Головна

Облік резерву під зниження вартості матеріальних цінностей

  1. А. ВВП як сума валової доданої вартості (виробничий метод).
  2. Автоматичне включення резерву.
  3. Амортизація нематеріальних активів
  4. Амортизація способом списання вартості за сумою чисел років корисного використання
  5. Аналіз впливу використання матеріальних ресурсів на обсяг продукції.
  6. Аналіз і оцінка впливу собівартості на величину прибутку від продажів.
  7. Аналіз прямих матеріальних витрат. Аналіз прямих трудових витрат

МПЗ, на які протягом звітного року ринкова вартість знизилася, або вони морально застаріли, або повністю або частково втратили свої первісні якості, відображаються в бухгалтерському балансі на кінець звітного року за поточною ринковою вартістю з урахуванням фізичного стану запасів.

Зниження вартості МПЗ відбивається в бухгалтерському обліку у вигляді нарахування резерву. Резерв під зниження вартості матеріальних цінностей створюється по кожній одиниці МПЗ, прийнятої в бухгалтерському обліку. Не допускається створення резервів під зниження вартості матеріальних цінностей за такими укрупненими група (видам) МПЗ, як основні матеріали, допоміжні матеріали, готова продукція, товари і т.п.

Облік резерву під зниження вартості матеріальних цінностей ведеться на рахунку 14 «Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей». Фактична собівартість матеріальних запасів порівнюється з їх ринковою вартістю перед складанням балансу. розрахунок поточної ринкової вартості МПЗ повинен бути підтверджений.

Рахунок 14 застосовується також для узагальнення інформації про резерви під зниження вартості інших засобів в обороті: незавершеного виробництва, готової продукції, товарів і т.п. Аналітичний облік за рахунком 14 ведеться по кожному резерву.

Освіта резерву під зниження вартості матеріальних цінностей відображається записом: Д-т 91, субрахунок «Інші витрати» К-т 14. На початку наступного звітного періоду в міру списання матеріальних цінностей, за якими утворено резерв, зарезервована сума відновлюється записом: Д-т 14 К-т 91, субрахунок «Інші доходи».

Закривають рахунок 14 виходячи з припущення про повне витрачання матеріальних цінностей в наступному звітному періоді. У бухгалтерському балансі матеріальні цінності, за якими був створений резерв під відхилення вартості, відображаються в балансі в нетто-оцінці, тобто за мінусом сальдо рахунку 14.Попередня   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   Наступна

Облік амортизації НМА | Облік вибуття НМА | продаж НМА | Передача в якості внеску до статутного капіталу | інвентаризація НМА | Нормативне регулювання обліку матеріально-виробничих запасів | Таким чином, у складі МПЗ повинні, як правило, враховуватися виробничі запаси, готова продукція та товари. | оцінка МПЗ | МПЗ на кінець звітного року відображаються в бухгалтерському балансі за вартістю, яка визначається виходячи з використовуваних методів оцінки запасів. | нормативне регулювання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати