На головну

Основні поняття і визначення.

  1. Аналіз ефективності збутового каналу та критерії його вибору. Основні етапи формування каналів розподілу
  2. АСУ - основні поняття та історії розвитку
  3. Види та основні правила роботи підприємств роздрібної торгівлі
  4. Види топогеодезичної прив'язки, їх характеристика і умови застосування. Поняття про опорну геодезичну мережу. Контурні точки карти, що використовуються при топоприв'язці .
  5. Визначення поняття кримінально-правової кваліфікації
  6. Витрати на продукцію й витрати періоду. Прямі та непрямі, основні та накладні, релевантні та нерелевантні, постійні, змінні та інші витрати
  7. Деліктна відповідальність: поняття та зміст

1. Васильев А., Андреев А. VBA в Jffice 2000: учебный курс.-СПб.: Питер, 2001. -432с.

2. Гарнаев А. Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах. - СПб.: БХВ-Петербург,2002. - 816 с.; ил.

3. Кузьменко В. Г. Программирование на VBA 2002. - М.: ООО «Бином-Пресс», 2003 г. - 880 с.; ил.

4. Санна Пол и др. Visual Basic для приложений (версия5) в подлиннике: пер. с англ. - СПб.: BHV - Санкт-Петербург, 1998. - 704 с.

5. Браун С. Visual Basic 6: учебный курс. - СПб.: Питер, 2002. - 576 с.: ил.

6. Карпов Б. Visual Basic 6: специальный справочник. - СПб.: Питер, 2002. - 416 с.: ил.

7. Райтингер М., Муч Г. Visual Basic 6.0: пер. С нем. - К.: Издательская группа BHV, 2000. - 288 с. (Серия «Библиотека студента»)

Міністерство освіти України

Запорізький Національний Технічний Університет

Радіоприладобудівний факультет

Б. М. Бондарев

ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИГНАЛІВ

Конспект лекцій

Для студентів спеціальностей 7.090.701 "Радіотехніка"

і 7.090.501 "Комп'ютерні мережі і системи"

Затверджено

На засіданні кафедри

Радіотехніки

Протокол №10 від 15.02.2001р


Основи теорії сигналів. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6. 0907 "Радіотехніка" по дисципліні "Сигнали і процеси в радіотехніці" і спеціальності 6. 0905 "Комп'ютерні мережі і системи" по дисципліні "Теорія інформації і кодування". / Укл. Б. М. Бондарев - Запоріжжя, ЗНТУ, 2001. - 56 с.

Укладач: доц. , к.т.н. Б. М. Бондарев

Відповідальний за випуск: Б. М. Бондарев

Рецензент: д.т.н. Д. М. Піза

Зміст

1. Основні поняття і визначення..........................................4

2. Представлення сигналів (функцій) у вигляді ряду..................................

3. Спектральне представлення періодичних сигналів...............10

4. Спектри неперіодичних сигналів........................................5

5. Основні теореми про спектри...........................................8

6. Приклади спектрів імпульсних сигналів............................20

7. Модульовані коливання і їхні спектри.................................8

7.1. Амплітудна модуляція.............................................28

7.2. Частотна модуляція..................................................35

7.3. Фазова модуляція.......................................................0

7.4. Маніпульовані сигнали.................................................41

8. Дискретизація детермінованих сигналів ...............................45

8.1. Розкладання сигналів (функцій) у ряд Котельникова............8

8.2. Спектри дискретизованих сигналів..................................52

8.3. Дискретизація функцій (сигналів) за рівнем......................54

Література....................................................................56


Основні поняття і визначення.

У радіотехніці й електрозв'язку широко використовуються поняття: повідомлення, інформація, джерело повідомлень (інформації), сигнал.

Джерело повідомлень може видавати (вибирати) конкретне повідомлення з якогось (кінцевого чи нескінченного) безлічі можливих повідомлень. Це безліч повідомлень разом з його вірогідними характеристиками називають ансамблем повідомлень.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Наступна

Представлення сигналів (функцій) у виді ряду. | Основні теореми про спектри. | Амплітудна модуляція | У режимі модуляції потужність безупинно змінюється. Її | Частотна модуляція | При модуляції чистим тоном маємо | Імпульсна модуляція | Порівнюючи (8.1.9) і (8.1.7), зауважуємо, що |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати