На головну

Нормативне регулювання обліку нематеріальних активів

  1. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  2. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  3. Автоматизована форма обліку
  4. Амортизація нематеріальних активів
  5. Аналіз зовнішніх активів і зобов'язань країни: приклад Росії
  6. Аналіз динаміки і структури оборотних активів
  7. Аналіз джерел формування оборотних активів

Основні нормативні документи, що регулюють організацію і ведення обліку наявності та руху основних засобів:

u Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 06.12.2011 р № 402-ФЗ;

u Патентний закон Російської Федерації від 23.09.1992 № 3517-1;

u Закон Російської Федерації від 23.11.1992 № 3520-1 «Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів»;

u Закон Російської Федерації від 23.11.1992 № 3523-1 «Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних»;

u Закон Російської Федерації від 23.11.1992 № 3526-1 «Про охорону топології інтегральних мікросхем»;

u Закон Російської Федерації від 09.07.1993 № 5351-1 «Про авторське право і суміжні права»;

u Закон Російської Федерації від 06.08.1993 № 5605-1 «Про селекційні досягнення»;

u Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини I-IV;

u Податковий кодекс РФ. Частина друга. Федеральний закон від 05.08.2000 № 117-ФЗ;

u Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну РФ 29.07.1998 № 34н (в ред. від 26.09.2007);

u План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та інструкція по його застосуванню, затв. наказом Мінфіну Росії від 31.10.2000 № 94н (в ред. від 18.09.2006);

u ПБО 1/08 «Облікова політика організації», затв. наказом Мінфіну РФ від 06.10.2008 № 106н;

u ПБО 14/07 «Облік нематеріальних активів», затв. наказом Мінфіну РФ від 27.12.2007 № 153н;

u ПБО 17/02 «Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи», затв. наказом Мінфіну РФ від 19.11.2002 № 115н;

u Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затв. наказом Мінфіну РФ від 13.06.1995 № 49;

u Уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку основних засобів, затв. Постановою Держкомстату РФ від 21.01.2003 № 7.

 Попередня   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Наступна

Облік витрат на відновлення основних засобів | Дт 96, субрахунок «Резерв на ремонт основних засобів» Кт 91/1. | Облік вибуття основних засобів | Дт 50, 51 Кт 62, 76 | Дт 58, субрахунок «Паї й акції» Кт 91/1. | Інвентаризація основних засобів | Дт 01 Кт 91/1. | Облік оренди основних засобів | Дт 90/3 Кт 68, субрахунок «Розрахунки з ПДВ». | Порядок відображення в бухгалтерському обліку орендних операцій в орендаря |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати