Головна

Сили в зачепленні прямозубой конічної передачі.

  1. Згадайте формули розрахунку на контактну міцність циліндричної евольвентної прямозубой передачі.
  2. Геометричні особливості передач з конічними зубчастими колесами. Сили в зачепленні.
  3. Геометричні параметри прямозубой циліндричної зубчастої передачі без зміщення
  4. Деталі ремінних передач. Основні геометричні і кінематичні співвідношення в пасової передачі.
  5. Запишіть формулу для визначення площі поперечного перерізу ременя, якщо задано число ременів в клинопасовій передачі.
  6. Зачеплення.
  7. ККД зубчастих передач. Сили в зачепленні зубчастих передач.

У зачепленні конічної передачі діють сили:

 - Окружна (корисна, яка передає задану навантаження),

 - Нормальна (загальна) сила, що діє в зачепленні,

 - Проміжна, для визначення інших сил,

 - Радіальна сила,

 - Осьова сила.

При розрахунку конічних передач необхідно враховувати, що осьова і радіальна сила мають різні функціональні призначення якщо розглядати їх у відношенні шестерні і колеса:

Faш = Frk, Frш = Fa .

11.3. Еквівалентні зубчасті колеса.

Еквівалентні зубчасті колеса - це прямозубиє циліндричний зубчасті колеса, геометричні параметри яких використовуються при розрахунках на міцність по контактним напруженням і напруженням вигину. Форма зуба конічного колеса в нормальному перетині додатковим конусом така ж, як у еквівалентного колеса.

Діаметри еквівалентних коліс в середньому перетині додатковим конусом

dv1 = 2rv1 = dm1/ cos?1; dv2 = 2rv2 = dm2/ cos?2.

dv = mtmzv

тут mtm - Модуль в середньому перерізі,

zv - Число зубів еквівалентних зубчастих коліс.

.

Таким чином

и .

11.4. Розрахунок зубів прямозубой конічної передачі по напруженням вигину.

Розміри поперечних перерізів зуба конічних коліс пропорційні відстаням від вершини ділильного конуса і геометрично подібні.

Як показали розрахунки і спеціальні експерименти, питоме навантаження q розподіляється по закону трикутника, вершина якого також збігається з вершиною делительного конуса.

На підставі цього доводиться, що напруги вигину однакові по всій довжині зуба.

Це дозволяє вести розрахунок на міцність на вигин за допомогою одного з перетинів. Для зручності розрахунків за розрахункове перетин прийнято середнє перетин по довжині зуба.

За аналогією з прямозубой циліндричної передачею

 , (11)

де  - Досвідчений коефіцієнт, що характеризує зниження міцності прямозубой конічної передачі в порівнянні з циліндричною при згині;

mtm - Модуль з середньому нормальному перерізі зуба;

KF - Коефіцієнт розрахункового навантаження;

YF - Коефіцієнт форми зуба, визначається відповідно до еквівалентним числом зубів .

11.5. Розрахунок зубів прямозубих конічних передач на контактну міцність.

Вихідною формулою є все та ж формула Герца-Бєляєва для початкового контакту по лінії.

.

Для конічних передач  визначають за діаметрами еквівалентних коліс. Для середнього перетину отримаємо

 або

 . Маючи на увазі, що

, а  отримаємо

.

Питома навантаження в середньому перерізі

.

Вирішуючи формулу Герца-Бєляєва по аналогії як для прямозубих циліндричних передач отримаємо

 , (12)

де  - Досвідчений коефіцієнт, що враховує знижену міцність конічних прямозубих передач по відношенню до циліндричних при розрахунку на контактну міцність.

Для проектного розрахунку формулу (12) перетворять. При цьому враховують, що основними геометричними параметрами для конічних передач є de2 і Re, А навантаження визначається моментом Т2 на відомому валу і після перетворень отримують

 , (13)

де Kbe = bw/ Re - Коефіцієнт ширини зубчастого вінця щодо зовнішнього конусного відстані. рекомендують Kbe 0,3.

За ГОСТ Kbe = 0,285. При цьому

 . (14)

У формулах (13) і (14) прийнято: ?w = 200, KHv  1,5, dm1 = dm2/ U =

= de2Rm/ Reu = de2(Re- 0,5bw) / Reu = de2(1-0,5Kbe) / U; T1 = T2/ U.

11.6. Порядок розрахунку конічних зубчастих передач.

1. задавшись матеріалом і Т. О. за формулою (13) або (14) з розрахунку на контактну міцність визначають de2.

2. Поставивши  визначають інші геометричні параметри.

модуль mte - Стандартний.

3. За формулою (12) проводиться перевірка міцності зубів по контактним напруженням при уточнених геометричних параметрах.

4. За формулою (11) проводиться перевірка міцності зубів на вигин.

5. При необхідності за формулами (9) та (10) проводиться перевірка міцності при перевантаженнях.

 Попередня   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   Наступна

КОНТАКТНА ПРОЧНОСТЬ. | МЕХАНІЧНІ ПЕРЕДАЧІ. | Зубчасті передачі. | ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ прямозубих циліндричних ПЕРЕДАЧ. | Розрахункова НАВАНТАЖЕННЯ. | Зачеплення. | Особливості геометрії і кінематики косозубих і шевронних циліндричних зубчастих передач. | Сили в косозубой циліндричному зачепленні. | Вибір модуля і числа зубів. | А) Закриті передачі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати