На головну

Перехідна функція по напрузі

 1. CES-функція.
 2. II Похідна функція
 3. А) Наукова функція порівняльного правознавства
 4. Автокореляційна функція часового ряду темпів рота номінальної місячної заробітної плати за 10 місяців 1999 р,% до рівня грудня 1998 р
 5. Автокореляційна функція сигналу
 6. Б) Освітня функція порівняльного правознавства
 7. Бас?ару функціялари

Перехідна функція по напрузі найбільш часто використовується при аналізі чотириполюсників.

Якщо лінійну електричний ланцюг з нульовими початковими умовами підключити до джерела постійної напруги  , То між довільними точками m і n ланцюга виникне напруга

,

де - перехідна функція по напрузі, чисельнорівна напрузі між точками m і n схеми при подачі на її вхід постійної напруги .

перехідну провідність  і перехідну функцію по напрузі  можна знайти розрахунковим або експериментальним (осциллографирование) шляхами.

 Як приклад визначимо ці функції для ланцюга на рис. 4.

У цій схемі

,

де .

Тоді перехідна провідність

.

Перехідна функція по напрузі

.

література

 1. основитеорії ланцюгів: Учеб. для вузів / Г. В. Зевеке, П. А. Іонкін, А. В. Нетушил, С. В. Страхов. -5-Е вид., Перераб. -М .: Вища школа, 1989. -528с.
 2. Бессонов Л. А. Теоретичні основи електротехніки: Електричні кола. Учеб. для студентів електротехнічних, енергетичних і приладобудівних спеціальностей вузів. -7-Е изд., Перераб. і доп. -М .: Вища. шк., 1978. -528с.
 3. теоретичніоснови електротехніки. Учеб. для вузів. У трьох т. За заг. ред. К. М. Поліванова. Т.1. К. М. Поливанов. Лінійні електричні ланцюги із зосередженими постійними. -М .: Енергія- 1972. -240с.

Контрольні питання

 1. Як у формулі розкладання враховуються при наявності джерела синусоїдальної ЕРС джерела інших типів, а також ненульові початкові умови?
 2. Як доцільно проводити розрахунок перехідних процесів операторних методом в складних ланцюгах при синусоидальном харчуванні?
 3. Проведіть порівняльний аналіз класичного та операторного методів.
 4. Які етапи включає в себе операційний метод розрахунку перехідних процесів?
 5. З формули включення на яку напругу випливають інші варіанти її записи? Запишіть формули включення.
 6. У яких випадках застосовуються формули включення?
 7. Чому чисельно відповідають перехідна провідність і перехідна функція по напрузі?
 8. На підставі рішення задачі 7 в завданні до лекції № 27 з використанням формули розкладання визначити струм в гілки з індуктивним елементом, якщо параметри ланцюга: .

відповідь: .

 1. З використанням формули включення знайти струм  в нерозгалужене частини ланцюга на рис. 5,
 якщо: ; ; .
 відповідь: .

 Попередня   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   Наступна

Приклади розрахунку перехідних процесів класичним методом | Перехідні процеси в ланцюзі з одним накопичувачем енергії і довільним числом резисторів | Операторний метод розрахунку перехідних процесів | Зображення похідною і інтеграла | Закон Ома в операторної формі | Закони Кірхгофа в операторної формі | За допомогою зворотного перетворення Лапласа | З використанням формули розкладання | Деякі важливі зауваження до формули розкладання | формули включення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати