На головну

Шифрування методом гамування

  1. Аналіз руху грошових коштів непрямим методом
  2. Аналіз цін на ринку методом трендів
  3. Вихідні дані для визначення Функції витрат методом вищої-ніжчої точки
  4. Питання 1 Аналіз руху грошових коштів організації прямим методом
  5. Року методом вікової пересування
  6. Дезінфекція тваринницьких приміщень при інфекційних хворобах вологим методом
  7. Диференціація витрат методом найменших квадратів

Визначення 5.1.під гаммированием розуміють накладення на відкриті дані за певним законом гами шифру [8,20].

Визначення 5.2.гамма шифру - Псевдослучайная послідовність, вироблювана за певним алгоритмом, що використовується для шифрування відкритих даних і дешифрування шифротекста.

Загальна схема шифрування методом гамування представлена ??на рис. 6.4.

Мал. 6.4. Схема шифрування методом гамування

Принцип шифрування полягає в формуванні генератором псевдовипадкових чисел (ГПСЧ) гами шифру і накладення цієї гами на відкриті дані оборотним чином, наприклад шляхом складання по модулю два. Процес дешифрування даних зводиться до повторної генерації гами шифру і накладення гами на зашифровані дані. Ключем шифрування в даному випадку є початковий стан генератора псевдовипадкових чисел. При одному і тому ж початковому стані ГПСЧ формуватиме одні і ті ж псевдо випадкові послідовності.

Перед шифруванням відкриті дані зазвичай розбивають на блоки однакової довжини, наприклад по 64 біта. Гамма шифру також виробляється у вигляді послідовності блоків тієї ж довжини. Схему шифрування можна записати в цьому випадку у вигляді

 (5.9)

де - i-ий блок шифротекста, - i-ий блок гами шифру, - i-ий блок відкритого тексту, N - Кількість блоків відкритого тексту.

Дешифрування в даному випадку здійснюється за такою формулою:

Стійкість шифрування методом гамування визначається головним чином властивостями гами - довжиною періоду і рівномірністю статистичних характеристик. Остання властивість забезпечує відсутність закономірностей у появі різних символів в межах періоду. Отриманий зашифрований текст є досить важким для розкриття в тому випадку, якщо гамма шифру не містить повторюваних бітових послідовностей. По суті справи гамма шифру повинна змінюватися випадковим чином для кожного шифруемого блоку.

Зазвичай поділяють два різновиди гамування - з кінцевої і нескінченної гамами. При хороших статистичних властивостях гами якість шифрування визначається тільки довжиною періоду гами. При цьому, якщо довжина періоду гами перевищує довжину шіфруемоготексту, то такий шифр теоретично є абсолютно стійким, тобто його не можна розкрити за допомогою статистичної обробки зашифрованого тексту, а можна розкрити тільки прямим перебором. Крипостійкість в цьому випадку визначається розміром ключа.

В даний час розроблено безліч алгоритмів роботи генераторів псевдовипадкових чисел, які забезпечують задовільні характеристики гами. Розглянемо кілька прикладів даних алгоритмів.

Метод фон Неймана

Суть даного методу полягає в тому, що кожне наступне випадкове число виходить шляхом зведення в квадрат попереднього числа з відкиданням цифр молодших і старших розрядів.

нехай A0 - Чотиризначний число - початковий стан ГПСЧ. тоді i - Перше псевдовипадкове число Аi виходить з попереднього числа Аi-1 в результаті наступних перетворень:

1. Зведення Аi-1 в квадрат, тобто знаходження числа .

2. Як Аi вибирають чотири середні цифри числа .Попередня   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   Наступна

приклад 5.5 | Принципи криптографічного захисту інформації | Традиційні симетричні криптосистеми | Шифрування методом заміни | Приклад 6.1. | Приклад 6.2. | Приклад 6.3. | Приклад 6.4. | Приклад 6.6. | Приклад 6.7. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати