ___________________________________________________________ У зв'язку з викладеним просимо Вас мати на увазі, що сума в ___________________ руб. буде утримана з ______________% залишку за контрактом № __________________________. Додаток: Акт експертизи товару № ________________ від _________________ на З Л.В 1 прим.  

Приклад тексту листа-вимоги про відшкодування збитків:

У партії офісних меблів, відвантаженої Вами 22.06.2006 по залізничній накладній №678в відповідно до договору від 25.02.2006 №23 / 39, виявлено 4 деформованих внаслідок удару або іншого механічного впливу пакувальних ящика, про що свідчить комерційний акт від 27.06.2006№42 . Предмети меблів, що знаходяться в пошкоджених ящиках, реалізації не підлягають. Оплата партії товару зроблена нами в повному обсязі за рахунком № 52-936. Просимо Вас відшкодувати понесені нами збитки в розмірі 97 тис. 620руб. Суму слід перерахувати на наш розрахунковий рахунок. Додаток: на 2 л. в 1 прим.  

Приклад тексту листа-претензії щодо асортименту товару

Після огляду першої поставленої Вами партії товару ми виявили, що вона не відповідає тому асортименту, який ми замовляли. На жаль, Вами допущена помилка. Ми хотіли б найближчим часом отримати Ваші роз'яснення з цього приводу. До отримання відповіді від Вас товар знаходиться у Вашому розпорядженні на нашому складі.  

Приклад тексту листа-вимоги про відшкодування збитків

Вашою фірмою 15.02.2006по залізничної накладної № 267343 було відвантажено вимірювальні інструменти в кількості 150 комплектів за рахунком № 3 77- 5218, який був оплачений нами в повній сумі. У зв'язку з тим, що під час перевірки вагона на прикордонній станції була виявлена ??недостача чотирьох комплектів вимірювальних інструментів, про що свідчить комерційний акт від 24.02.2006№ 14983/293, просимо Вас допоставить нам 4 комплекти вимірювальних інструментів або відшкодуєте їх вартість. Додаток: на 2 л. в 1екз.  

На рис.11 наведено приклад оформлення претензійного листа:

 
 Закрите акціонерне товариство "Якою Т" Рязанський просп., 35, корп. 1, Москва, 109542т. 351-39-22, факс (495) 377-82-27ОКПО 12343280ОГРН 0078690000034ІНН / КПП0773450070 / 77654880018.01.200701-12 / 234На№ ___________ від _____________________  ВАТ "ПОЛІМЕР" Юридичний відділ

Про претензії за договором від 15.08.2006 №44 / 56

Шановні панове!

У партії лакофарбових матеріалів, відвантажених Вами 28.12.2006 по залізничній накладній № 345 відповідно до договору від 15.08.2006 № 44/56 виявлено 3 деформованих внаслідок удару або іншого механічного впливу ящика, про що свідчить комерційний акт від 15.01.2007 № 29. лакофарбові вироби, що знаходяться в пошкоджених ящиках реалізації не підлягають. Оплата партії товару зроблена нами в повному обсязі за рахунком № 33-876.

Просимо Вас відшкодувати понесені нами збитки в размере15 тис. 240 руб. Суму слід перерахувати на наш розрахунковий рахунок.

Додаток: на 2 л. в 1 прим.

З повагою,

Комерційний директор підпис М. С. Самсонов

Ю. Д. Соболєва

351-45-22

Мал. 11. Приклад оформлення претензійного листаПопередня   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   Наступна

Засоби зв'язку, які використовуються для доставки ділової кореспонденції | Документи, передані по каналах електрозв'язку | Факсограма (факс) | телефонограма | Електронного листа | Загальні вимоги до складання та оформлення ділових листів | Композиція тексту ділового листа | Мова, стиль, етикет ділового листа | вираз подяки | Листи, пов'язані з поширенням інформації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати