На головну

Базова лекція

  1. Базова ймовірність попадання
  2. Базова культура особистості та шляхи її виховання
  3. Базова культура особистості як основа змісту виховання в сучасній початковій школі. Напрями виховної роботи з молодшими школярами
  4. Базова лекція
  5. Базова лекція
  6. Базова лекція

Відповідно до правил класичної риторики (саме вона лягла в основу сучасної вітчизняної та зарубіжної риторики) три перші етапи породження мовлення - винахід, розташування і вираз [24]. Подальші кроки, спрямовані на презентацію отриманого тексту, відрізняються в разі підготовки усного виступу і письмовій презентації. Для письмового твору виділяють обов'язковий етап редагування.

Знання правил всіх етапів створення письмового твору дозволяє підготувати пише до творчої роботи.

Підхід з орієнтацією на процес породження тексту продуктивний, тому що поступово занурює учнів в систему правил вживання соціокультурно маркованих мовних одиниць або правил побудови тексту певній функціональній спрямованості. Робота при такому підході починається зі звернення до мотиваційної сфері пише, задається конкретна цільова установка і вибудовується образ майбутнього читача через прилучення до його культури і ціннісних установок в ній, до інтересів адресата. Таким чином, рішення задачі починається з відповіді на питання «навіщо?» (Purpose) і «для кого?» (Audience), а не «як писати?» І «про що писати?». Сама мета написання твору послідовно задає відбір матеріалу, способи його розташування і вираження. Не випадково враження від хороших і відмінних письмових робіт на міжнародні іспити формулюється в такий спосіб: "(Fully) achieves the desired effect on the target reader" [59, 4].

I. Етап винаходи. Одна з основних труднощів даного етапу пов'язана з необхідністю правильно інтерпретувати або задати мета написання тексту.

На етапі винаходи в більшій мірі проявляється така особливість академічного тексту, як підпорядкування змісту певної цільової установці. При певному запасі знань і життєвого досвіду, вся інформація пропускається через призму цільової установки. Поступово звужується сфера міркувань, поки не буде сформульована головна ідея.

схема 2

Процес конкретизації основної ідеї тексту за допомогою цільової установки

 
 


 Idea 1Idea 2 Idea 3 Idea 4Idea n

 Supporting Idea 1Supporting Idea 2 Supporting Idea 3

Первісне звуження теми необхідно для відбору інформації (ідей, прикладів) з величезної кількості матеріалу. Породжуючи ідеї з урахуванням мети написання есе, уточнюють, конкретизують предмет викладу. На першому етапі перевага віддається вільному викладу ідей, потім вони розбиваються на групи, класифікуються, після чого робиться певний висновок, який лягає в основу тези.

У британській культурі писемного мовлення можна виділити набір найбільш часто вживаних дієслів, що визначають лише кілька цільових установок. Наприклад, завдання аргументатівного типу есе може виражатися за допомогою наступних синонімів: account for, assess, demonstrate, prove, justify, illustrate, indicate, give evidence of, give reasons (дієслова зі значенням «аргументувати»).

Формулювання теми вказує на мету викладу: розкрити існуючі протилежні думки з проблеми або захистити одну з них, описати. Наприклад, тема з формулюванням "What features in their home life might assist in moulding antisocial young people?" передбачає розгляд причинно-наслідкових явищ (cause / effect type), а тема "The home where I feel secure", в основному, містить елементи опису та абстрактного міркування (description and reflection).

У навчальній діяльності у пише є можливість роботи з першоджерелами та додатковою літературою з предмета. У ситуації іспиту, якщо ми обмежений в часі, йому доводиться покладатися тільки на власний кругозір, на залишкові знання, які він повинен втілити в слова. Тому процес породження ідеї можна віднести до типових труднощів етапу винаходи.

У риториці існує кілька усталених способів «стимулювання» думки, породження моделей. Вони отримали назву топи.

Топ (грец. - Місце) є найважливішим джерелом винаходи. Дослідники виділяють від 19 до 46 топів. Вони будуються на логіці і підказують, яким шляхом можуть йти наші роздуми.

Як правило, топом можна скористатися в ситуації обмеженого часу, коли тема малознайомих.

За способом розвитку теми топи бувають:

1) описові,або обставинні- Використовуються в основному для визначення, опису та оцінки фактів;

2) модально-оцінні- Використовуються для встановлення відносин між особою і дією;

3) причинно-наслідкові- Використовуються для встановлення залежності явищ;

4) визначальні- Використовуються в основному для встановлення відносин між поняттями і для побудови визначень;

5) порівняльні- Використовуються для розвитку думки через порівняння / протиставлення явищ.

Розглянемо послідовно кожну групу топів.Попередня   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   Наступна

Риторичні зразки побудови міркування | Базова лекція | Save Our World | What Makes Getting Higher Education Abroad Appealing? | Організація доказової бази тексту-міркування. | Базова лекція | Discuss the Case for Having Increased Censorship in the Media | Abstract | Abstract | Abstract |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати