загрузка...
загрузка...
На головну

Народження вітчизняної музичної класики XX століття.

  1. У Вітчизняній війні 1812 р
  2. У вітчизняній літературі залишилися без уваги і такі поняття, як розгляд правової держави в формальному, матеріальному і технічному аспектах, т. Е. В потрійному сенсі.
  3. Великої Вітчизняної війни
  4. Вплив контексту на розуміння і породження мовлення
  5. Вплив контексту на розуміння і породження мовлення
  6. Зовнішньополітичні аспекти історії Великої Вітчизняної війни
  7. Виникнення і розвиток вітчизняної філософії

Нові тенденції в музичному театрі 30-х років. Втілення сучасної, історико-революційної та історико-патріотичної тематики в операх "Семен Котко" С. С. Прокоф'єва, "В бурю" Т. Н. Хреннікова, "Тихий Дон" І. І. Дзержинського, в балетах "Полум'я Парижа" Б. В. Асаф 'єва, "Світлий струмок" Д. Д. Шостаковича та ін. Особливості інтерпретації російської і зарубіжної літературної класики:

опери "Леді Макбет Мценського повіту" Д. Д. Шостаковича, "Дуенья" С. С. Прокоф'єва, «Кола Брюньйон» Д. Б. Кабалевського, Балети "Бахчисарайський фонтан" Б. В. Асаф 'єва, "Ромео і Джульєтта" С. С. Прокоф'єва, "Лауренсія" А. А. Крейна і ін.

Типологічні ознаки "пісенної" і "речитативної" опер. Пісенність як першооснова розвиненого оперного стилю, заломлюючого загальнозначущі існуючі інтонації в контексті досить складних і детально розроблених оперних форм.

Співіснування і боротьба різних ідей, тенденцій, стилів у балетному театрі. Затвердження "хореодрами" в якості провідного напряму. Зв'язок з літературою, драматичним театром. Жанрові різновиди: героїко-епічне оповідання, лірична драма, роман, трагедія, поема. Орієнтація на масштабну, широко розгорнуту цілісну форму з симфонічним розвитком, складною взаємодією і розробкою власне музичних образів.

Музично-театральні твори С. С. Прокоф'єва, Д. Д. Шостакової-ча, І. І. Дзержинського, Т. Н. Хреннікова, Д. Б. Кабалевського, Б. В. Асаф 'єва, А. А. Крейна в аспекті еволюції жанру і проблематики індивідуального композиторського стилю.

Симфонічні шукання 30-х років. Розширення тематики і жанрового діапазону. Реалістична конкретність образного змісту. Збагачення виражальних засобів. Джерела нових звукових ідей. Феномен "пісенної симфонії", її генезис, гідності та слабкі сторони.

Значення симфоній Н. Я. Мясковського і Д. Д. Шостаковича, концертів С. С. Прокоф'єва, Д. Д. Шостаковича, А. І. Хачатуряна та ін. в розвитку вітчизняної інструментальної музики.

Втілення естетико-стильових тенденцій 30-х років в камерно-інструментальних творах Н. Я. Мясковського, С. С. Прокоф'єва, Д. Д. Шостаковича, В. Я. Шебаліна, А. Н. Александрова, РЄ Фейнберг, В. В . Щербачова, Ю. А. Шапоріна і ін.

Проблема міфологізації дійсності в жанрі масової пісні, Утвердження її як символ нового способу життя. Різноманітність жанрового змісту, інтонаційного ладу. Розширення джерел музичної мови. Інтеграція різних видів народної та побутової музики. Синтез особливостей селянського і міського мелосу, асиміляція ліричного, маршового, танцювального і естрадного типів інтонування. Пісенна творчість І. О. Дунаєвського, В. Г. Захарова, М. І. Блантера і ін. Широке використання пісенних елементів в операх, ораторіальних і симфонічних творах.

Жанрово-стильове зміст камерно-вокальної лірики Ю. А. Шапоріна, Н. Я. Мясковського, В. Я. Шебаліна, А. Н. Александрова,

Г. В. Свиридова і ін. Втілення класичної та сучасної поезії в контексті інтонаційних ідей 30-х років.

Трактування ораторії і кантати як самостійних монументальних жанрів, які розкривають значні, концептуальні за масштабом теми з народного епосу, історичного минулого і сучасності. Збагачення кантатно-ораторіальних творів принципами симфонічної та оперної драматургії. Народно-пісенна основа музичної мови. Твори С. С. Прокоф'єва, Ю. А. Шапоріна, М. В. Коваля.

Значення самодіяльного музичного творчості і республіканських декад літератури і мистецтва в Москві (з 1936 року) для розширення та оновлення естетико-стильового змісту професійної музичної культури.

Розвиток вітчизняного музикознавства. Публікація матеріалів та документів, розробка музичної спадщини і проблем сучасної творчості. Дискусії з питань тематики, жанрів, музичної мови.

Подальше зростання виконавського мистецтва. Формування нових шкіл. Початок систематичного проведення Всесоюзних конкурсів музикантів-виконавців {1933). Широке включення в концертний репертуар, поряд з класичними творами, нових творів вітчизняних композиторів.Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

Музична культура Русі в період феодальної роздробленості | Музична культура Русі в період централізації і зміцнення | Тема 16. С. І. Танєєв (1856 -1915) | Тема 17. А. К. Глазунов (1865 -1936) | Тема 18. А. К. Лядов (1855-1914) | Тема 19. А. Н. Скрябін (1871 -1915) | Тема 20. І. Ф. Стравінський (1882 - 1971). | Тема 21. Становлення вітчизняної музичної культури в кінці 10-х років XX століття | Тема 22. Тенденції розвитку музичної культури в 20-ті роки |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати