Головна

Дія нормативних актів у часі, у просторі і по колу осіб.

  1. B) одночасність з дією дієслова - присудка - пасив
  2. II. Розміщення прийнятих замовлень в часі і просторі. 1 сторінка
  3. II. Розміщення прийнятих замовлень в часі і просторі. 10 сторінка
  4. II. Розміщення прийнятих замовлень в часі і просторі. 11 сторінка
  5. II. Розміщення прийнятих замовлень в часі і просторі. 12 сторінка
  6. II. Розміщення прийнятих замовлень в часі і просторі. 13 сторінка
  7. II. Розміщення прийнятих замовлень в часі і просторі. 14 сторінка

Всі нормативні акти мають певні тимчасові, просторові і суб'єктивні межі дії, тобто дія в часі, в просторі і по колу осіб. Дія правових норм часу означає, що слід визначити момент, з якого норма починає діяти.

Час дії нормативного акту обмежується рамками початку і закінчення дії цивільно-правового акту. Момент, з якого пов'язаний початок дії нормативного акту, називається часом набрання ним чинності. Загальне правило про дію нормативних актів у часі полягає в тому, що закон не має зворотної дії в часі і застосовується лише до тих відносин, які виникли після набрання ним чинності.

Закони та постанови Національних зборів Республіки Білорусь публікуються не пізніше 10-денного терміну після їх прийняття і набирають чинності після закінчення 10 днів після їх опублікування офіційним органом. Час набрання законами чинності може бути обумовлено в самому законі.

НПА діють безстроково, якщо в його тексті спеціально не зазначено інше. Дія нормативних актів припиняється їх скасуванням або зміною в установленому порядку, або закінчення терміну дії норми за умови, що такий термін був встановлений. Загальне правило про дію НПА у часі полягає в тому, що закон зворотної дії в часі не має і застосовується до тих відносин, які виникли після набрання ним чинності. Виняток (відповідно до ст. 104 Конституції та ст. 67 Закону) складають випадки, коли закон пом'якшує або скасовує юридичну відповідальність, або коли в саме НПА або акті про введення його в дію прямо передбачається, що він поширює свою дію на певні відносини, виникли до його вступу в силу.

Дія нормативного акту в просторі - Це поширення його дії на певну територію. Закони Республіки Білорусь діють на всій території Республіки Білорусь і мають на неї однакову юридичну силу. В окремих випадках в самому законі є вказівки про сферу дії цього акта.

Дія законів по колу осіб. За загальним правилом, нормативні правові акти поширюють свою дію на всіх громадян і на всі організації Республіки Білорусь, якщо із закону не випливає інше. Нормативно-правові акти діють у відношенні громадян цієї держави, іноземних громадян, осіб без громадянства, а також всіх організацій, що існують на території держави. Деякі нормативні акти можуть поширювати свою дію лише на певні категорії осіб, органів, організацій. Так, Закон "Про міліцію" діє тільки щодо органів міліції. Деякі акти діють у відношенні пенсіонерів, військовослужбовців, жінок і т.д.

Тема. Загальні положення про цивільне право і громадянське правовідносинах

1. Поняття цивільного права, його предмет і метод. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права.

2. Принципи цивільного права.

3. Система і джерела цивільного права.

4. Поняття і елементи цивільних правовідносин.

5. Суб'єкти цивільного права: поняття та види.

6. Здійснення і захист цивільних прав. Компенсація моральної шкоди.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ | УО Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ | Поняття права. Співвідношення права і моралі. Взаємодія права з економікою і політикою. | Відмежування цивільного права від інших галузей права | Принципи цивільного права. | Система і джерела цивільного права | Суб'єкти цивільних правовідносин. | Здійснення і захист цивільних прав. Компенсація моральної шкоди. | Тема. Громадяни як суб'єкти цивільного права. | Дієздатність громадян і її різновиди. Емансипація. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати