На головну

Статистичне вивчення динаміки соціально-економічних явищ

  1. III Вивчення нового матеріалу.
  2. III. Вивчення нового матеріалу
  3. III. Вивчення нового матеріалу
  4. III. Вивчення нового матеріалу
  5. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ
  6. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ
  7. аксіоми динаміки

9.1.Є такі дані про залишки оборотних коштів підприємств на перше число місяця, млн руб .:

 січень  320,5
 Лютий  360,4
 Березень  330,2
 Квітень  326,7
 Травень  365,1
 червень  380,2
 Липень  400,4
 Серпень  396,5
 вересень  399,9
 Жовтень  384,8
 Листопад  389,5
 грудень  382,9
 січень  380,4

Визначте середній розмір залишків оборотних коштів: 1) за кожен квартал; 2) за кожне півріччя; в) за рік (різними способами).

9.2.Відомі такі дані по промисловому підприємству за 2010 рік:

 період  Середня чисельність працівників, чол.  Середня місячна заробітна плата, тис. Руб.
 Перше півріччя  20,5
 3-й квартал  23,9
 Жовтень  24,6
 Листопад  24,8
 грудень  25,2

Визначте середню чисельність працівників підприємства і їх середню місячну заробітну плату: 1) за 4-й квартал 2010 р .; 2) за друге півріччя 2010 р .; 3) за 2010 р (за середніми піврічним і безпосередньо за вихідними даними). Що слід прийняти за ваги при розрахунку середньої заробітної плати за окремі півріччя і за рік в цілому?

9.3.Відомі такі дані про чисельність безробітних в регіоні (на кінець періоду, тис. Чол.):

 місяць  червень  Серпень  Листопад  грудень
 Безробітні, тис. Чол.  51,4  52,0  52,2  49,9

Визначте середню чисельність безробітних в другому півріччі.

9.4.Є такі дані про випуск продукції на підприємствах регіону за 2005 - 2009 рр., Млн руб .:

 рік
 Випуск продукції в постійних цінах  648,4  676,2  677,9  690,3  694,4

Для аналізу динаміки випуску продукції визначте: 1) для кожного року: а) ланцюгові і базисні абсолютні прирости; б) ланцюгові і базисні темпи росту і приросту; в) абсолютне значення 1% приросту; 2) за період 2005 - 2009 рр. розрахуйте середній рівень ряду динаміки, середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп зростання і приросту. Результати розрахунків подайте у табличній формі.

9.5.Введення в дію житлової площі в регіоні в 2006 - 2009 рр. характеризується такими даними (тис. м2):

 рік
 Введено житлової площі  156,2  158,4  159,1  160,5

Для аналізу динаміки введення житлової площі визначте за кожен рік: 1) ланцюгові і базисні: а) абсолютні прирости; б) темпи зростання; в) темпи приросту; 2) абсолютне значення 1% приросту. Покажіть взаємозв'язок ланцюгових і базисних абсолютних приростів і коефіцієнтів росту.

В цілому за весь період розрахуйте середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп зростання і приросту. Результати розрахунків оформіть в таблиці і зробіть висновки.

9.6.Є такі дані про чисельність працівників підприємств регіону:

 рік
 Середньооблікова чисельність працівників, тис. Чол  101,0  99,5  98,9  100,6  101,7

Визначте середньорічний абсолютний приріст і темп зростання середньооблікової чисельності працівників (різними способами) за період.

9.7.Є такі дані по підприємствах регіону:

 рік
 Абсолютний приріст випуску продукції в порівнянні з попереднім роком, млн руб.  48,4  76,2  77,9  70,3  69,4

Визначте абсолютний приріст випуску продукції за кожен рік у порівнянні з 2004 роком і середньорічний абсолютний приріст (різними способами) за період.

9.8.Є такі дані по підприємствах регіону:

 рік
 Темп зростання середньої заробітної плати, у відсотках до попереднього року  103,1  100,3  101,0  101,7  103,6  100,7

Визначте: 1) темпи зростання середньої заробітної плати за кожен рік у порівнянні з 2003 роком; 2) середньорічний темп зростання і приросту середньої заробітної плати за період; 3) абсолютне значення 1% приросту за кожний рік, враховуючи, що середній рівень заробітної плати в 2003 році був 14,6 тис. Руб.

9.9. Є такі данниепо підприємствам регіону:

 рік
 Абсолютний приріст середньої заробітної плати в порівнянні з 2003 роком (руб.)  1 234  1 550  2 620  2 986  3 844  4 245

Визначте: 1) за кожен рік абсолютні прирости середньої заробітної плати в порівнянні з попереднім роком; 2) абсолютне значення 1% приросту за кожний рік, враховуючи, що середній рівень заробітної плати в 2003 році був 15,9 тис. Руб .; 2) середньорічний темп зростання і приросту середньої заробітної плати за період.

9.10.Є такі дані по підприємствах регіону:

 
 Темп зростання обсягу інвестицій в регіоні, в процентах до 2003 року  104,1  102,3  104,0  104,7  106,6  108,5

Визначте: 1) темпи зростання інвестицій за кожен рік в порівнянні з попереднім роком; 2) середньорічний темп зростання і приросту інвестицій за період.

9.11.Є такі дані про темпи зростання обсягів кредитування населення регіону (в порівнянні з 2000 р):

2005 - 104,8%; 2009 г. - 112,7%.

Визначте середньорічні темпи зростання і приросту обсягу кредитування населення регіону: 1) за 2001 - 2009 рр .; 2) за 2001 - 2005 рр .; 3) за 2006 - 2009 рр.

9.12.Середньорічний темп приросту посівних площ області склав за 2000 - 2003 рр. - 7,2%, а за 2004 - 2009 рр. - 5,6%. Визначте середньорічний темп зростання посівних площ сільськогосподарських підприємств за період.

9.13.Абсолютне значення 1% приросту валового збору зернових в фермерському господарстві склало в 2009 р в порівнянні з 2000 р 575 ц, а весь абсолютний приріст валового збору зернових за той же період - 4 280 ц. Визначте середній річний абсолютний приріст і середній річний темп зростання валового збору зернових у фермерському господарстві за період.

9.14.Роздрібний товарооборот області збільшився в 2008 р в порівнянні в 2007 р на 3,5%, а в 2009 р в порівнянні з 2008 р ще на 2,6%. Визначте роздрібний товарообіг в області в 2007, 2008 і 2009 рр., Якщо абсолютний приріст роздрібного товарообігу в 2008 р в порівнянні з 2007 р склав

2 450 млн руб.

9.15.Обсяг продукції фірми в 2003 р в порівнянні з 2002 р зріс на 1,8%; в 2004 р він становив 102,9% по відношенню до обсягу 2003 року, а в 2005 р був в 1,15 рази більше обсягу 2002 У 2006 році фірма випустила продукції на суму 20,5 млн руб. , що на 7,2% більше, ніж у 2005 р .; у 2007 році - 32,3 млн руб., в 2008 р - 34,7 млн ??руб. і в 2009 р - 35,6 млн руб.

Визначте: 1) ланцюгові темпи зростання; 2) базисні темпи приросту по відношенню до 2002 р .; 3) абсолютні рівні виробництва продукції за всі роки; 4) середньорічний темп зростання і приросту за 2002 - 2009 рр.

9.16.Використовуючи взаємозв'язок показників динаміки, визначте відсутні в таблиці показники за наступними даними про виробництво продукції в регіоні за 9 місяців 2009 рр. (У постійних цінах):

 місяць  Випуск продукції, млн руб.  Базисні показники динаміки
 абсолютний приріст, млн руб.  темп зростання, %  темп приросту, %
 січень  89,4 -  100,0  0,0
 Продовження таблиці 9.16
 Лютий      101,2  
 Березень        2,2
 Квітень    2,0    
 Травень        1,1
 червень      103,1  
 Липень    1,5    
 Серпень        1,4
 вересень    -0,4    

Розрахуйте середньомісячний абсолютний приріст, темп зростання і приросту.

9.17.Використовуючи взаємозв'язок показників динаміки, визначте відсутні в таблиці показники за наступними даними про випуск продукції підприємствами регіону (в постійних цінах):

 рік  Випуск продукції, млн руб.  У порівнянні з попереднім роком
 абсолютний приріст, млн руб.  темп зростання, %  темп приросту, %  абсолютне значення 1% приросту, млн руб.
         
 126,4  2,8      
       4,6  
     100,8    
         
   1,5      1,334

9.18.Використовуючи взаємозв'язок показників динаміки, визначте рівні ряду динаміки і відсутні в таблиці показники динаміки за такими даними про виробництво годин в регіоні за 2005 - 2009 рр .:

 рік  Виробництво, тис. Шт.  Базисні показники динаміки
 абсолютний приріст, тис. шт.  темп зростання, %  темп приросту, %
     100,0  0,0
       2,8
 245,8    103,1  
   1,9    
       1,4

Розрахуйте середньорічний абсолютний приріст, темп зростання і приросту.

9.19.Використовуючи взаємозв'язок показників динаміки, визначте відсутні в таблиці показники за наступними даними про випуск продукції підприємствами регіону (в постійних цінах):

 рік  Випуск продукції, млн руб.  У порівнянні з попереднім роком
 абсолютний приріст, млн руб.  темп зростання, %  темп приросту, %  абсолютне значення 1% приросту, млн руб.
         
   2,4      0,567
       4,6  
     100,8    
         
   -1,5      0,675

9.20.Є такі дані про роздрібний товарооборот в регіоні, млрд руб .:

 місяць  рік
 січень  5,4  8,8  9,3
 Лютий  5,9  8,6  9,5
 Березень  5,7  9,2  9,1
 Квітень  6,5  8,6  9,2
 Травень  6,9  8,3  9,2
 червень  7,2  8,4  9,4
 Липень  7,8  8,8  9,9
 Серпень  7,7  9,3  10,4
 вересень  7,6  8,9  10,6
 Жовтень  7,3  8,2  9,8
 Листопад  7,3  8,6  10,1
 грудень  8,0  9,0  10,0

Для вивчення загальної тенденції даних про роздрібний товарооборот по місяцях 2007 - 2009 рр. зробіть: 1) перетворення вихідних даних шляхом укрупнення періодів часу: а) в квартальні рівні; б) в річні рівні; 2) згладжування квартальних обсягів роздрібного товарообігу за допомогою ковзної середньої; 3) вирівнювання ряду динаміки по прямій (на основі квартальних даних); 4) визначте індекси сезонності із застосуванням методу постійної середньої та методу аналітичного вирівнювання (на основі квартальних даних). Зобразіть графічні і згладжені рівні ряду динаміки. Зробіть висновки про характер загальної тенденції даних про роздрібний товарооборот в регіоні.

9.21.Є такі дані по торговому центру по місяцях року:

 місяць
 Середній розмір товарних запасів, млн руб  29,4  31,3  31,2  34,3  31,2  31,0  32,0  30,2  29,9  30,1  30,8  33,5

Проведіть: 1) згладжування ряду товарних запасів методом четирёхчленной ковзної середньої; 2) вирівнювання ряду динаміки по прямій. Зробіть висновки про характер загальної тенденції досліджуваного явища.

9.22.Є такі дані про динаміку поставки вовняних тканин в роздрібну мережу області по кварталах за 2007 - 2009 рр., Млн руб .:

 квартали
 IIIIIIIV  236,1238,8234,0295,6  270,8279,1271,8286,6  279,9280,3276,0299,1

Для аналізу внутрішньорічної динаміки поставки вовняних тканин: 1) визначте індекси сезонності із застосуванням методу аналітичного вирівнювання по прямій і методом постійної середньої; 2) уявіть графічно сезонну хвилю поставки вовняних тканин по кварталах року і зробіть висновки.

9.22. Відомі такі дані про виробництво тканин в регіоні, млн м2:

 рік  Тканина
 шовкова  бавовняна  вовняна
 1,141,511,601,651,691,731,771,811,821,90  6,156,636,786,816,976,977,077,177,157,30  0,640,740,760,770,780,770,760,770,740,70

Для порівняльного аналізу виробництва тканин в регіоні: 1) приведіть ряди динаміки до загального основи; 2) вкажіть, який вид виробництва тканин розвивається випереджаючими темпами (у 2008 р в порівнянні з 1999 р); 3) обчисліть для нього коефіцієнт випередження в порівнянні з іншими видами.

10. Індекси

10.1. Є такі дані про реалізацію м'ясних продуктів на ринках міста:

 товар  вересень  Жовтень
 Ціна, руб. за кг.  продано, тис. кг.  Ціна, руб. за кг.  продано, тис. кг.
 ГовядінаСвінінаКури  188,2180,1128,2  2,02,31,8  192,8186,8131,1  2,52,22,1

Визначте: 1) індивідуальні та загальні індекси цін, фізичного обсягу товарообігу і товарообігу; 2) абсолютна зміна товарообігу - загальне, в тому числі за рахунок зміни цін і фізичного обсягу товарообігу.

10.2. Є такі дані про реалізацію фруктів підприємствами роздрібної торгівлі округу:

 товар  Ціна за 1 кг, руб.  Товарообіг, тис. Руб.
 Липень  Серпень  Липень  Серпень
 ЯблокіГруші      2 435  2 671

Визначте: 1) загальні індекси цін і фізичного обсягу товарообігу в агрегатній формі, загальний індекс товарообігу; 2) абсолютна зміна товарообігу - загальне, в тому числі за рахунок зміни цін і фізичного обсягу товарообігу.

10.3.Є такі дані про реалізацію м'ясопродуктів підприємствами роздрібної торгівлі округу:

 товар  Продано, тис. Кг  Товарообіг, тис. Руб.
 Липень  Серпень  Липень  Серпень
 Ковбаса «Одеська» Ковбаса «Краківська»  1,52,1  1,62,2  2 5245 050  2 7565 382

Визначте: 1) загальні індекси цін і фізичного обсягу товарообігу в агрегатній формі, загальний індекс товарообігу; 2) абсолютна зміна товарообігу - загальне, в тому числі за рахунок зміни цін і фізичного обсягу товарообігу.

10.4. Є такі дані про собівартість і обсягах виробництва продукції промислового підприємства:

 виріб
 собівартість одиниці продукції, руб.  вироблено, тис.од.  собівартість одиниці продукції, руб.  вироблено, тис. од.
 
 А Б В

Визначте: 1) індивідуальні та загальний індекси собівартості одиниці продукції; 2) загальний індекс фізичного обсягу продукції; 3) загальний індекс витрат на виробництво; 4) абсолютна зміна витрат на виробництво - загальне і за рахунок зміни собівартості одиниці продукції і фізичного обсягу виробництва.

10.5. Реалізація м'яса на ринках характеризується такими даними:

 товар  Реалізовано, тис. Кг.  Ціна одиниці, грн.
 лютий  Березень  квітень  січень  лютий  Березень  квітень
 ГовядінаСвініна  2,31,7  1,91,5  2,11,7

Визначте базисні і ланцюгові загальні індекси цін по м'ясу.

10.6. Є такі дані про видобуток палива в РФ:

 паливо
 Нафта, млн тУголь, млн т

Визначте ланцюгові і базисні загальні індекси фізичного обсягу виробництва, якщо відомо, що в 2006 р середня оптова ціна за нафту становила 4 400 руб. за 1 т, за вугілля - 495 руб. за 1 т. Перевірте взаємозв'язок ланцюгових і базисних індексів.

10.7. По торговому підприємству є такі дані про реалізацію пральних машин:

 Марка пральної машини  Ціна в січні, руб.  Ціна в лютому, руб.  Товарообіг лютого, тис.руб.
 ІндезітБошЕвріка  13 80016 0005 000  14 20016 3005 500

Визначте 1) середнє зростання цін на дану групу товарів по торговому підприємству; 2) абсолютна зміна товарообігу за рахунок зміни цін.

10.8. Є такі дані про реалізацію молочних продуктів на міському ринку:

 продукт  Товарообіг, тис.руб.  Зміна ціни в грудні в порівнянні з листопадом,%
 листопад  грудень
 МолокоСметанаТворог  1 290  1 150  + 2,1 + 3,5 + 4,2

Визначте загальні індекси цін, товарообороту і фізичного обсягу товарообігу.

10.9.Роздрібний товарообіг регіону в 2010 р характеризується такими даними:

 товар  Питома вага в загальному обсязі товарообігу, в% від виробленого  Індекси цін,%
 ПродовольственнийНепродовольственний  117,1112,7

Визначте загальний індекс цін на споживчі товари.

10.10. Діяльність торгової фірми за два місяці характеризується такими даними:

 товар  Товарообіг, млн руб.
 Березень  квітень
 КакаоКофе растворімийКофе молотийЧай

Визначте загальну зміну фізичного обсягу товарообігу з урахуванням того, що в квітні фірма підвищила ціни в середньому на 3,6%.

10.11. Є такі дані:

 товар  Товарообіг, млн руб.  Індекси фізичного обсягу товарообігу,%
 базисний період  поточний період
 ОвощіМясо і м'ясо продуктиРиба і рибопродукти  105,4896,0200,3  117,61040,0300,2  105,0110,6без зміни

Визначте загальні індекси фізичного обсягу товарообігу, товарообороту, цін.

10.12.Визначте загальні індекси фізичного обсягу товарообігу, товарообороту і цін за такими даними:

 товар  Товарообіг, тис.руб.  Зміна фізичного обсягу товарообігу в поточному періоді в порівнянні з базисним,%
 базисний період  поточний період
 А Б  185,6368,4  198,0396,2  - 2,3 + 1,6

10.13.За промтоварного магазину є такі дані:

 Товари  Товарообіг, млн руб.
 базисний період  поточний період
 ШерстьШелк  19,57,8  20,58,6

Визначте загальний індекс цін, якщо відомо, що загальний фізичного обсягу товарообігу в середньому знизився на 3,2%.

10.14.За наведеними нижче даними визначте загальний індекс собівартості одиниці продукції: 1) за формулою агрегатного індексу; 2) за формулою середнього гармонійного індексу:

 виріб  Вироблено продукції в поточному періоді, тис.т  Собівартість 1 т, руб.  
 базисний період  звітний період  
 А Б  15,412,6  584,0642,0  553,0621,0

10.15.По промисловому підприємству є такі дані:

 виріб  Загальні витрати на виробництво в 2009 р, тис.руб.  Зміна собівартості вироби в 2009 р в порівнянні з 2008 роком,%
 ЕлектромясорубкаКухонний комбайнМіксер  1 2345 877  + 6,0 + 8,4 + 4,6

Визначте: 1) загальний індекс собівартості одного виробу; 2) абсолютна зміна витрат на виробництво за рахунок зміни собівартості одного виробу.

10.16.Є такі дані:

 товар  Товарообіг базисного періоду, тис.руб.  Індекси,%
 цін  товарообігу
 МаслоСирКолбасние вироби  263,0101,0145,0  101,6100,3105,4  104,2105,6101,9

Визначте загальні індекси фізичного обсягу товарообігу, товарообороту, цін.

10.17. Визначте зміну фізичного обсягу товарообігу на підприємствах роздрібної торгівлі, якщо товарообіг зріс на 10,3%, а ціни підвищилися на 6,8%.

10.18. Обсяг реалізації овочів на ринках міста в натуральному вираженні в жовтні в порівнянні з вереснем зріс на 18,6%, при цьому індекс цін на овочеву продукцію склав 92,4%. Визначте зміна обсягу товарообігу.

10.19. Обсяг виробленої продукції даного виду збільшився в поточному періоді в порівнянні з базисним на 2,5%, а продуктивність праці за цим видом продукції зросла на 3,2%. Визначте індекс витрат робочого часу.

10.20.На скільки відсотків слід збільшити продуктивність праці, щоб при зниженні чисельності робітників на 2,5% обсяг виробленої продукції не змінився.

10.21.Продуктивність праці на підприємстві в поточному періоді в порівнянні з базисним зросла на 2,5%, при цьому чисельність робітників збільшилася на 18 осіб і склала 236 осіб. Як змінився фізичний обсяг продукції?

10.22. Є такі дані про реалізацію картоплі на ринках міста:

 ринок  січень  Лютий
 ціна за 1 кг, руб.  продано, ц  ціна за 1 кг, руб.  продано, ц.
 22,222,019,8  24,518,732,0  22,422,120,1  21,918,837,4

Визначте: 1) індекс цін змінного складу; 2) індекс цін постійного складу; в) індекс впливу структурних зрушень.

10.23.Будівельно-виробнича діяльність двох ДСК міста характеризується такими даними:

 Домобудівний комбінат  Побудовано житла, тис.м3  Витрати на виробництво, млн руб.
 ДСК - 1ДСК - 2  2 1208 592  2 8566 477

Розрахуйте індекси собівартості змінного і постійного складу, індекс впливу структурних зрушень.

10.24.Є такі дані про реалізацію цукру на ринках міста:

 ринок  Ціна за 1 кг, руб.  Продано,% від виробленого
 січень  лютий  Січень  лютий
 42,242,039,8  44,546,742,0  40,632,227,2  32,532,035,5

Визначте: 1) індекс цін змінного складу; 2) індекс цін постійного складу; 3) індекс впливу структурних зрушень.

10.25.Є такі дані про виробництво і собівартості цегли по двом підприємствам:

 підприємство  базисний період  Звітний період
 вироблено, тис. шт.  собівартість 1 тис. шт.  вироблено, тис. шт.  собівартість 1 тис. шт.

Визначте: 1) індекс собівартості змінного складу; 2) індекс собівартості постійного складу; 3) індекс впливу структурних зрушень.

10.26.Є дані про продаж огірків в магазинах району:

 Магазин  Ціна за 1 кг, руб.  Продано, тис.руб.
 лютий  Березень  лютий  Березень
 86,089,0  100,0105,0  189,2204,7  240,0178,5

Визначте: 1) індекс цін змінного складу; 2) індекс цін постійного складу; 3) індекс впливу структурних зрушень.

10.27. Є такі дані про врожайність і валовий збір пшениці:

 Культура  Урожайність, ц / га  Валовий збір, тис.ц.
 базисний період  звітний період  базисний період  звітний період
 Пшениця озімаяПшеніца яра  17,010,0  18,011,0

Визначте: а) індекси врожайності пшениці змінного і постійного складу; б) індекс впливу структурних зрушень.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   Наступна

Загальна теорія статистики | статистичне спостереження | Статистична зведення і групування | Графічне зображення статистичних даних |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати