На головну

Ланцюги з розподіленими параметрами

  1. Гнучке управління параметрами зйомки
  2. Запити з параметрами
  3. Оптимальний РОЗРІЗНЕННЯ двох СІГНАЛІВ З Повністю ВІДОМІМІ ПАРАМЕТРАМИ
  4. Перехідні процеси в лінійних електричних ланцюгах з зосередженими параметрами
  5. Зведення розрахунку перехідних процесів в ланцюгах з розподіленими параметрами до нульових початкових умов
  6. Системи управління кінцевими параметрами траєкторії руху ЛА (тяга і співвідношення компонентів)
  7. Змішання повітря з різними параметрами.

У попередніх лекціях розглядалися електричні ланцюги, геометричні розміри яких, а також входять до них елементів не грали ролі, тобто електричні і магнітні поля були локалізовані відповідно в межах конденсатора і котушки індуктивності, а втрати потужності - в резисторі. Однак на практиці часто доводиться мати справу з ланцюгами (лінії електропередачі, передачі інформації, обмотки електричних машин і апаратів і т.д.), де електромагнітне поле і втрати рівномірно або нерівномірно розподілені уздовж усього ланцюга. В результаті напруги і струми на різних ділянках навіть неразветвленной ланцюга відрізняються один від одного, тобто є функціями двох незалежних змінних: часу t і просторової координати x. Такі ланцюги називаються ланцюгами з розподіленими параметрами. Зміст даного назви полягає в тому, що у ланцюгів даного класу кожен нескінченно малий елемент їх довжини характеризується опором, індуктивністю, а між проводами - відповідно ємністю і провідністю.

Для оцінки, до якого типу віднести ланцюг: з зосередженими або розподіленими параметрами - слід порівняти її довжину l з довжиною електромагнітної хвилі  . якщо  , Тобто при  , і  . для  , Тобто вже при  до лінії слід підходити як до кола з розподіленими параметрами.

Для дослідження процесів в ланцюзі з розподіленими параметрами (інша назва - довга лінія) Введемо додаткову умову про рівномірності розподілу уздовж лінії її параметрів: індуктивності, опору, ємності і провідності. Таку лінію називають однорідною.Лінію з нерівномірним розподілом параметрів часто можна розбити на однорідні ділянки.

 Попередня   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   Наступна

ферорезонансні явища | Аналітичні методи розрахунку | Метод аналітичної апроксимації | Метод кусково-лінійної апроксимації | Метод гармонійного балансу | Метод еквівалентних синусоїд (метод розрахунку за діючими значеннями) | Котушка з феромагнітним сердечником | Трансформатор з феромагнітним сердечником | Особливості розрахунку перехідних процесів в нелінійних колах | Метод умовної лінеаризації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати