Головна

Школа людських відносин

  1. I. Загальна характеристика міжнародних відносин в Новий час.
  2. I. Процес об'єднання Італії і його вплив на систему міжнародних відносин
  3. II. Процес об'єднання Німеччини і його вплив на систему міжнародних відносин
  4. II. Типи відносин між членами синтагми
  5. III. Східний питання у Віденській системі міжнародних відносин.
  6. III. Основні етапи міжнародних відносин в Новий час.
  7. VI.2.1) Освіта відносин опіки та піклування.

Школа людських відносин багато в чому була реакцією на знеособлений підхід школи наукового управління і акцентувала свою увагу на самих робітників, а не на виконувані ними роботи. Передумовами появи нового підходу стали посилення профспілкового руху і масові виступи робітників, що призвело до революцій в цілому ряді країн. Опір працівників застосовуваних методів підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, зажадало пошуку нових шляхів в управлінні підприємством. Великий вплив на розвиток теорії управління надав експеримент, що проводився на заводі компанії "Вестерн електрик" в місті Хоторне під керівництвом професора школи бізнесу Гарвардського університету Елтона Мейо (1880-1949). Як це часто буває в науці, нова інформація була отримана випадково. Експеримент фінансування електротехнічними компаніями для стимулювання збуту своєї продукції з метою виявлення залежності продуктивності праці від рівня освітленості.

З'ясувалося, що працівники схильні збільшувати свою продуктивність навіть при зниженні освітленості, якщо з боку керівництва було виявлено увагу до їх потреб. Проведені додатково експерименти показали, що зміна фізичних умов зовнішнього середовища чинить менший вплив, ніж хороші відносини працівників між собою і хороші відносини між працівниками та керівниками.

Тому пропонувалося стимулювати спілкування працівників між собою, в тому числі і під час роботи, а також надати можливість персоналу брати участь у формуванні системи оплати праці. Було привернуто увагу до необхідності вивчення функціонування малих груп. З урахуванням вищесказаного предметом дослідження школи людських відносин стали поведінка, настрої, переконання і цінності працівників.

Ще одним представником цієї школи є Мері Фоллет (1868-1933 рр.) здобула освіту в Гарварді і стажувалася в Кембриджі. В юності на неї сильний вплив справило велику кількість соціальних проблем, що визначило її активну участь у благодійній та просвітницької діяльності. Фоллет була прихильницею делегування керівникам повноважень своїм підлеглим і участі працівника в управлінні.

Вона перша сформулювала ідею про те, що вирішальний вплив на зростання продуктивності праці робітника роблять не матеріальні, а психологічні та соціальні фактори. Фоллет вважала, що конфлікти є нормальним аспектом діяльності організації. Головне, щоб наявні проблеми отримали правильне рішення. Слід вважати Фоллет і родоначальницею ситуаційного підходу. Вона стверджувала, що різні ситуації вимагають різних знань. Таким чином, виникнення школи людських відносин свідчило про зміну концепції економічної людини на концепцію людини соціального. Якщо згідно з першою концепції, людина прагне отримати максимальну матеріальну вигоду, то згідно з другою він прагне до визнання, самовираження, отримання духовної винагороди. Однак слід враховувати, що в зв'язку з розвитком суспільства не може бути знайдена теорія, що дозволяє впливати на поведінку людей незалежно від існуючих культурних та історичних особливостей.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Тема 1. Основні концепції менеджменту ... 5 | Тема 2. Організація як об'єкт управління ... 22 | Тема 11. Зарубіжні моделі менеджменту ... ... 122 | Еволюція управлінської думки | Школа наукового управління | Життєвий цикл організації | Внутрішнє середовище організації | Зовнішнє середовище організації | організація | мотивація |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати