На головну

До якості бариту

  1. Витрати на дроблення негабариту
  2. Джерела зрошення і вимоги до якості води
  3. До якості сировини і концентратів
  4. Національних або регіональних премій за якістю
  5. Загальний підхід і методи роботи з якості. Методи визначення показників якості продукції.
  6. Оцінка якості борошна за змістом і якістю клейковини

Вітчизняною промисловістю випускається кусковий, мелений барит і баритовий концентрат. За фізико-хімічними показниками всі види бариту діляться на 6 сортів: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й.

За гранулометричному складу мелений барит і баритовий концентрат діляться на 2 класу: клас А (наповнювач) і клас Б (утяжелитель).

Барит повинен відповідати показникам, наведеним у табл. 4.1-4.3.

Для головного споживача меленого бариту - нафтової і газової промисловості - найважливішими показниками є питома вага і тоніна помелу. Велике значення має також хімічна інертність утяжелителя. Вимоги по питомій вазі нормуються ГОСТом, відповідно до яких ця вага повинен бути не менше 3,8. За показником тоніни помелу утяжелитель віднесений до класу Б.

За вимогами до товарного бариту в США мінімальний вміст в ньому ВаSО4 становить 90%, причому хімічні сорти містять до 96% і навіть більше. Обмежуються домішки заліза і кремнезему. На ринок барит надходить в кусковому (crude) або молотом (ground) вигляді. У США основну продукцію дають мономінеральні, барито-квар-цевие родовища і розсипи після відмивання і гравітаційного збагачення. Барит, використовуваний в якості наповнювача, а також пігменту, зазвичай обесцвечивают сірчаною кислотою. Ом носить назву «прайм-уайт». Темні нестандартні сорти також знаходять застосування, але лише у виробництві кольорових фарб. Барит-обважнювачі, застосовуваний нафтовою промисловістю, випускається різних сортів з різною питомою вагою - 4,0; 4,35; 4,30. зміст ВаSO4 в ньому коливається від 90 до 95%; помел не крупніше 0,040 мм.

Таблиця 4.1

Марки бариту по ГОСТ 4682-84 (Статус: Чинний)

 Марка  код ОКП  Галузь застосування
 клас А  176921 01 00  Для виробництва солей барію; електровакуумного і електролампового скла, літопона, в якості наповнювача фарб
 КБ-1  176921 0105 00
 КБ-2  176921 0106 10
 КБ-3  176921 0107 09  Для виробництва солей барію, літопона, в якості наповнювача фарб
 КБ-4  176921 0108 08  В якості наповнювача фарб і в інших галузях промисловості
 КБ-5  176921 0109 07
 КБ-6  176921 0111 02
 клас Б  176921 02 00  Для обважнювачів бурових розчинів
 КБ-3  176921 0206 07
 КБ-5  176921 0207 06
 КБ-6  176921 0208 05

Таблиця 4.2

Технічні вимоги до баритовий концентрат

класу А по ГОСТ 4682-84 (Статус: Чинний)

 найменування показника  Норма для марки
 КБ-1  КБ-2  КБ-3  КБ-4  КБ-5  КБ-6
 1. Масова частка сірчано-кислого барію,%, не менше
 2. Масова частка двоокису кремнію (SiO2), %, не більше  1,5  1,5  2,5  3,5  4,0  4,5
 Масова частка заліза в перерахунку на окис заліза (Fe2O3), %, не більше  0,5  1,0  1,5  2,0  2,5  2,5
 3. Масова частка суми кальцію і магнію в перерахунку на окис кальцію (CaO),%, не більше  0,5  1,0  1,5
 4. Масова частка вологи в сушеному продукті,%, не більше
 5. рН водної витяжки  6-8  6-8  6-8  6-8  6-8  6-8

Примітки: 1. Норми за показниками 1-4 дані в перерахунку на суху речовину.

2. Допускається за узгодженням із споживачем поставляти несушені баритовий концентрат з вологістю не більше 12%.

Таблиця 4.3

Технічні вимоги до баритовий концентрат

класу Б по ГОСТ 4682-84 (Статус: Чинний)

 найменування показника  Норма для марки
 КБ-3  КБ-5  КБ-6
 1. Масова частка сірчано-кислого барію,%, не менше
 2. Масова частка водорозчинних солей,%, не більше  0,35  0,45  0,45
 3. Масова частка вологи,%, не більше
 4. Масова частка залишку після просівання на сітці № 0071К по ГОСТ 6613-86,%, не більше
 5. Щільність, г / см3, не менше  4,2  4,1  4,0
 6. Масова частка фракції 5 мкм,%, не більше
 7. Масова частка піриту,%, не більше

Примітка. Норми за показниками 1 і 2 дані в перерахунку на суху речовину.

Як і за більшістю неметалів, якість вихідної сировини, з якого виходить товарний барит, у нас не нормується і ГОСТів на нього не існує. Пояснюється це надзвичайною різноманітністю геологічних, технологічних і економічних умов, якими характеризуються родовища і руди бариту. Однак для оцінки останнього все ж необхідно знати, яку мінімальну зміст бариту має бути в вихідній руді.

У СНД жильні родовища багатих мінеральних руд, що дають кусковий матеріал для хімічної промисловості, відрізняються, як правило, високим вмістом бариту. Так, барити ряду розроблюваних мономінеральних родовищ Грузії містять від 80 до 90% бариту; в родовищах Азербайджану воно коливається від 60 і 80%, а у Вірменії - від 83 до 91%. У США кусковий барит частково видобувається з родовищ, які теж характеризуються високим вмістом бариту - близько 93-95%.

Зміст його в мономінеральних і кварцових рудах, що вимагають збагачення механічним способом, не перевищує 30-50%. Але промисловість в окремих випадках використовує і бідніші руди (вміст бариту 7-8%).

Кілька підвищуються вимоги сортності вихідної руди при використанні комплексних родовищ і мелковкрапленних руд, коли отримання товарного баритового концентрату обов'язково вимагає флотації.

У Росії зміст бариту в комплексному сировину, флотируемого Салаирского фабрикою, коливається в межах 20-26%. У США тонковкрапленние руди пластового типу, що збагачуються флотаційним способом, містять близько 30% бариту.

Обгрунтована оцінка можлива тільки в кожному конкретному випадку на основі детальних розрахунків, з урахуванням як геологічних, так і економо-географічних факторів.

 Попередня   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   Наступна

корінних родовищ | гравітація | фотометрична сепарація | люмінесцентна сепарація | флотація | жирової процес | Електрична і магнітна сепарація | Схеми вилучення алмазів. фабрики | лекція 9 | Властивості і застосування бариту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати