загрузка...
загрузка...
На головну

ведення

  1. I. Вступ
  2. III. 11.5. відтворення
  3. А. Проведення першочергових заходів ГО 1-ї групи.
  4. А. Згода D. Справедливість С. Поведінка
  5. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору;
  6. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 1 сторінка
  7. Автор, який передав іншій особі за договором твір для використання, вважається погодився на оприлюднення цього твору; 2 сторінка

Розглядається роль гідравлічних і компресорних машин в нафтовій промисловості. Дається загальна класифікація насосів і компресорів, які застосовуються в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості.

гідравлічними машинами називаються машини, які повідомляють, що протікає через них рідини механічну енергію (насос), або отримують від рідини частина енергії і передають її робочому органу для корисного використання (гідравлічний двигун). Насоси є однією з найпоширеніших різновидів машин. Їх застосовують для різних цілей, починаючи від водопостачання населення і підприємств і закінчуючи подачею палива в ракетні двигуни. Гидродвигатели мають велике значення в енергетиці. В даний час близько 20% всієї електроенергії в Росії виробляється на гідроелектростанціях. Для використання гідравлічної енергії річок і перетворення її в механічну енергію обертового вала генератора на гідроелектростанціях застосовуються гідротурбіни, що є однією з різновидів гідродвигунів. Потужність сучасних гідротурбін доходить до 650 тис. КВт. Турбіни використовуються і при бурінні свердловин.

Насоси й гідродвигуни застосовують також в Гідропередача.

Уявімо загальну класифікацію насосів. Насоси бувають:

1. Динамічні;

1.1 Лопатеві;

1.1.1 Відцентрові насоси;

1.1.2 Діагональні насоси;

1.1.3 Осьові насоси;

1.1.4 Водокільцевий насос;

1.2 Тертя;

1.2.1 Вихревой насос;

1.2.2 Вільно-вихровий насос;

1.2.3 Вібраційний насос;

1.2.4 Дисковий насос;

1.2.5 Струменевий насос;

2. Об'ємні

2.1 Зворотно-поступвтельние насоси;

2.1.1 Плунжерні насоси;

2.1.2 Поршневі насоси;

2.1.3 Діафрагмові насоси;

2.2 Роторні насоси

2.2.1 Шестеренний насос;

2.2.2 Гвинтовий насос;

2.2.3 Пластинчастий насос;

2.3 Поворотні;

2.3.1 Аксіально-поршневий насос;

2.3.2 Радіально-поршневий насос.

Робочим органом лопатевої машини є обертається робоче колесо, забезпечене лопатями. Енергія від робочого колеса рідини передається шляхом динамічного взаємодії лопатей колеса з обтічними рідиною.

Об'ємні гідромашини працюють за рахунок зміни обсягу робочих камер, періодично з'єднуються з вхідним і вихідними патрубками.

Всі технологічні процеси буріння, видобутку і переробки нафти неможливі без застосування різноманітних гідравлічних машин і гідроприводу.

Об'ємні насоси відносяться до числа основних агрегатів сучасних бурових і нафтопромислових установок. В одних випадках вони закачують промивну рідину - глинистий розчин або воду в свердловину з метою формування стінок її стовбура, очищення забою і виносу на земну поверхню разбуренной породи; в інших - подають в свердловину цементний розчин для закріплення обсадної колони, абразівосодержащіх рідина для гідроперфораціі пластів, а також кислоту при обробці пласта.

На нафтопереробних заводах насоси служать для перекачування нафти, нафтопродуктів, зріджених газів, води, лугів, кислот і працюють в широкому діапазоні подач, напору і температур.

Хоча на сучасних типових установках нафтопереробних заводів застосовують в основному відцентрові насоси, але й приводні поршневі і плунжерні насоси мають важливе значення як дозувальні насоси, здатні працювати в умовах постійної подачі при змінних тисках.

Шестеренні, гвинтові і деякі інші типи роторних насосів застосовують головним чином в якості допоміжних, так як вони мають порівняно низьку ефективність роботи.

компресор -обладнання, призначене для стиснення і переміщення газу.

Компресори, різні по тиску, продуктивності, стисливої ??середовищі, умов навколишнього середовища, мають велику різноманітність конструкцій і типів.

Компресори класифікуються за низкою характерних ознак (за призначенням, за принципом дії, кінцевому тиску, об'ємної продуктивності, способу відведення теплоти, типу приводного двигуна, умов експлуатації).

1) За призначенням компресори поділяються: по галузі виробництва, для яких вони призначені (хімічні, енергетичні, загального призначення і т.д.); за родом стиснення газу (повітряний, кисневий, хлорний, азотний, гелієвий і т.д.); по безпосередньому призначенню (пускового повітря, гальмівні і т.д.).

2) За принципом дії (тобто по особливості процесу підвищення тиску) компресори класифікуються на об'ємні, лопатеві і струменеві.

Об'ємний компресор - це машина, в якій процес стиснення відбувається в робочих камерах, що змінюють свій об'єм періодично, поперемінно сполучених з входом і виходом компресора.

Об'ємні компресори по геометричній формі робочих органів та способу зміни обсягу робочих камер діляться на поршневі і роторні.

Поршневі компресори можуть бути одностороннього або двостороннього дії, крейкцкопфние і бескрейцкопфние, змащувані і без застосування мастила (сухого тертя), лабіринтові, мембранні і т.д.

У поршневому компресорі стиснення газу здійснюється переміщенням поршня, що здійснює зворотно-поступальний рух.

До роторним компресорів відносяться: гвинтові, ротаційно-пластинчасті, рідинно-кільцеві, типу Рутс (машина з обертовими профільованими роторами) та інші конструкції компресорних машин.

Стиснення газу в роторних машинах обумовлено зменшенням обсягу, в якому укладено газ, при обертанні ексцентрично розташованого ротора.

Лопатевої компресор - машина динамічного дії, в якій стиснення газу відбувається в результаті взаємодії потоку з обертається і нерухомої гратами лопатей. Характерною особливістю лопатевих машин є відсутність пульсації розвивається ними тиску. До лопатевих компресорів відносяться радіальні (відцентрові), радіально-осьові (діагональні) і осьові.

У відцентровому компресорі потік рухається в основному від центру до периферії. В осьовому компресорі потік газу рухається уздовж осі ротора.

Струменевий компресор (ежектор) - відсмоктування і стиснення газів або парогазової суміші здійснюється за рахунок кінетичної енергії струменя допоміжної рідини або пари.

3) По кінцевому тиску розрізняють:

- Вакуум-насоси - компресорні машини, які відсмоктують газ з простору з тиском нижче атмосферного і, стискаючи його, переміщають в простір з атмосферним тиском (зазвичай) і вище;

- Вентилятори переміщують газ при постійному тиску (0,1-0,115 МПа). Їх принципова особливість - практично нестисливі робочого агента;

- Газодувки служать для стиснення газів до 0,2 - 0,3 МПа;

- Компресори низького тиску призначені для нагнітання газу при тиску від 0,3 до 1,2 МПа;

- Компресори середнього тиску - від 1,2 до 10,0 МПа;

- Компресори високого тиску - від 10,0 до 100,0 МПа;

- Компресори надвисокого тиску - понад 100,0 МПа.

Компресори називаються дотискати, якщо тиск всмоктуваного газу істотно перевищує атмосферний. Продуктивність компресорів зазвичай виражають в одиницях об'єму газу, приведеного до нормальних умов.

4) За об'ємної продуктивності за умов всмоктування компресори можна класифікувати наступним чином:

- Мікрокомпресори продуктивністю до 0,6 м3/ Хв;

- Малої продуктивності - від 0,6 до 10,0 м3/ Хв;

- Середньої продуктивності - від 10,0 до 100,0 м3/ Хв;

- Великий продуктивності - понад 100,0 м3/ Хв.

5) За способом відведення теплоти - без штучного охолодження, з повітряним або водяним охолодженням.

6) За типом приводного двигуна - з приводом від електродвигуна, двигуна внутрішнього згоряння, парової або газової турбіни.

7) За умовами експлуатації компресорні машини бувають стаціонарні (встановлені на масивному фундаментному підставі і з постійним обслуговуванням), пересувні (переміщувані при експлуатації, іноді без постійного обслуговування), автономні (з власними допоміжними системами, включеними до складу агрегату).

Області застосування компресорів не є постійними і змінюються в міру вдосконалення машин різних типів і конструкцій.

Поршневі компресори широко застосовуються в установках для отримання добрив і пластичних мас, в холодильній промисловості і кріогенної техніки, в машинобудуванні і текстильному виробництві. У нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості застосовуються в газліфтах, в процесах очищення нафтових продуктів від сірчистих сполук і каталітичного риформінгу легких нафтопродуктів, для отримання високооктанового бензину і ароматичних вуглеводнів.

В області середніх і великих производительностей знайшли застосування гвинтові компресори.

Ротаційно-пластинчасті компресори загального призначення випускаються продуктивністю від 0,1 до 100 м3/ Хв, з абсолютним тиском всмоктування від 0,01 до 0,1 МПа і тиском нагнітання до 1,2 МПа в одноступенчатом виконанні, до 1,6 МПа в двухступенчатом виконанні, до 2,5 МПа в трехступенчатом виконанні.

При відкачці і стисненні різних газів і рідинно-газових сумішей, забруднених механічними домішками застосовуються рідинно-кільцеві машини і машини типу Рутс.

Для стиснення і переміщення газів з продуктивністю вище 20 м3/ Хв застосовуються відцентрові компресори.

Для переміщення газів з продуктивністю вище 1000 м3/ Хв застосовуються осьові компресори. У більшості випадків - це багатоступінчасті машини, застосовувані в авіаційній, кріогенної техніки, в машинобудівній, газової, хімічної, металургійної, енергетичної та інших галузях промисловості.

При магістральному транспорті природного газу з тиском 5,5, 7,5 і 10,0 МПа в системі ВАТ «Газпром» для стиснення і переміщення газу застосовуються поршневі (продуктивність менш 10 млн м3/ Добу) і відцентрові (продуктивність понад 10 млн м3/ Добу) компресори.

висновок

Розглянуто роль гідравлічних і компресорних машин в нафтовій і газовій промисловості. Дана загальна класифікація насосів і компресорів, які застосовуються в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Відцентровий насос | осьові насоси | вихрові насоси | струменеві насоси | Перебіг рідини в каналах робочого колеса | Рівняння Ейлера для турбомашин | Подача відцентрового насоса | Зв'язок напору і подачі насоса | Складові напору насоса | Вплив кута лопатки на складові напору насоса |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати