На головну

Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці

  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  2. А. Система оплати праці в залежності від кваліфікації працівника
  3. Аналіз історичного досвіду еволюції праці і соціальних відносин
  4. Аналіз продуктивності праці
  5. Аналіз стану та ефективності використання праці на підприємстві
  6. Аналіз факторів і резервів зростання продуктивності праці
  7. Аналіз еволюції праці і соціальних відносин

Заробітна плата працівників може включатися до складу:

а) витрат по звичайних видах діяльності;

б) вкладень у необоротні активи;

в) інших витрат;

г) витрат майбутніх періодів;

д) виплачуватися за рахунок резерву майбутніх витрат.

Синтетичний облік розрахунків з персоналом, Як складається, так і не перебувають в обліковому складі організації з оплати праці, а також виплати доходів по акціях і інших цінних паперів даної організації здійснюється на активно-пасивному рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці». За кредитом цього рахунку відображається нарахування з оплати праці, допомог за рахунок відрахувань на державне соціальне страхування, дивідендів та інших аналогічних сум, а за дебетом рахунка 70 відображаються утримання із нарахованої суми оплати праці та доходів, виплата заробітної плати, премій, посібників і ін. кредитове сальдо рахунку 70 показує заборгованість підприємства перед працівниками по нарахованій, але не виданої заробітної плати.

У синтетичному обліку використовуються меморіальні ордери, оборотні відомості, головна книга, журнали-ордери за синтетичними рахунками і т.д.

Аналітичний облік розрахунків на рахунку 70 ведеться в особових рахунках по кожному працівнику, що складається і не перебуває в обліковому складі організації. До цього рахунку доцільно відкрити субрахунки: 70/1 «Розрахунки зі штатними працівниками», 70/2 «Розрахунки з сумісниками», а також можна вести субрахунка по підрозділах, виду персоналу і т.д. До документів аналітичного обліку заробітної плати відносяться: особовий рахунок працівника, податкова картка з обліку доходів і ПДФО, розрахункові і розрахунково-платіжні відомості та ін. На кожного працівника на початку року або при прийомі на роботу бухгалтерія підприємства відкриває особовий рахунок і заводить податкову картку з обліку доходів і ПДФО. Крім того, кожному працівникові присвоюється табельний номер, який надалі проставляється на всіх документах з обліку особового складу організації. Щоб з'ясувати суму заробітної плати, що підлягає видачі на руки працівнику, необхідно визначити суму заробітку працівника за місяць і виробити з неї необхідні утримання. Ці розрахунки ведуться в особових рахунках працівників, а потім їх результати переносяться в розрахунково-платіжну відомість і податкову картку. У розрахунково-платіжну відомість заносять суму нарахованої заробітної плати за її видами, суму утримань за їх видами і суму до видачі. Для кожного працівника у відомості відводиться один рядок.

Нарахування заробітної плати відображається такими бухгалтерськими проводками:

а) Дт 20 (23, 29) Кт 70 - Нарахована заробітна плата працівникам основного (допоміжного, обслуговуючого) виробництва;

Дт 25, 26 Кт 70 - Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим у процесі обслуговування основного або допоміжного виробництва і управлінському персоналу;

Дт 28 Кт 70 - Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим виправленням браку;

Дт 44 Кт 70 - Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим у процесі продажу продукції (товарів);

б) Дт 07, 08 Кт 70 - Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим у створенні (покупці, модернізації) основного засобу або НМА, призначених для власних потреб організації;

в) Дт 91-2 Кт 70 - Нарахована заробітна плата працівникам організації (наприклад, працівникам невиробничих підрозділів, які займаються здачею майна організації в оренду (якщо здача майна в оренду не є для організації звичайним видом діяльності), які ліквідують наслідки надзвичайних ситуацій (пожежі, повені та ін.), Зайнятим в процесі ліквідації або продажу майна.

г) Дт 97 Кт 70 - Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим виконанням робіт, витрати по яких враховують у витратах майбутніх періодів (наприклад, впровадження у виробництво нового виду продукції).

д) Дт 96 Кт 70 - Нарахована заробітна плата працівникам за рахунок створеного резерву майбутніх витрат під виконання тих чи інших робіт (наприклад, на майбутній ремонт основних засобів, на гарантійний ремонт і т.д.). Якщо для покриття витрат на виплату заробітної плати резерву недостатньо, суму перевищення заробітної плати над створеним резервом відображають на рахунках з обліку витрат.

З 2010 року будь-які виплати і винагороди, незалежно від того, визнаються вони з метою оподаткування прибутку чи ні, підлягають обкладенню страховими внесками на соціальне страхування та забезпечення.Попередня   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   Наступна

Облік грошових коштів, що знаходяться на спеціальних рахунках | Облік переказів в дорозі | Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості | Облік резерву по сумнівним боргами | Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками | Облік розрахунків з покупцями і замовниками | Облік розрахунків з підзвітними особами | Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами | Види, системи і форми оплати праці | Документація з обліку кадрів, робочого часу і розрахунків з персоналом по оплаті праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати