Головна

У науковій літературі розрізняють також дві основні концепції політичної системи - правову і соціологічну.

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. Amp; 8. Держава - ядро ??політичної організації суспільства
  3. B.3. Системи економетричних рівнянь
  4. D.3. Системи економетричних рівнянь
  5. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  6. I. 2. 1. Марксистсько-ленінська філософія - методологічна основа наукової психології
  7. I. Основні і допоміжні процеси

Правова концепція виходить з розуміння політичної системи як сукупності діючих соціальних інститутів і організацій, які знаходять політичний характер, якщо в своїй діяльності зачіпають проблему влади в державі.

Соціологічна концепція переносить «центр ваги» на групові форми політичного життя, розглядаючи політичну систему як дипломатичний механізм, що перетворює імпульси, що подаються соціальним середовищем і самої політичної системою, в політичні рішення, що формують політичну поведінку та інші соціальні дії.

Загальним для них є те, що політична система розглядається як певна структура, елементи якої взаємопов'язані.

У зарубіжній і вітчизняній політичній літературі в залежності від підходів і використовуваних при цьому критеріїв існують найрізноманітніші точки зору на поняття політичної системи. Вона визначається і як комплекс взаємодій елементів, за допомогою яких досягається владне розподіл цінностей (Д. Істон), і як сукупність взаємодіючих ролей (Г. Алмонд), як деякі підсумки процесу політики (К. фон Бойм), як система державних, громадських організацій та трудових колективів, що беруть участь в реалізації влади і управління в суспільстві (М. Н. Марченко), і як система, що складається з ідей і політичних цінностей, організацій, інститутів, норм, відносин, традицій (Р. Манд, Б. Н. Топорнін, А. Лопатка) і т.д.

Таке розмаїття думок саме по собі природно, бо, з одного боку, відображає закономірний процес постійного накопичення і розвитку наукових даних про політичну систему, підкреслює її складний і суперечливий характер, а з іншого - виділяє різні суб'єктивні методологічні та ідеологічні позиції авторів.

На основі розглянутих характеристик можна дати більш-менш універсальне (наскрізне) і саме загальне поняття політичної системи. Політична система суспільства - це складний комплекс політичних відносин, політичної свідомості, політичних і правових норм, державних інститутів, політичних партій, громадських організацій, в рамках якого відбувається політичне життя суспільства і здійснюються державна влада і управління. Визначення ж конкретної політичної системи залежить від її структури, виду і змістовно-функціональних характеристик.

За своєю структурою будь-яка політична система, як зазначається в літературі, являє собою складне явище, що складається з декількох підсистем (Ю. А. Тихомиров, В. Є. Чиркин, К. С. Гаджієв, А. І. Демидов, А. А. Федосєєв та ін.). Як правило, вказуються чотири головні групи елементів.

1. Політичні відносини - це відносини, що складаються в процесі здійснення політичної влади або з приводу неї. Залежно від суб'єктного складу політичні відносини можна розділити на три групи:

перша група - відносини між класами, великими соціальними групами, націями і державами. Дані відносини складають основу політичної системи і відображаються у функціонуванні відповідних політичних організацій і їхніх взаєминах;

другу групу складають так звані вертикальні відносини, які складаються в процесі здійснення політичної влади, впливу вищих і місцевих органів керівництва та управління на соціально-економічні, політичні та культурні процеси;

 Попередня   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   Наступна

Функції політичних лідерів | Сучасні теорії політичного лідерства | Політичне лідерство в Росії: типи лідерів і специфіка їх впливу | ПОХОДЖЕННЯ, ВИДИ І ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА СУЧАСНОЇ РОСІЇ | Неминучість розподілу суспільства на керуючих і керованих обумовлена ??низкою об'єктивних і суб'єктивних факторів. | Таким чином, в основі поділу суспільства на політичну еліту і маси лежать об'єктивні чинники політичного, соціального і економічного характеру. | Функції політичної еліти | Отже, крім політичної еліти, пануюча еліта включає також економічну, культурну, ідеологічну, наукову, інформаційну, військову еліти. | теорії еліт | Політична еліта сучасної Росії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати