На головну

Поняття та ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб.

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. I.2.2) Класифікація юридичних норм.
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка

юридичною особоювизнається організація, яка має у власності, оперативному управлінні відокремлене майно, несе самостійну відповідальність за своїми зобов'язаннями, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Юридична особа повинна мати самостійний баланс або кошторис (ст. 44 ЦК).

Таким чином, юридична особа повинна володіти такими ознаками:

1) Організаційна єдність. Це означає, що юридична особа має певну структуру, підпорядкованість входять до нього структурних підрозділів та структурних одиниць, систему органів управління, що володіють відповідною компетенцією.

2) Майнова відособленість юридичної особи означає, що його майно відокремлено від майна всіх інших юридичних і фізичних осіб, держави і адміністративно-територіальних одиниць.

3) Самостійна відповідальність юридичної особи за своїми зобов'язаннями виражається в тому, що юридичні особи відповідають за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

4) Самостійне виступ юридичної особи в цивільному обороті і в будь-якому суді від свого імені. Це означає, що юридична особа може бути позивачем і відповідачем в суді, виступає в якості самостійного суб'єкта права у відносинах з іншими органами державної влади та управління.

Види юридичних осіб:Попередня   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Поняття цивільного права, його предмет і метод. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права. | Відмежування цивільного права від інших галузей права | Принципи цивільного права. | Система і джерела цивільного права | Суб'єкти цивільних правовідносин. | Здійснення і захист цивільних прав. Компенсація моральної шкоди. | Тема. Громадяни як суб'єкти цивільного права. | Дієздатність громадян і її різновиди. Емансипація. | Опіка та піклування. | Обмеження в дієздатності і визнання громадянина недієздатним. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати