На головну

Прямокутний перетин з одиночної арматурою

  1. Золотий перетин в астрономії
  2. Золотий перетин в мистецтві і музиці
  3. ЗОЛОТИЙ ПЕРЕРІЗ-ЗАКОН ПРОЯВИ ГАРМОНІЇ В ПРИРОДІ
  4. Клеефанерние арки мають, як правило, двотавровий або коробчатий перетин, стінки якого виконуються з водостійкої фанери, а пояса з пиломатеріалів.
  5. Кручення стержня з круглим поперечним перерізом
  6. Оперативне припинення конфлікту
  7. Перетин ( «множення») класів

Розрахунок міцності перерізів згинальних елементів за граничними зусиллям виробляють з умови:

,  (28)

/ Умова міцності M?Mult/ Замінив на вищевикладене.

У граничний стан приймається:

1) ;  - Напруги в бетоні і арматурі досягають граничних значенні (розрахункових опорів);

2) Робота розтягнутого бетону не враховується;

3) Епюра ?b - Прямокутна.

Розрахункові рівняння складаються з умови рівноваги:

;  або ,  (29)
   
; ,  (30)
   
,  (31)
   
,  (32)
   
 (33)

Розрахункові рівняння: / повторюється фраза /

 (34)

або

,  (35)

де х - Висота стиснутої зони.

З умов (28), (29), (30) отримаємо:

 (36)

У загальному вигляді підбір одиночній арматури прямокутного перетину виконується в наступній послідовності:

1) Задаються розміри перерізу елемента b и h, Визначається величина згинального моменту М;

2) Приймаються матеріали конструкції і визначаються необхідні фізико-механічні характеристики (Rs, Rb);

3) З умови (34) виражається висота стиснутої зони ;

4) Отриманий вираз підставляється в рівняння (32) або (33) і обчислюється необхідна площа перерізу робочої арматури As;

5) Визначається необхідна кількість арматурних стержнів і по сортаменту приймається їх діаметр.

приклад: Підібрати арматуру при наступних даних:

Перетин b ? h; вигинає момент - М.

Порядок розрахунку:

1.) Приймаємо матеріали тобто Rb і Rs.

2.) З рівняння (2) висловлюємо

 . (Де b?)

3.) Підставляємо це значення в рівняння  і обчислюємо необхідну As(див2).

4.) По сортаменту приймаємо діаметр арматури і конструюємо розтин.

Таблиці для розрахунку прямокутних перетинів.

Підбір перерізу арматури найчастіше ведеться за таблицями.

Необхідні формули отримані з раннє розглянутих умов рівноваги:

1.)  ; (1)

2.)  . (2)

1.) Вводимо поняття  - Відносна висота стиснутої зони перетину, тоді .

2.) Підставляємо  в рівняння (1):

3.) Підставами  в рівняння (2):

з .

Форма таблиці:

? ?
     
     
     
     

Порядок підбору арматури за таблицями.

Відомо: b ? h; Rs; Rb; М.

Знайти: As.

1.) З  обчислюємо

2.) За таблицями

3.) З  встановлюємо необхідну .

4.) По сортаменту підбираємо кількість стрижнів і діаметр арматури.

коефіцієнт армування - Це відношення площі арматури  до робочої площі бетону

;  (33)

Коефіцієнт армування, помножений на 100 - це відсоток армування.

;  (33)

Візьмемо рівняння рівноваги

 , і тоді .

Розділимо обидві частини ураненія на h0:

Таким чином коефіцієнти ? и µ зв'язані лінійною залежністю.

В ув'язненні:для підбору арматури прямокутних перетинів за таблицями використовують три рівняння:

1.) ;

2.) ;

3.) .

Максимально можлива висота стиснутої частини бетону - ?R, А максимальне значення µ(Граничний відсоток армування) µmax.

 , Його величина залежить від обраних класів бетону та арматури. величина ?Rобчислюється за емпіричною формулою, наведеною у СНіП.

обчислення ?Rпо СНиП 52-01.

 - Граничне значення відносної висоти стиснутої зони перетину, при якому граничний стан елемента настає одночасно з досягненням в розтягнутій арматурі напруження рівного розрахункового опору .

значення ?Rвизначаємо за формулою:

,

де  - Це відносна деформація розтягнутої арматури при напружених, рівних Rs.

 , (Es= 2 * 105 МПа).

 - Відносна деформація стиснутого бетону при напрузі, рівних Rb.

.

Можна скласти для розрахунку таблицю значень ?R для елементів, армованих арматурою різних класів.

Таблиця 7

 клас арматури Rs, МПа ?R
 А 300  0,577
 А 400  0,530
 А 500  0,494
 У 500  0,503

Для А400.

;

.

 Попередня   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Розрахунок за деформаціями | ОСОБЛИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ | Конструкційні якості бетону та арматури. | Механічні властивості і класифікація арматурних сталей. | Нормативні та розрахункові опори арматури. | Арматурні вироби. | Згинальні залізобетонні елементи. | Конструювання плит. | Конструювання балок. | Вибір класів бетону та арматури. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати