Головна

Зображення похідною і інтеграла

  1. акафісний зображення
  2. аналіз зображення
  3. Обчислення визначеного інтеграла. Рішення задач фізичного і геометричного змісту за допомогою певного інтеграла
  4. ГЕОМЕТРИЧНІ ДОДАТКИ ПЕВНОГО ІНТЕГРАЛА
  5. Геометричний зміст похідної
  6. Графічні зображення при статистичному аналізі
  7. Для цього визначимо інтервали знакопостоянства її похідної

В курсі математики доводиться, що якщо  , то  , де  - Початкове значення функції .

Таким чином, для напруги на індуктивному елементі можна записати

або при нульових початкових умовах

.

Звідси операторний опір котушки індуктивності

.

Аналогічно для інтеграла: якщо  , то .

З урахуванням ненульових початкових умов для напруги на конденсаторі можна записати:

.

тоді

або при нульових початкових умовах

,

звідки операторний опір конденсатора

.

 Попередня   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   Наступна

Методика розрахунку лінійних ланцюгів при періодичних | Резонансні явища в ланцюгах несинусоидального струму | Вищі гармоніки в трифазних ланцюгах | Перехідні процеси в лінійних електричних ланцюгах з зосередженими параметрами | електричного кола | Коріння характеристичного рівняння. Постійна часу | Способи складання характеристичного рівняння | Загальна методика розрахунку перехідних процесів класичним методом | Приклади розрахунку перехідних процесів класичним методом | Перехідні процеси в ланцюзі з одним накопичувачем енергії і довільним числом резисторів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати