На головну

Резонанс в складному ланцюгу

 1. З метою оптимізації групового графіка двох з однаковим періодом циклічних навантажень зсув у часі їх включення повинен відповідати часу кореляційного антирезонанса.
 2. Вимушені коливання. Резонанс.
 3. Глава 8. Адаптивна резонансна теорія
 4. Диференціювання складної функції
 5. МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ.
 6. Знаходження похідної складної функції
 7. НОРМАЛЬНАЯ Магнітно-РЕЗОНАНСНА АНАТОМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Умова резонансу для складного ланцюга зі змішаним з'єднанням декількох індуктивних і ємнісних елементів, що полягає в рівності нулю уявної частини вхідного опору  або вхідний провідності  , Визначає наявність у відповідних цій умові рівнянь щодо  декількох речових коренів, тобто таким ланцюгах відповідає кілька резонансних частот.

При визначенні резонансних частот для реактивного двухполюсника аналітичний вираз його вхідного реактивного опору  або вхіднийреактивної провідності  має бути поданий у вигляді відносини двох поліномів за ступенями  , Тобто  або  . Тоді корені рівняння  дадуть значення частот, які відповідають резонансам напружень, а корені рівняння  - Значення частот, при яких виникають резонанси струмів. Загальна кількість резонансних частот в ланцюзі на одиницю менше кількості індуктивних і ємнісних елементів в схемі, яку отримують з вихідної шляхом її зведення до ланцюга (за допомогою еквівалентних перетворень) з мінімальним числом цих елементів. Характерним при цьому є той факт, що режими резонансів напруг і струмів чергуються.

Як приклад визначимо резонансні частоти для ланцюга рис. 7. Вираз вхідного опору цього ланцюга має вигляд

 З рішення рівняння  отримуємо частоту  , Відповідну резонансу напруг, а з вирішення рівняння  - частоту  , Відповідну резонансу струмів.

література

 1. основи теорії ланцюгів: Учеб. для вузів / Г. В. Зевеке, П. А. Іонкін, А. В. Нетушил, С. В. Страхов. -5-Е вид., Перераб. -М .: Вища школа, 1989. -528с.
 2. Бессонов Л. А. Теоретичні основи електротехніки: Електричні кола. Учеб. для студентів електротехнічних, енергетичних і приладобудівних спеціальностей вузів. -7-Е изд., Перераб. і доп. -М .: Вища. шк., 1978. -528с.

Контрольні питання і завдання

 1. Що таке резонанс напруг, ніж він характеризується?
 2. Що таке резонанс струмів, ніж він характеризується?
 3. У чому фізична сутність резонансних режимів?
 4. На підставі яких умов в загальному випадку визначаються резонансні частоти?
 5. У ланцюзі на рис. 1 R = 1 Ом; L = 10 мГн; С = 10 мкФ. Визначити резонансну частоту і добротність контуру.

відповідь: .

 1. Які умови необхідні і достатні, щоб в ланцюзі на рис. 1 виконувалося співвідношення ?
 2. Визначити резонансну частоту для ланцюга на рис. 7, якщо в ній конденсатор С3 замінений на резистор R3.

відповідь: .

 Попередня   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   Наступна

Метод вузлових потенціалів | Основи матричних методів розрахунку електричних ланцюгів | Метод контурних струмів в матричної формі | Метод вузлових потенціалів в матричної формі | Перетворення енергії в електричному ланцюзі. Миттєва, активна, реактивна і повна потужності синусоїдального струму | Котушка індуктивності (ідеальна індуктивність) | Конденсатор (ідеальна ємність) | повна потужність | комплексна потужність | баланс потужностей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати