Головна

Здійснення і захист цивільних прав. Компенсація моральної шкоди.

  1. IV.1.1) позасудового захисту приватних прав.
  2. VII.2.4) Втрата права власності; захист права власності.
  3. VII.3.2) Захист і давність володіння.
  4. Автоматизоване робоче місце (АРМ) працівника ОРГАНІВ внутрішніх справ. Загальне уявлення
  5. антивірусний захист
  6. Антропогенних НЕБЕЗПЕКИ І ЗАХИСТ ВІД НИХ
  7. Б. Особливості нервового і гуморального механізмів регуляції функцій організму.

Здійснення цивільних прав - це вчинення дій, спрямованих на реалізацію належать суб'єкту прав. Здійснення права - це завжди правомірна поведінка суб'єкта (дія або бездіяльність), в більшості випадків - це дотримання суб'єктом встановлених правових норм. Здійснення цивільних прав на власний розсуд означає також можливість вибору - здійснювати або здійснювати права. Ніхто не може примусити особу здійснювати права. Однак відмова громадян і юридичних осіб від здійснення належних їм прав не тягне припинення цих прав, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами. Разом з тим, в окремих випадках закон надає особі право відмовитися від належних йому прав: право кредитора відмовитися від боргу шляхом його вибачення, право спадкоємця відмовитися від спадщини.

Законом встановлено межі здійснення цивільних прав. Не допускаються дії громадян і юридичних осіб, здійснюються виключно з наміром заподіяти шкоду іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Не допускається використання цивільних прав з метою обмеження конкуренції, а також зловживання своїм домінуючим становищем на ринку.

Здійснення цивільних прав може відбуватися, якщо воно не суперечить суспільній користі та безпеки, не завдає шкоди навколишньому середовищу, історико-культурних цінностей, не обмежує прав і захищаються законом інтереси інших осіб. При здійсненні своїх прав суб'єкт повинен рахуватися з правами інших осіб, які визнаються і захищаються законом.

Захист цивільних прав - Це дії компетентних органів щодо попередження порушення або відновлення порушених прав, що охороняються законом інтересів громадян і юридичних осіб. Захист порушених чи оскаржених цивільних прав здійснює суд, господарський суд, третейський суд. Захист цивільних прав в адміністративному порядку здійснюється лише у випадках, передбачених законодавством. Рішення, прийняте в адміністративному порядку, може бути оскаржене до суду.

Право на захист включає в себе можливість здійснення уповноваженою особою власних дій, а також можливість вимоги певної поведінки від зобов'язаної особи. Цивільним кодексом допускається самозахист цивільних прав, тобто захист цивільних прав безпосередніми діями особи, права якої порушуються, якщо такі дії не пов'язані з порушенням законодавства.

Способи захисту цивільних прав перераховані в статті 11 ЦК:

1) визнання права;

2) відновлення становища, яке існувало до порушення права;

3) припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення;

4) визнання заперечної операції недійсною і застосування наслідків його недійсності, встановлення факту нікчемності правочину застосування наслідків його недійсності;

5) визнання недійсним акту державного органу або органу місцевого управління та самоврядування;

6) самозахист права;

7) присудження до виконання обов'язку в натурі;

8) відшкодування збитків;

9) стягнення неустойки;

10) компенсація моральної шкоди;

11) припинення або зміна правовідношення;

12) незастосування судом суперечить законодавству акта державного органу або органу місцевого управління та самоврядування;

13) інші способи, передбачені законодавством.

Особа, права і законні інтереси якого порушені, має право вибрати будь-який спосіб захисту. Вибір способу захисту залежить від характеру порушення і від наслідків такого порушення.Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | УО Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ | Поняття права. Співвідношення права і моралі. Взаємодія права з економікою і політикою. | Види нормативно-правових актів. | Дія нормативних актів у часі, у просторі і по колу осіб. | Поняття цивільного права, його предмет і метод. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права. | Відмежування цивільного права від інших галузей права | Принципи цивільного права. | Система і джерела цивільного права | Дієздатність громадян і її різновиди. Емансипація. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати