Головна

Схема розрахунків за допомогою платіжних вимог

  1. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  2. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  3. IV. Схемою Бернуллі.
  4. " Аналітична професіограма "та загальна схема профвідбору
  5. " Схема Кировлеса "або чому державний бізнес збитковий
  6. А. Самоспостереження без допомоги інструментів
  7. Автогенератори гармонійних коливань на інтегральних мікросхемах

1 - відправка постачальником товарів покупцеві (надання послуг, виконання робіт);

2 - передача постачальником документів на інкасо;

3 - повернення банком постачальнику останнього примірника платіжної вимоги з відміткою про прийом документів;

4 - відправка документів в банк, що обслуговує платника;

5 - акцепт або письмову відмову від акцепту;

6 - повернення сплачених документів в банк, що обслуговує постачальника.

Перевагою акцептной форми розрахунків платіжних вимог є те, що вона дозволяє платнику контролювати дотримання постачальником умов, передбачених договорами. Її недолік полягає в порівняно повільному надходження коштів на рахунок постачальника, тобто 5 днів на акцепт і подвійний термін поштового пробігу.

Розрахунки інкасовими дорученнями. інкасове доручення є розрахунковим документом, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів з рахунків платника в безспірному порядку. Інкасові доручення для стягнення за виконавчими документами та у випадках передбачених сторонами за основним договором.

акредитив - Це умовне грошове зобов'язання, прийняте банком - емітентом за дорученням платника здійснити платіж на користь одержувача коштів за пред'явленням останнім документів.

Банками можуть відкриватися такі види акредитивів: Покриті та непокриті, відкличні та безвідкличні. При відкритті покритого акредитива банк - емітент, тобто банк постачальника перераховує за рахунок коштів платника суму акредитива в розпорядженні виконуючого банку на весь термін дії акредитива.

При відкритті непокритого акредитива банк-емітент надає виконуючому банку списувати кошти з провідного у нього кореспондентського рахунку в межах суми акредитива в порядку, визначеному угодою між банками.

Відзивним є акредитив, який може бути змінений або скасований банком-емітентом на підставі письмового розпорядження платника без попереднього узгодження з одержувачем коштів.

Безвідкличний акредитив може бути скасований тільки за згодою одержувача коштів.

Акредитив призначений для розрахунків з одним одержувачем коштів. Виплати по акредитиву проводиться протягом терміну його дії в банку постачальника у повній сумі акредитива або частинами проти представлених постачальником реєстрів рахунків. Реєстри рахунків повинні здаватися постачальнику в обслуговуючі його установи банку на наступний день після відвантаження товарів.

 Попередня   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   Наступна

Синтетичний облік матеріалів | Облік резерву під зниження вартості матеріальних цінностей | інвентаризація МПЗ | нормативне регулювання | Облік касових операцій та грошових документів | Синтетичний облік касових операцій | інвентаризація каси | Господарські операції з обліку грошових коштів в касі | Безготівкові форми розрахунків | Порядок відкриття розрахункового рахунку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати