На головну

Синтетичний облік касових операцій

  1. Бухгалтерський облік валютно-обмінних операцій в обмінному пункті
  2. Бухгалтерський облік валютно-обмінних операцій на біржовому ринку
  3. Бухгалтерський облік операцій банку, пов'язаних з вибуттям і переміщенням основних засобів
  4. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами, випущеними банком
  5. Бухгалтерський облік операцій, пов'язаних з надходженням основних засобів
  6. Взаємозв'язок банківських операцій
  7. ВИДИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ: ЕКСПОРТ, ІМПОРТ, РЕЕКСПОРТ

Грошові кошти, що зберігаються в касі, враховують на синтетичному рахунку 50 "Каса". За дебетом рахунка відображають надходження грошових коштів і грошових документів до каси, а по кредиту - їх видачу з каси.

До рахунку 50 "Каса" можуть побут відкриті такі субрахунки:

50-1 "Каса організації";

50-2 "Операційна каса";

50-3 "Грошові документи" та ін.

На субрахунку 50-1 "Каса організації" враховують грошові кошти в касі. Якщо організація проводить касові операції з іноземною валютою, то до рахунку 50 "Каса" відкривають субрахунки для відокремленого обліку руху кожної готівкової іноземної валюти.

Особливості обліку касових операцій в іноземній валюті. Для обліку операцій в іноземній валюті в організаціях створюється спеціальна каса. Кас встановлюються ліміти в іноземній валюті. Вони повинні бути забезпечені всіма інструкціями, контрольними та довідковими матеріалами (довідниками по іноземній валюті, зразками дорожніх чеків і єврочеків і т.п.). Касири зобов'язані суворо дотримуватися правил здійснення операцій по прийому і видачі валюти з каси.

При прийомі від клієнтів платіжних документів в іноземній валюті касир повинен перевірити їх справжність та платоспроможність за наявними контрольним матеріалами, а також повноту і правильність заповнення реквізитів документів. У касу приймається готівкова іноземна валюта, що не викликає сумнівів в її достовірності і платоспроможності. Пошкоджені, старі, що викликають сумнів у платоспроможності грошові знаки від клієнтів касиром не приймаються.

Оплату товарів і послуг дозволяється приймати в декількох іноземних валютах. Перерахунок інших видів іноземних валют в долари здійснюється за ринковим курсом, інформація про який надсилається банком у касу. Таблиця перерахунку повинна бути доступною для відвідувачів.

При розрахунках за валюту здача видається зазвичай у валюті платежу. За згодою покупців здача може бути видана в іншій вільно конвертованій валюті. Видача здачі в рублях забороняється.

Для відокремленого обліку наявності і руху готівкової іноземної валюти до рахунку 50 "Каса" відкривають відповідні субрахунки.

На субрахунку 50-2 "Операційна каса" враховують наявність і рух грошових коштів у касах товарних контор (пристаней) і експлуатаційних ділянок, зупиночних пунктів, річкових переправ, судів, у квиткових і багажних касах портів, вокзалів і т.п. Цей субрахунок відкривається при необхідності організаціями, в яких загальна каса відокремлена від оперативних розрахунків готівкою з масових господарськими операціями. Якщо в організації існує старший касир, передає грошові кошти іншим касирам, ці операції фіксуються їм в книзі обліку прийнятих і виданих касиром грошових коштів (Форма № КО-4). Облік грошових коштів ведуть в касовій книзі (касовому журналі) операційної каси. Касова книга одна, її веде старший касир, якому підзвітні касири-операціоністи.

На субрахунку 50-3 "Грошові документи" враховують перебувають у касі організації поштові та вексельні марки, оплачені авіаквитки, марки державного мита, путівки в будинки відпочинку і санаторії та інші грошові документи. Грошові документи враховуються в сумі фактичних витрат на їх придбання.

Придбання грошових документів:

Дт 76 Кт 51 - видані гроші з розрахункового рахунку для придбання грошових документів

Дт 50/3 Кт 76 - оприбутковані документи

Дт 71 Кт 50/1 - видана готівка для придбання грошових документів

Дт 50/3 Кт 71 - придбані за готівку поштові марки, конверти, марки держмита, путівки

Видача марок для відправки рекомендованої кореспонденції, списання використаних марок держмита, конвертів, трудових книжок оформляються такими записами:

Дт 26,44 Кт 50/3

Видано придбані раніше квитки на проїзд для витрат на відрядження:

Дт 71 КТ 50/3

Видано путівок працівникам: Дт 73, 91/2, 69 Кт 50/3

Облік надходження та вибуття грошових документів оформляють прибутковими та видатковими касовими ордерами. Дані касових ордерів касир записує в книгу руху грошових документів, що є регістром аналітичного обліку грошових документів. Аналітичний облік грошових документів ведуть за їх видами. Один-два рази на місяць касир складає в касовій книзі звіт за що надійшли і вибули документами.Попередня   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   Наступна

інвентаризація НМА | Нормативне регулювання обліку матеріально-виробничих запасів | Таким чином, у складі МПЗ повинні, як правило, враховуватися виробничі запаси, готова продукція та товари. | оцінка МПЗ | МПЗ на кінець звітного року відображаються в бухгалтерському балансі за вартістю, яка визначається виходячи з використовуваних методів оцінки запасів. | Синтетичний облік матеріалів | Облік резерву під зниження вартості матеріальних цінностей | інвентаризація МПЗ | нормативне регулювання | Господарські операції з обліку грошових коштів в касі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати