На головну

Система і структура федеральних органів виконавчої влади

  1. I. 3.2. Залежність психічних функцій від середовища і будови органів
  2. I. САМОСТІЙНІСТЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЇХ ФІНАНСОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
  3. I.2.3) Система римського права.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  6. II. Об'єктивні методи дослідження органів дихання. Особливості загального огляду. Місцевий огляд грудної клітки.
  7. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.

У Конституції РФ не позначена система федеральних органів виконавчої влади. Її гл. 6 називається «Уряд Російської Федерації» і присвячена саме цьому органу. Насправді федеральна виконавча влада не зводиться тільки до Уряду РФ. У цю систему включаються і інші федеральні органи виконавчої влади. Це положення коригується у Федеральному конституційному законі від 17 грудня 1997 «Про Уряді Російської Федерації», яке визначає Уряд як колегіальний орган, який очолює єдину систему виконавчої влади в Російській Федерації (ч. 3 ст. 1 Конституції РФ).

Чіткіше система федеральних органів виконавчої влади регулюється актами Президента РФ про цю систему (структуру). Практично кожен раз, коли колишній Уряд РФ йде у відставку і формується нове, система федеральних органів виконавчої влади зазнає змін. Однак можливі і спеціальні реформи виконавчої влади.

9 березня 2004 Президент РФ В. В. Путін підписав Указ «Про систему і структуру федеральних органів виконавчої влади» № 314 (зі змінами від 20 травня 2004 г.). 1 З метою формування ефективної системи і структури федеральних органів виконавчої влади, відповідно до статті 112 Конституції Російської Федерації і Федеральним конституційним законом від 17 грудня 1997 № 2-ФКЗ «Про Уряді Російської Федерації» указом Президента було встановлено, що в систему федеральних органів виконавчої влади тепер входять федеральні міністерства, федеральні служби й федеральні агентства.

В указі Президента РФ при визначенні структури федеральних органів виконавчої влади вони поділені на три групи. До першої групи входять федеральні міністерства, федеральні служби й агентства, керівництво діяльністю яких здійснює Президент РФ, федеральні служби і федеральні агентства, підвідомчі федеральним міністерствам даної групи. Другу групу складають федеральні міністерства, керівництво якими здійснює Уряд РФ, федеральні служби і федеральні агентства, підвідомчі цим федеральним міністерствам. У третій групі - федеральні служби і федеральні агентства, керівництво якими здійснює Уряд РФ.

Функції федерального органу виконавчої влади, керівництво діяльністю якого здійснює Президент Російської Федерації, визначаються указом Президента Російської Федерації, функції федерального органу виконавчої влади, керівництво діяльністю якого здійснює Уряд Російської Федерації, - постановою Уряду Російської Федерації.

Керівники федеральних органів виконавчої влади, керівництво діяльністю яких здійснює Президент Російської Федерації, і їх заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом Російської Федерації.

Відповідно до розпочатої адміністративною реформою органів виконавчої влади розділені функції політичного управління певними сферами відносин, функції надання послуг і функції контролю.

В указі Президента РФ чітко визначається, що федеральне міністерство є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у встановленій актами сфері діяльності. Федеральне міністерство очолює що входить до складу Уряду Російської Федерації міністр Російської Федерації (федеральний міністр).

Згідно з Указом Президента РФ від 9 березня 2004 № 314 федеральне міністерство здійснює координацію і контроль діяльності знаходяться в його веденні федеральних служб і федеральних агентств.

Федеральна служба, йдеться в Указі Президента РФ № 314 є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції по контролю і нагляду у встановленій сфері діяльності, а також спеціальні функції у сфері оборони, державної безпеки, захисту і охорони державного кордону Російської Федерації, боротьби зі злочинністю, суспільної безпеки. Федеральну службу очолює керівник (директор) федеральної служби. Федеральна служба з нагляду у встановленій сфері діяльності може мати статус колегіального органу.

Федеральне агентство згідно з документом є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює у встановленій сфері діяльності функції з надання державних послуг, з управління державним майном та правозастосовні функції, за винятком функцій з контролю та нагляду. Федеральне агентство очолює керівник (директор) федерального агентства. Федеральне агентство може мати статус колегіального органу.

Загальні питання керівництва Урядом федеральними міністерствами та іншими федеральними органами виконавчої влади відображені в ст. 12 ФКЗ від 17 грудня 1997 «Про Уряді Російської Федерації». Уряд Російської Федерації керує роботою федеральних міністерств та інших федеральних органів виконавчої влади та контролює їх діяльність. Федеральні міністерства та інші федеральні органи виконавчої влади підпорядковуються Уряду Російської Федерації і відповідальні перед ним за виконання доручених завдань.

Уряд Російської Федерації має право скасовувати акти федеральних органів виконавчої влади або припиняти дію цих актов.1

 Попередня   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Наступна

Акти Президента Російської Федерації | Припинення повноважень Президента РФ | Система (механізм) забезпечення діяльності Президента РФ. Адміністрація Президента Російської Федерації | Місце і роль Федеральних Зборів в системі органів державної влади Російської Федерації. Функції Федеральних Зборів | Порядок формування Ради Федерації | Внутрішня організація і порядок роботи Ради Федерації | Внутрішня організація і порядок роботи Державної Думи | Законодавчий процес в Російській Федерації | Поняття і статус Уряду РФ. Уряд РФ в системі органів державної влади. | Порядок формування і припинення повноважень Уряду РФ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати