На головну

Відмежування цивільного права від інших галузей права

  1. I.2.1) Поняття права.
  2. I.2.3) Система римського права.
  3. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  4. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  5. I.4. Джерела римського права
  6. I.5.1) Передумови загальної кодифікації права.
  7. II. Поняття права, його соціальне призначення.

Розмежування різних галузей права між собою здійснюється за предметною ознакою, тобто по колу тих суспільних відносин, які регулюються відповідною галуззю права з урахуванням методу правового регулювання, властивого кожній галузі.

Відмежування цивільного права від адміністративного. Адміністративні відносини складаються в сфері виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів. Для адміністративного права найбільш характерним є ознака підпорядкованості однієї сторони іншій. У цивільно-правових відносинах існує принцип рівності, в адміністратівних- принцип влади і підпорядкування.

За цим же ознаками здійснюється відмежування цивільного права від фінансового, яке регулює відносини, що складаються в сфері здійснення державою його фінансової (бюджетної, емісійної та ін.) І податкової діяльності. У відносинах, які регулюються цією галуззю права, відсутня рівність сторін, тут має місце підпорядкування однієї сторони іншій.

Відмінність цивільного права від трудового полягає в тому, процес праці регламентований Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які встановлюють час прибуття на роботу, час закінчення роботи, норми виробітку і працівник повинен підкорятися цим правилам. При виконанні роботи за цивільно-правовим договором підряду підрядник організовує свою роботу самостійно, з метою якнайшвидшого і найбільш успішного виконання прийнятого на себе зобов'язання. Тут предметом договору є результат праці, в той час як по трудовому праву предметом трудового договору є сама праця.

Відмінності між громадянським і сімейним правом. Предметом сімейного права виступають відносини, що випливають із шлюбу, споріднення, усиновлення, удочеріння і т. Д., Хоча між подружжям та іншими членами сім'ї виникають і майнові відносини. Але головне у відносинах сімейного права є особисті відносини. Наприклад, при розділі майна подружжя їх частки визнаються рівними, незалежно від того, хто з них яку частку вніс в це майно.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | УО Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ | Поняття права. Співвідношення права і моралі. Взаємодія права з економікою і політикою. | Види нормативно-правових актів. | Дія нормативних актів у часі, у просторі і по колу осіб. | Система і джерела цивільного права | Суб'єкти цивільних правовідносин. | Здійснення і захист цивільних прав. Компенсація моральної шкоди. | Тема. Громадяни як суб'єкти цивільного права. | Дієздатність громадян і її різновиди. Емансипація. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати