На головну

Актуальність теорії комунікації.

  1. XII. Теорії суспільного розвитку в 20 столітті.
  2. Z4.3. ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА І СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА
  3. Абсолютизм (абсолютно-гетерономний, абсолютно-автономні, інтуїтивні теорії)
  4. Автори теорії.
  5. Аксіоми теорії ймовірностей
  6. Аксіоми теорії ймовірностей. Дискретні простору елементарних фіналів. Класичне визначення ймовірності
  7. актуальність

Існує кілька аргументів на користь вивчення теорії комунікації.

перший аргумент прагматичний: комунікативні знання корисні в житті, практичні і технологічні. Вони збагачують нас новими способами поведінки, прийомами і тактиками, необхідними у вирішенні життєвих проблем. Комунікативна грамотність - умова успіху людини у професійній діяльності. Комунікативні знання необхідні для підтримки особистих відносин. Встановлено, що діти, які виросли в сім'ях, орієнтованих на розмову, більш здатні до успішних відносин в дружбі, любові, в дорослому житті. Якість спілкування важливо і для такої сфери спілкування, як медицина.

другий аргумент: ми живемо в епоху глобалізації. Світ стає більш різноманітним, але все більше стискається: ми все більше залежимо один від одного економічно, демографічно, екологічно. В таких умовах потрібно вміння розуміти один одного, домовлятися і жити разом, і не тільки для політиків. Сьогодні існують великомасштабні міграції населення. У повсякденному житті ми все більше поділяємо фізичне і віртуальний простір з людьми інших національних культур.

третій аргумент: комунікативні навички потрібні нам для власного духовного існування, самоствердження і розвитку. У спілкуванні з Іншим ми краще розуміємо власні обмеження і можливості, вчимося більш свідомо будувати свої відносини і керувати ними. В результаті ми покращуємо якість свого життя.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Взаємозв'язок теорії комунікації з іншими науками | Методи комунікативної лінгвістики | Що таке комунікація. | Комунікація як соціальне конструювання. | Типи комунікації. | Закони спілкування. | Тенденції розвитку сучасного спілкування. | Л. С. Виготський, Н. І. Жинкін ??про співвідношення мислення і мови. | Мислення і мова в при сприйнятті і розумінні мови. | Роль А. Р. Лурии у відкритті нових мовних зон мозку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати