загрузка...
загрузка...
На головну

Облік розрахунків з підзвітними особами

  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  2. Безготівкові форми розрахунків
  3. Бухгалтерський облік безготівкових розрахунків .............................................. ......... 60
  4. Бухгалтерський облік міжнародних розрахунків за допомогою банківського переказу
  5. Бухгалтерський облік розрахунків акредитивами
  6. Бухгалтерський облік розрахунків банківськими пластиковими картками
  7. Бухгалтерський облік розрахунків платіжними вимогами 1 сторінка

У практиці господарської діяльності організацій часто виникають витрати, вироблені через своїх співробітників, яким видаються гроші під звіт. підзвітні особи - Це працівники, які отримують авансом готівкові гроші в касі організації на придбання матеріальних цінностей, канцелярські та представницькі витрати, оплату відряджень і т.д. Список осіб, які можуть отримувати гроші під звіт, оформляється наказом керівника організації.

Для обліку таких розрахунків використовується рахунок 71 «Розрахунки з підзвітними особами». ПО дебету цього рахунку відображається отримання авансів або відшкодування витрат за авансовим звітом, а по кредиту - витрата авансу і повернення невикористаних підзвітних сум в касу організації. Дебетове сальдо показує заборгованість працівника перед організацією, а кредитове - заборгованість організації перед працівником. Аналітичний облік ведуть по кожній підзвітній особі.

На відрядження наказ керівника оформляється в кожному окремому випадку, а також працівникові видається посвідчення про відрядження (при необхідності також службове завдання). Після повернення з відрядження працівник повинен подати протягом трьох днів авансовий звіт про витрачені суми. До авансового звіту (форма № АТ-1) прикладають посвідчення про відрядження з відмітками про дату вибуття у відрядження, прибуття в пункт призначення, вибуття з нього і прибуття до місця роботи, документи про оплату житла та витрати на проїзд.

Перевірений авансовий звіт затверджується керівником організації або уповноваженим на це особою і приймається до обліку. Залишок невикористаного авансу здається підзвітною особою в касу організації за прибутковим касовим ордером, а перевитрата видається підзвітній особі за видатковим касовим ордером. На підставі даних затвердженого авансового звіту бухгалтерією організації проводиться списання грошових сум у встановленому порядку.

Схема відображення операцій за розрахунками з підзвітними особами:

  • на видані під звіт суми рахунок 71 дебетується в кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів;
  • на витрачені підзвітними особами суми, зазначені в затвердженому авансовому звіті, рахунок кредитується в кореспонденції з рахунками, на яких обліковуються витрати і придбані цінності, або іншими рахунками в залежності від характеру зроблених витрат;
  • підзвітні суми, не повернуті працівниками у встановлені терміни, відображаються за кредитом рахунка 71 і дебетом рахунка 94. Надалі ці суми списуються з рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» в дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» (якщо вони можуть бути утримані з оплати праці працівника) або рахунки 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» (коли вони не можуть бути утримані з оплати праці працівника).

Таким чином, на рахунку 71 можуть бути оформлені такі основні бухгалтерські проводки:

Дт 71 Кт 50 - на суму готівки, виданих під звіт, включаючи суми, видані відрядженим працівникам. В принципі, можливі випадки, коли підзвітна особа самостійно отримує гроші з розрахункового рахунку (51 «Розрахунковий рахунок») або акредитива (55 «Спеціальні рахунки в банках»). Однак такі ситуації є виключно рідкісними;

Дт 10 Кт 71 - на суму вартості придбаних матеріалів;

Дт 41 Кт 71 - на суму вартості товарів, придбаних за готівковий розрахунок. На нашу думку, частіше такою проводкою буде оформлятися не придбання товарів, а покупка комплектуючих виробів в організаціях, зайнятих промисловим виробництвом - в тих випадках, коли такі комплектуючі слід враховувати на рахунку 41;

Дт 20 (23, 25, 26, 29, 44) Кт 71 - на суму вартості робіт і послуг сторонніх організацій, виконаних або наданих в інтересах виробництва та оплачених готівкою. Такими ж проводками відображається списання авансових звітів відряджених працівників;

Дт 94 Кт 71 - на підзвітну суму (або її частина), що не погашену вчасно (суму, на виправдання якої не був представлений авансовий звіт, затверджений керівником організації);

Дт 73, субрахунок «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» Кт 94 - на суму, що підлягає стягненню з працівника;

Дт 70 Кт 71 - проводка оформляється в тій же ситуації, що й попередня. Різниця полягає в тому, що при оформленні даної проводки передбачається, що всю непогашену суму можна, без порушення норм трудового законодавства (мається на увазі обмеження максимального розміру відрахувань з сум оплати праці, необхідна письмова згода працівника на утримання), утримати із сум оплати праці за поточний місяць, а сам термін виплати заробітної плати настає дуже скоро.

Аналітичний облік за рахунком 71 так само, як і раніше, ведеться по кожній сумі, виданої під звіт.Попередня   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   Наступна

Господарські операції з обліку грошових коштів на розрахунковому рахунку | Особливості обліку операцій по валютних рахунках | Облік операцій по валютних рахунках | Облік курсових різниць | Облік операцій з купівлі та вільному продажу іноземної валюти | Облік грошових коштів, що знаходяться на спеціальних рахунках | Облік переказів в дорозі | Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості | Облік резерву по сумнівним боргами | Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати