Головна

нормальні випробування

  1. Державні випробування засобів вимірювальної техніки.
  2. Випробування в ринкових умовах
  3. Випробування і вимірювання
  4. Випробування на повзучість
  5. Випробування на розтяг
  6. Випробування на тріщиностійкість
  7. Випробування на ударну в'язкість

Випробування проводяться на холодній воді, при постійному числі обертів і за ГОСТом на 16-ти режимах. Схема установки приведена на малюнку 27.

Малюнок 27 - Схема установки для проведення нормальних випробувань відцентрового насоса

Записуються такі дані: Рмв, Рм,,

Q - По витратоміра,

n - По тахометрі,

G - Силу по динамометру

Напір насоса визначається з рівняння Бернуллі

;

;

Після проведення розрахунків будується характеристика насоса - графічна залежність напору, потужності і ККД від подачі (рисунок 28).

 При визначенні робочої зони відцентрового насоса по ГОСТу допускається зниження к.к.д. на 5 ... 7% від максимального ККДПопередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

осьові насоси | вихрові насоси | струменеві насоси | Перебіг рідини в каналах робочого колеса | Рівняння Ейлера для турбомашин | Подача відцентрового насоса | Зв'язок напору і подачі насоса | Складові напору насоса | Вплив кута лопатки на складові напору насоса | Вплив кінцевого числа лопаток на характеристику насоса |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати