На головну

Вимоги до бланків організаційно-розпорядчих документів

  1. II. Класифікація документів
  2. II. Вимоги до рівня освоєння дисципліни
  3. VI.2.2.) Вимоги до особистості і дій опікуна.
  4. А) Аналіз документів і спостереження як методи збору емпіричного матеріалу
  5. Агрономічні вимоги до класифікації грунтів
  6. Акти застосування права (АПП): поняття, види, вимоги.
  7. аналіз документів

Згідно ГОСТ Р 51141-98 «Діловодство і архівна справа. Терміни та визначення »бланк документа - це набір реквізитів, що ідентифікують автора офіційного письмового документа.

Бланк ОРД являє собою аркуш паперу стандартного формату, на якому різними технічними засобами нанесені реквізити, що містять постійну для даного виду документа інформацію, включаючи постійні частини тексту. Це можуть бути назва структурного підрозділу, назва організації, всілякі символи і інша, постійна для даної групи документів інформація, що включає постійні (трафаретні) частини тексту. Наприклад, бланк постанови, наказу, довідки про роботу, бланк заяви про відпустку, бланк титульного аркуша звіту про виконану роботу, бланк акту про виділення до знищення документів з простроченим терміном зберігання та ін.

У бланк документа обов'язково включаються реквізити, що ідентифікують автора письмового документа: офіційна назва організації-автора документа, її відомча належність і організаційно-правове становище, юридичний (фактичний) адреса або назва населеного пункту, в якому розміщується керівний орган організації.

До складу бланка входять також графічні позначки, призначені для розміщення обов'язкових реквізитів документів, які будуть виготовлятися на бланках.

Поняття бланка повною мірою стосується тільки до письмових паперовим документам, так як правила запису інформації і її розміщення на машинних носіях принципово інші. Разом з тим при автоматизації ДОУ (документаційного забезпечення управління) практикується створення машинних «шаблонів» або уніфікованих бланків ( «електронних форм»), використання або заповнення яких дозволяє створювати юридично повноцінні документи, що відповідають сучасним правилам і чинним паперовим формам[43].

ГОСТ 9327060 встановлює три ряди споживчих форматів: А, В, С. Ряд А є основним; ряди В і С - додатковими. Ряд А ділиться на класи, що позначаються цифрами від 0 до 13; окремі формати позначаються літерою ряду і цифрою класу.

Вихідний формат - А0, площа якого 1м, з габаритними розмірами 842 х 1189 мм. Наступні формати виходять шляхом ділення попереднього формату на дві рівні частини паралельно меншій стороні.

Формати, які використовуються для оформлення документів:

 формат  Розміри, мм
 А3  297 х 420
 А4  210 х 297
 А5  148 х 210
 А6  105 х 148

ГОСТ Р 6.30-2003 встановлює два стандартних формату бланків організаційно-розпорядчих документів - А4 (210 х 297 мм) і А5 (148 х 210 мм). У діловодстві також знаходить застосування формат A3 (297 х 420 мм), який використовується для підготовки великих таблиць, діаграм, схем в якості додатків до різних видів документів - листів, постанов і ін., І формат А6 (105 х 148), який використовується для довідок різного роду.

Бланки форматів А4 і А5 служать переважно для виготовлення службових листів, установчих та інших розпорядчих документів всіх найменувань, договорів, довідок, записок, різного роду актів та інших документів.

На практиці можуть використовуватися також комбіновані формати бланків, обумовлені характером документів, наприклад з використанням горизонтального розташування більшої сторони бланка.

Формат бланка вибирається залежно від обсягу тексту і кількості реквізитів, які повинні бути розміщені при підготовці документа.

Для виготовлення документів, текстова змістовна частина яких оформлена у вигляді таблиці з безліччю граф, може використовуватися бланк формату АЗ (420x297 мм). Наприклад, на таких бланках проектуються форми звітних, обліково-статистичних, планових та інших документів.

На папері формату А6 (105x148 мм) допускається виготовляти особливі види посадових бланків, наприклад, для оформлення резолюції керівника (доручення) або документів типу квитанцій, разових перепусток, облікових форм і т.п.[44]

ГОСТ Р 6.30-2003 визначає, що бланки документів слід виготовляти на білої папері або папері світлих тонів. Як бачимо, стандарт не визначає чітких визначень даних параметрів. Однак ясно, що документи можуть виготовлятися не тільки на білому папері, а й на папері різних колірних відтінків. У спеціальній літературі можна знайти більш чіткі вимоги до якості паперу: бланки документів слід виготовляти на білому папері або папері світлих тонів (білизна - не менше 90%) фарбами насиченого кольору, що дозволяють тиражувати документи за допомогою засобів оперативної поліграфії; папір повинна бути щільною, досить міцної, що мало деформуються (щільність не менше 80 г / м2).

Бланки для документів постійного зберігання слід виготовляти на папері вищих сортів, незалежно від того, підлягають або не підлягають передачі на державне зберігання документи організації. Реквізити на бланку друкуються в одну фарбу, переважно чорну. Можливе використання інших квітів в бланках, що дозволяє візуально відрізнити оригінал документа від розмноженого, ксерокопіювати примірника.

Стандартом встановлено мінімальний розмір полів документа:

ліве -20 мм;

праве - 10 мм;

верхнє - 20 мм;

нижнє - 20 мм.

Ці поля використовуються для розміщення деяких реквізитів, для підшивки документів, для затиску листа при копіюванні і розмноженні, для зручності прочитання текстів в сброшюрованном вигляді і т.п. Наприклад, ліве поле призначене для підшивки документів, праве і нижнє залишають на випадок зносу паперу; верхнє - для вказівки сторінок в багатосторінкових документах.

При підготовці документа на декількох аркушах все листи мають однакові розміри полів.

Організація має право сама вирішувати, які розміри полів доцільно встановити для різних видів документів, але не менше тих розмірів, які встановлені ГОСТ.

Варто зазначити, що:

- Роздруківка документа з нижнім полем 20 мм на матричному принтері може привести до того, що зміст колонтитула віддрукується у верхній частині наступної сторінки;

- У верхньому полі документа друкується номер сторінки, і при розмірі верхнього поля 20 мм він може виявитися занадто близько до тексту;

- Зміщення листа при проході через принтер при друці може привести до того, що праве поле в нижній частині листа зменшиться до 3-5 мм замість встановлених мінімальних 10 мм;

- Розмір лівого поля (20 мм) часто недостатній для підшивки документів в справу, тому що якщо папка з документами має товщину 3-4 см, на останніх аркушах текст, розташований зліва, буде важко прочитати.

Зазначені в ГОСТ Р 6.30-2003 розміри полів зазвичай використовуються для документів оперативної переписки, а для документів довготривалого і постійного зберігання, які будуть переплетені або підшиті, можна встановити ліве поле до 35 мм.

У зв'язку з цим можна рекомендувати встановлювати такі розміри полів для ОРД: верхнє і нижнє поля - по 20 -25 мм; ліве поле - 30 - 35 мм, праве - 15 мм.

Наукові звіти, реферати, курсові та дипломні роботи, дисертації, на які дія ГОСТ Р 6.30-2003 не поширюється, слід оформляти, додержуючись таких розмірів берегів: ліве - не менше 30 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 15 мм, нижнє - не менше 20 мм.

Згідно ГОСТ Р 6.30-2003, якщо документ оформляється на декількох сторінках, друга та наступні сторінки нумеруються:номер проставляється по центру верхнього поля сторінки. Перша сторінка документу не нумерується. У російському діловодстві для нумерації сторінок використовують тільки арабські цифри, без крапок або дефісів зліва і праворуч від номера, без слова «Сторінка» або скорочення «Стор.».

При виготовленні документів на двох і більше сторінках другу і наступні сторінки нумерують.

Номери сторінок проставляються арабськими цифрами посередині верхнього поля аркуша.

У ГОСТ Р 6.30-2003 вилучена фраза про те, що «допускається друкування документів з використанням зворотного боку аркуша»[45]. Але це не означає, що не можна використовувати зворотний бік аркуша.

Допускається друкування документів з використанням зворотного боку аркуша, В цьому випадку нумеруються сторінки на лицьовій і зворотній сторонах.

В даний час, як правило, документи друкують з використанням тільки лицьового боку: працювати з такими документами зручніше. Однак багатосторінкові документи (наприклад, звіти) можуть бути надруковані з використанням зворотного боку аркуша - в такому випадку номера сторінок слід проставляти і на зворотному боці. Двостороння оформлення документів зручно також при складанні документів з короткими (до 10 років) термінами зберігання. Документи, що підлягають тривалому, багаторічному зберігання краще оформляти з одного боку аркуша, забезпечуючи тим самим велику ступінь збереження паперового носія інформації.

При використанні зворотного боку аркуша поля встановлюють навпаки: ліве поле повинно складати не менше 10 мм, праве - не менше 20 мм.

У ГОСТ Р 6.30-2003 визначені основні види бланків. Аналіз стандарту показує, що класифікація бланків наведена за трьома ознаками:

1) по розташуванню реквізитів;

2) по автору;

3) за видом документа.

По розташуванню реквізитівбланки діляться на два різновиди - кутові і поздовжні. кутовий бланк відрізняється тим, що основні реквізити в ньому (в залежності від виду документа, для якого проектується бланк) розташовуються в лівому верхньому куті аркуша. На поздовжніх бланкахці реквізити розташовані вздовж верхнього поля документа по центру аркуша.

Реквізити бланка і обмежувальні позначки, що оформляються на бланках, до впровадження ПК за радянських часів оформлялися не тільки друкарським способом, а й у вигляді заздалегідь заготовленого штампа, відбиток якого використовувався при оформленні документів. На сучасному етапі багато організацій використовують бланки, виготовлені друкарським способом, шаблони бланків, розміщених в пам'яті ПК, можуть оформляти реквізити бланка безпосередньо на чистому аркуші паперу під час підготовки документа, проте до цих пір зустрічаються випадки використання штампів. Основні реквізити, що визначають приналежність бланка до кутового або поздовжнього, за традицією часто називають реквізитами штампа.

ГОСТ Р 6.30-2003 не встановлює вимог до того, коли необхідно використовувати кутовий, а коли поздовжній бланк. У ГОСТ Р 6.30-2003 є інформація лише про випадки доцільності використання поздовжнього бланка: «... Для організацій суб'єктів Російської Федерації, що мають поряд з державною мовою Російської Федерації державна мова суб'єкта Російської Федерації, доцільно використання поздовжнього бланка; при цьому реквізити 08, 09, 14 друкують на двох мовах: російській (ліворуч) і національному (праворуч) на одному рівні ».

Використання кутового або поздовжнього бланка не впливає на юридичну силу документа або його правовий статус.

Поздовжні бланки на практиці використовуються переважно для підготовки нормативних правових актів.

Використання поздовжнього бланка листа доцільно також застосовувати у випадках, коли найменування організації містить велику кількість друкованих знаків, наприклад, може бути в разі, коли реквізити бланка даються на двох і більше мовами. При цьому зліва слід друкувати реквізити російською мовою, а праворуч - на національному, на одному рівні. Якщо кількість використовуваних національних мов більш одного, зверху слід вказувати реквізити російською, а нижче - на національній мові, продовжуючи рядок до кордону правого поля.

При використанні в бланку найменування організації іноземною мовою рекомендується також користуватися стандартними вимогами.

Поздовжні бланки листів використовуються в рекламних цілях, коли не стоїть питання про економію паперу, раціональному розміщенні необхідної кількості реквізитів і т.п.

У разі, коли реквізити, надруковані на національному та російською мовами, розміщуються в межах площі, що відводиться для кутового варіанту, доцільно виготовляти бланки з кутовим розташуванням реквізитів (кутові бланки). При цьому кожний реквізит зазначається зверху на російській мові, а нижче - на національному.

Найбільш зручним для обробки і економічним з точки зору використання площі аркуша є кутовий бланк. У цьому випадку права сторона верхньої частини аркуша може бути використана для розміщення реквізитів «Адресат» і «Гриф затвердження», резолюцій, позначок про розсилку і ін.

Наприклад, кутовими повинні бути бланки затверджуються протоколів, договорів, актів, інструкцій і листів, де є реквізит «Адресат»[46].

Вибір способу розміщення реквізитів (кутового або поздовжнього) здійснюється кожним підприємством самостійно при розробці бланка.

за автору бланки діляться на три різновиди - бланк для організації, її структурного підрозділу, посадової особи. Дані види бланків відрізняються складом реквізиту 08 - автор документа; застосування подібних бланків регламентується організаційними документами підприємства (статутом, посадовими інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, інструкції з діловодства тощо). Бланки структурного підрозділу або посадової особи проектують в тому випадку, якщо керівник відповідного структурного підрозділу або дана посадова особа мають право підпису документів, що оформляються на цих бланках. На такому бланку замість найменування організації вказується посада, наприклад: «Заступник директора Федеральної податкової служби Російської Федерації».

По виду документа бланки діляться на три різновиди - загальний бланк, бланк листа, бланк конкретного виду документа.

Розподіл бланків на загальні, бланки листів і бланки конкретних видів документів відрізняються набором обов'язкових реквізитів в залежності від того, для яких саме документів призначений той чи інший бланк.

Загальний бланк використовують для виготовлення будь-яких видів документів, крім листа. Загальний бланк залежно від установчих документів організації містить такі реквізити:

- 01 - Державний герб РФ (02 - Герб суб'єкта РФ або 03- емблема організації, товарний знак (знак обслуговування);

- 08 - найменування організації;

- 14 - місце складання або видання документа, якщо воно не визначається по найменуванню організації;

- Обмежувальні позначки (горизонтальні лінії) для зон розташування реквізитів 11- дата документа, 12 - реєстраційний номер документа.[47]

бланк листа, як випливає з його назви, використовується для підготовки листів, переданих по різних каналах зв'язку: поштою, факсимільним зв'язком, кур'єрською службою. Залежно від установчих документів організації бланк листа включає такі реквізити:

- 01 - Державний герб РФ (02 - Герб суб'єкта РФ або 03 - емблема організації, товарний знак (знак обслуговування));

- Довідкова інформація про організацію: 04 - код організації (по ОКПО), 05 - основний державний реєстраційний номер (ОГРН) юридичної особи, 06 - ідентифікаційний номер платника податків / код причини постановки на облік (ІПН / КПП), 09 - довідкові дані про організацію ;

- 08 - найменування організації;

- Обмежувальні позначки ( «куточки» або горизонтальні лінії) для верхніх меж зон розташування реквізитів: 11 - дата документа, 12 - реєстраційний номер документа, 13 - посилання на реєстраційний номер і дату документа;

- 14 - місце складання або видання документа, якщо воно не визначається по найменуванню організації;

- При необхідності обмежувальні позначки ( «куточки») для верхніх меж зон розташування реквізитів: 15 - адресат, 17 - резолюція, 18 - заголовок до тексту, 19 - відмітка про контроль, 20 - власне текст документа.

Бланк конкретного виду документа, Крім листи, використовується для підготовки таких організаційно-розпорядчих документів, як накази, розпорядження, службові та доповідні записки, акти, довідки та ін. Основою для проектування бланка конкретного виду документа є загальний бланк організації. При створенні бланка конкретного виду документа обов'язкові реквізити загального бланка (див. Вище) доповнюються реквізитом 10 - назва структурного підрозділу, наприклад, НАКАЗ.Відповідно до стандарту бланк конкретного виду документа в залежності від установчих документів організації містить такі реквізити:

- 01 - Державний герб РФ (02 - Герб суб'єкта РФ або 03 - емблема організації, товарний знак (знак обслуговування));

- 08 - найменування організації;

- 10 - назва структурного підрозділу;

- 14 - місце складання або видання документа, якщо воно не визначається по найменуванню організації;

- Обмежувальні позначки для верхніх меж зон розташування реквізитів: 11 - дата документа, 12 - реєстраційний номер документа;

- При необхідності для верхніх меж зон розташування реквізитів: 13 - посилання на дату і реєстраційний номер документа, 18 - заголовок до тексту, 19 - відмітка про контроль.

На бланку конкретного виду документа може бути оформлений документ тільки того виду, для якого призначений бланк. Відповідно і набір реквізитів на бланку буде індивідуальним. На деяких бланках конкретних видів документів можуть бути схожі реквізити. Наприклад, може бути передбачена відмітка ( «куточки») для розміщення позначки про контроль. Ця позначка може заповнюватися на розпорядчих документах (наприклад, на наказах) або документах з оформленою резолюцією (наприклад, на листах).

На бланках довідок,крім реквізитів загального бланка і найменування виду документа, повинен бути передбачений реквізит 09 - назва організації; в такому випадку на бланку не оформлюється реквізит 14 - місце складання або видання документа. Крім цього, в залежності від того, в яку організацію повинна бути представлена ??довідка, на такому бланку можуть знадобитися і інші реквізити (код організації за ЄДРПОУ, ІПН / КПП та ін.). Якщо в організації прийнята система видачі довідок (або інших довідково-інформаційних документів) за запитами від інших організацій, на бланках таких документів повинні бути передбачені позначки для розміщення посилання на реєстраційний номер і дату документа-запиту.

У Додатку А до ГОСТ Р 6.30-2003 наведені схеми розташування реквізитів: на малюнку А.1 - розташування реквізитів і кордони зон на форматі А4 кутового бланка; на рисунку А.2 - розташування реквізитів і кордони зон на форматі А4 поздовжнього бланка (див. Малюнок А1 і А2 справжнього матеріалу).

Згідно ГОСТ Р 6.30-2003 реквізити 08 - Найменування організації, 09 - Довідкові дані, 10 - Найменування виду документа, 14 - Місце складання або видання документа, а також обмежувальні позначки для реквізитів 11 - реєстраційний номер документа, 12 - Дата документа, 13 - посилання на дату і реєстраційний номер документа в межах зон розташування реквізитів треба розміщувати одним із двох способів: центровані або прапоровим.

при центрірованномспособе початок і кінець кожного рядка реквізитів однаково віддалені від меж зони розташування реквізитів; кожен рядок друкується з вирівнюванням по центру по відношенню до найдовшої рядку.

При флаговая способі кожен рядок реквізитів починається від лівої межі зони розташування реквізитів і друкується з вирівнюванням по лівому краю.

У додатках Б1-Б5 ГОСТ Р 6.30-2003 представлені зразки бланків тільки з центровані розташуванням реквізитів. Флаговая розташування реквізитів бланка не продемонстрували зовсім. В даному стандарті немає чітких вимог і до випадків використання бланків з тим або іншим способом розташування реквізитів. Організації самі визначають, який спосіб розташування реквізитів і які види бланків при цьому використовувати.

На практиці центрований варіант розташування реквізитів частіше використовується при друкарському способі виготовлення бланків. При цьому під реквізитом 11, 12, 13 залишають трафаретні місця. Наприклад, при поздовжньому розташуванні реквізитів бланк може виглядати так:

 Відкрите акціонерне товариство «Магнітогорський миловарний завод»[48](ВАТ «МВЗ») вул. Безіменна, д. 12, м Магнітогорськ, 455000ОКОГУ 000000000, ОГРН 0000000000000, ІПН / КПП 00000000000/000000000 __________________ № _______________ - ¬На № __________ від __________________

Прапоровий варіант розташування реквізитів використовується при підготовці документа за допомогою ПК або машинописним способом при кутовому розташуванні реквізитів. Такий спосіб оформлення реквізитів є найбільш поширеним:

 ДЕРЖБУД РОССІІ- ¬ГОСУДАРСТВЕННИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТІТУТСАНТЕХПРОЕКТНіжняя Першотравнева вул., 46, Москва, 105203тел. 165-47-4, телетайп: № 111788, «Вілла», Телеграфний адреса: Москва, Е-203, СантехпроектОКПО 028933807, ОГРН 2019901492768, ІПН / КПП 6890046801/682533081 ___________________ № ____________________ На № ______________ від ____________________

Однак і центрований спосіб оформлення реквізитів на кутовому бланку можливий (такий спосіб використовується не тільки за допомогою ПК, але і при друкарському виготовленні бланків або при виготовленні штампа):

 ДЕРЖБУД РОССІІГОСУДАРСТВЕННИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТІТУТСАНТЕХПРОЕКТНіжняя Першотравнева вул., 46, Москва, 105203тел. 165-47-4, телетайп: № 111788, «Вілла», Телеграфний адреса: Москва, Е-203, СантехпроектОКПО 028933807, ОГРН 2019901492768, ІПН / КПП 6890046801/682533081 ___________________ № ____________________ На № ______________ від ____________________  - ¬

Таким чином, в залежності від виду бланка (кутовий або поздовжній) і обраного способу вирівнювання реквізитів (по лівому краю або по центру) чисто теоретично виходить чотири варіанти оформлення бланка:

- Кутовий бланк з центровані розташуванням реквізитів (часто використовується для проектування бланків для листів).

- Кутовий бланк з прапоровим розташуванням реквізитів (застосовується при проектуванні бланків внутрішніх документів, наприклад, наказів, розпоряджень, службових і доповідних записок та ін.);

- Поздовжній бланк з центровані розташуванням реквізитів (часто є основою для проектування бланків наказів, розпоряджень і ін.);

- Поздовжній бланк з прапоровим розташуванням реквізитів (на практиці в основному не використовується).

ГОСТ Р 6.30-2003 передбачає, що реквізити 08 «Найменування організації», 09 «Довідкові дані про організацію», 10 «Найменування виду документа», 14 «Місце складання або видання документа», а також обмежувальні позначки для реквізитів 11 «Дата документа» , 12 «реєстраційний номер документа» і 13 «Посилання на реєстраційний номер і дату документа» в межах зон розташування цих реквізитів треба розміщувати одним із способів - центровані або прапоровим.

При цьому з тексту того ж ГОСТ Р 6.30-2003 (п. 4.5) випливає, що на бланках будь-якого виду (кутовому або поздовжньому) і при будь-якому розташуванні реквізитів (з центром або флаговая) реквізити 01 «Державний герб РФ», 02 «Герб суб'єкта РФ », 03« Емблема організації, товарний знак (знак обслуговування) »розташовуються над серединою реквізиту 08« Найменування організації »; допускається реквізит 03 розташовувати на рівні реквізиту 08.

Це означає, що при будь-якому розташуванні реквізитів бланка (кутовому або з центром) правильним розміщенням реквізитів 01 і 02 по відношенню до реквізиту «Найменування організації» може бути тільки «центрированное» розміщення; розміщення реквізиту 03 може бути або «центровані», або на одному рівні з реквізитом 08. У стандарті не визначене, з якого боку - праворуч або ліворуч - від реквізиту 08 може бути розташований реквізит 03.

У спеціальній літературі можна зустріти різні думки про те, яке місце розташування повинно бути у реквізиту 03. Одні автори вважають, що розміщення на бланку емблеми організації не виключає вказівки на бланку найменування організації, що допускається і заміна найменування організації - автора документа її емблемою. Інші стверджують, що емблема організації не може замінити собою найменування організації. На думку більшості дослідників, емблема повинна розміщуватися на верхньому або лівому полях бланка: таке розміщення для вітчизняних діловодів є традиційним.

Уважне вивчення ГОСТ Р 6.30-2003 показує, що реквізит 03 дійсно може розміщуватися на верхньому полі документа. Однак його розміщення на лівому полі не обумовлено стандартом. Навпаки, схеми розташування реквізитів на рис. А1 і А2 ГОСТ Р 6.30-2003 показують, що даний реквізит повинен розташовуватися на поле для розміщення реквізитів кутового або поздовжнього штампів. У зв'язку з цим розміщення даного реквізиту на бланку може мати різні варіанти розташування: на верхньому полі, на одному рівні з найменуванням організації ліворуч або праворуч від нього[49]. Що стосується того, що реквізит 03 може замінити собою найменування організації, на наш погляд, є неправомірним, так як реквізит 08 входить до складу обов'язкових реквізитів, які надають юридичну силу будь-яких документів.

Кутовий бланк документа з прапоровим розташуванням реквізитів і розташуванням емблеми організації над серединою реквізиту «Найменування організації» згідно ГОСТ Р 6.30-2003 буде вірним:

 
 
Попередня   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Поняття системи документації. Історичний розвиток систем документації. 1 сторінка | Поняття системи документації | Основні функціональні системи документації в Російській Федерації | Стандартизація та уніфікація документів. Уніфіковані системи документації. | Класифікатори документованої інформації | Вимоги до бланків організаційно-розпорядчих документів. | Юридична сила офіційного документа. Нормативно-методична база оформлення управлінських документів | НАІМНОВАНІЕ ВИДУ ДОКУМЕНТА | Вимоги до оформлення реквізитів організаційно-розпорядчих документів згідно ГОСТ Р 6.30-2003 | РЕКВІЗИТИ 01, 02, 03 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати