Головна

Облік розрахунків з покупцями і замовниками

  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  2. Безготівкові форми розрахунків
  3. Бухгалтерський облік безготівкових розрахунків ... ... 60
  4. Бухгалтерський облік міжнародних розрахунків за допомогою банківського переказу
  5. Бухгалтерський облік розрахунків акредитивами
  6. Бухгалтерський облік розрахунків банківськими пластиковими картками
  7. Бухгалтерський облік розрахунків платіжними вимогами 1 сторінка

Облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться на рахунку 62 «Розрахунки спокупателямі і замовниками». На рахунку 62 відображаються такі основні операції:

при авансової системі оплати продукції (робіт, послуг):

Дт 51 (50, 52) Кт 62 - на суму отриманого авансу під відвантаження продукції, виконання робіт або надання послуг;

Дт 62 Кт 68, субрахунок «ПДВ» - на суму ПДВ вартість за сумою отриманого авансу;

Дт 90-2 Кт 20 (23, 26 і т.д.) - на суму фактичної собівартості відвантаженої продукції, виконаних робіт або наданих послуг;

Дт 62 Кт 90-1 - на суму заборгованості покупця чи замовника за продані товари, роботи або послуги;

Дт 90-3 Кт 68 - на суму ПДВ по всій сумі вартості проданих товарів, робіт або послуг;

Дт 62 Кт 68 (сторно) - на суму відновленого податку (раніше нарахованого за сумою отриманого авансу);

Дт 62 Кт 62 - на суму авансу, зарахованого в рахунок заборгованості покупця або замовника;

Дт 51 (50, 52) Кт 62 - на суму коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок (у касу, на валютний рахунок) організації в остаточний розрахунок.

У тому випадку, коли організація використовує касовий метод визначення виручки від реалізації, податок на додану вартість, в частині неоплаченої поставки до надходження коштів на розрахунковий рахунок або в касу покупця-продавця, числиться на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».

У разі, коли використовується наступна оплата поставленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг застосовується наступна схема бухгалтерських проводок:

Дт 90-2 Кт 20 (23, 26 і т.д.) - на суму фактичної собівартості відвантаженої продукції, виконаних робіт або наданих послуг;

Дт 62 Кт 90-1 - на суму заборгованості покупця або замовника за продані товари, роботи або послуги;

Дт 90-3 Кт 68 (76 - для організацій, що визначають виручку від реалізації в міру оплати) - на суму ПДВ по сумі вартості проданих товарів, робіт або послуг;

Дт 51 (50, 52) Кт 62 - на суму коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок (у касу, на валютний рахунок) в оплату поставленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг.

Крім того, на рахунку 62 можуть бути оформлені проводки:

Дт 62 Кт 91 - на суму вартості відвантаженої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, що не належать до продуктів по звичайних видах діяльності, а також на суму вартості іншого майна організації, проданого покупцям;

Дт 63 Кт 62 - на суму дебіторської заборгованості, списаної за рахунок резерву по сумнівних боргах (при наявності відповідних умов і при дотриманні встановленої процедури);

Дт 62 Кт 62 - на суму номіналу векселя, отриманого в оплату продукції (робіт, послуг). Остаточно сума дебіторської заборгованості списується з надходження грошових коштів в оплату векселя або з передачі (індосаменту) векселя третій стороні.

Аналітичний облік за рахунком 62 організується за кожним пред'явленим покупцям (замовникам) рахунку, а при розрахунках плановими платежами - по кожному покупцю і замовнику.

При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечувати можливість отримання необхідних даних по:

· Покупцям і замовникам за розрахунковими документами, термін оплати яких не настав;

· Покупцям і замовникам по не сплаченим в строк розрахунковим документам;

· Авансами одержаними;

· Векселями, термін надходження грошових коштів по яких не настав;

· Векселями, дисконтованих (врахованим) у банках;

· Векселями, за якими грошові кошти не надійшли вчасно.

В організаціях, які виконують роботи довгострокового характеру (будівельні, проектні, наукові геологічні і т.п.), для обліку розрахунків із замовниками може використовуватися рахунок 46 «Виконані етапи по незавершених роботах». При цьому, суми надійшли від замовників засобів в оплату закінчених і прийнятих етапів відображають за дебетом рахунків обліку грошових коштів і кредиту рахунку 62. Після закінчення всієї роботи в цілому оплачена замовником вартість етапів списується в дебет рахунку 62 з кредиту рахунку 46.

 Попередня   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   Наступна

Документальне оформлення операцій по розрахунковому рахунку | Господарські операції з обліку грошових коштів на розрахунковому рахунку | Особливості обліку операцій по валютних рахунках | Облік операцій по валютних рахунках | Облік курсових різниць | Облік операцій з купівлі та вільному продажу іноземної валюти | Облік грошових коштів, що знаходяться на спеціальних рахунках | Облік переказів в дорозі | Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості | Облік резерву по сумнівним боргами |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати