На головну

Схема розрахунків за допомогою платіжних доручень

  1. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  2. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТИПОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  3. IV. Схемою Бернуллі.
  4. Quot; Аналітична професіограма "та загальна схема профвідбору
  5. Quot; Схема Кировлеса "або чому державний бізнес збитковий
  6. А. Самоспостереження без допомоги інструментів
  7. Автогенератори гармонійних коливань на інтегральних мікросхемах

1 - надання в банк платіжного доручення;

2 - повернення банком останнього примірника платіжного доручення з відміткою про виконання наказу власника рахунку;

3 - пересилання платіжного доручення в банк, що обслуговує отримувача, для зарахування грошей на рахунок;

4 - повідомлення одержувачу про зарахування грошей на його рахунок.

Розрахунки по інкасо - Це банківська операція, за допомогою якої банк за дорученням і за рахунок клієнта на підставі розрахункових документів здійснює дії щодо одержання від платника платежу. Розрахунки по інкасо здійснюються за допомогою двох видів розрахункових документів - платіжна вимога і інкасове доручення.

Платіжні вимоги застосовується при розрахунках за товари, а також передбачених договором платника з покупцем. Платіжні вимоги є розрахунковим документом, що містить вимогу кредитора, тобто отримувача коштів за основним договором до боржника, тобто платнику про сплату певної грошової суми через банк. Розрахунки за допомогою платіжних вимог можуть здійснюватися з попереднім акцептом і без акцепту платника. акцепт - це згода платника на списання коштів з його розрахункового рахунку на користь кредитора (продавця). Термін для акцепту платіжних вимог визначається сторонами за основним договором і повинен бути не менше 5 робочих днів. При відсутності в договорі такого терміну строком для акцепту вважається п'ять робочих днів. Платник має право відмовитися повністю або частково від акцепту платіжні вимоги з підстав, передбачених у договорі. Платник має право відмовитися від акцепту рахунку в повній сумі в разі відвантаження постачальнику продукції не замовленої, недоброякісної, відсутності затверджених або погоджених в установленому порядку цін на товари. Часткова відмова від акцепту можуть бути при отриманні постачальником цін, знижок, допущення арифметичних помилок у вимозі або товарно-транспортній накладній. Відмова платника від оплати платіжної вимоги оформляється заявою про відмову від акцепту, яке складається в 3-х примірниках: 1-й і 2-й примірники заяви оформляються підписами відповідних посадових осіб і відбитком печатки платника. При повній відмові від акцепту платіжна вимога в той же день повертається банку - емітенту, тобто банку постачальника разом з 2-м примірником заяви про відмову від акцепту для повернення одержувачу коштів. Перший залишається в банку платника, а третій примірник повертається платнику.

При часткову відмову від акцепту платіжна вимога оплачується в сумі, акцептованої платником. Перший примірник заяви про відмову від акцепту разом з першим примірником вимоги залишаються в банку платника. Другий примірник заявляється направляється в банк емітента, а третій примірник повертається платнику.

Відповідальність за необгрунтовану відмову від оплати платіжних вимог несе платник. При неотриманні у встановленій термін відмови від акцепту плат вимог вони вважаються акцептованими і на наступний робочий день після закінчення терміну оплати оплачується з рахунків платника. А при недостатності або відсутності коштів на рахунку оплачується у міру надходження грошових коштів до черговості, встановлений законодавством.

 Попередня   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   Наступна

МПЗ на кінець звітного року відображаються в бухгалтерському балансі за вартістю, яка визначається виходячи з використовуваних методів оцінки запасів. | Синтетичний облік матеріалів | Облік резерву під зниження вартості матеріальних цінностей | інвентаризація МПЗ | нормативне регулювання | Облік касових операцій та грошових документів | Синтетичний облік касових операцій | інвентаризація каси | Господарські операції з обліку грошових коштів в касі | Схема розрахунків за допомогою акредитивів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати