На головну

Принципи цивільного права.

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I.2.1) Поняття права.
  3. I.2.3) Система римського права.
  4. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  5. I.5.1) Передумови загальної кодифікації права.
  6. III. Взаємозв'язок держави і права.
  7. III. Принципи лікування ДСЗ

Слово «принцип» (від латинського - початок, основа) стосовно до цивільного права означає основні вихідні положення, Властиві всім його нормам або багатьом його інститутам. До основних принципів цивільного законодавства відносяться (ст. 2 ГК РБ):

- рівність учасників цивільних правовідносин - полягає в тому, що всі суб'єкти цивільного права беруть участь у цивільних правовідносинах як особи рівноправні і жоден з них не може користуватися перевагою,

- недоторканність власності - Означає, що власність, придбана законнимспособом, захищається державою,

- Свобода договору, Означає, що сторони самі вирішують вступати в договір чи ні. Примушування до укладення договору не допускається, крім випадків, коли обов'язок укласти договір передбачена законодавством або добровільно прийнятим зобов'язанням,

- сумлінності і розумності учасників цивільних правовідносин - (закріплений в ст. 158, 172, 177 і ін. ГК РБ),

- безперешкодного здійснення цивільних прав - Виводиться з ст. 13 Конституції РБ, що надає всім рівні права для здійснення господарської та іншої діяльності, крім забороненої законом і гарантує захист і рівні умови для розвитку всіх форм власності,

- і інші принципи, Закріплені в Конституції РБ, інших актах законодавства, а так само прямують з змісту і сенсу цивільно-правових норм.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | УО Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ | Поняття права. Співвідношення права і моралі. Взаємодія права з економікою і політикою. | Види нормативно-правових актів. | Дія нормативних актів у часі, у просторі і по колу осіб. | Поняття цивільного права, його предмет і метод. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права. | Суб'єкти цивільних правовідносин. | Здійснення і захист цивільних прав. Компенсація моральної шкоди. | Тема. Громадяни як суб'єкти цивільного права. | Дієздатність громадян і її різновиди. Емансипація. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати