На головну

Функції маркетингу і етапи його організації.

  1. II. ФУНКЦІЇ
  2. II. ФУНКЦІЇ
  3. II. функції
  4. II. функції ІТС
  5. II. ФУНКЦІЇ ЦУП
  6. III. Основні етапи міжнародних відносин в Новий час.
  7. А) Інноваційна спрямованість діяльності організації.

1) аналітична функція - аналіз і поділ ринків, сегментація і позиціонування ринку, споживачі, конкуренти, аналіз внутрішнього середовища підприємства і т.п .;

2) виробнича функція - аналіз товарної структури, вибір і виробництво нових товарів, організація матеріально-технічного забезпечення і т.п .;

3) цінова функція - аналіз системи цін на ринку, вибір методу ціноутворення і варіанти цінової політики;

4) збутова функція - організація системи руху товару, організація перевезень, реклама і т.п .;

5) функція управління і контролю - Організація, планування, інформаційне забезпечення і т.п.

аналітична функція є базою успішної маркетингової діяльності фірми.

на початковому етапі - Це порівняльна оцінка національних і зарубіжних ринків з урахуванням інтересів підприємств до цих ринків. Для цього застосовуються такі типові критерії:

а) ємність ринку, коли враховуються обсяг національного виробництва даного товару в країні, а також залишок товарних запасів на складах та різниця між експортом та імпортом даного товару;

б) рівень доходів на душу населення;

в) ситуація з інвестиційною політикою в державному і приватному секторах;

г) стабільність правового режиму;

д) стан економіки (підйом або криза);

е) рівень інфляції;

ж) частка економіки даної країни в загальному обсязі світової економіки.

Наступний етап в аналітичній функції - це аналіз споживачів, які умовно поділяються на дві основні групи:

- Організації-споживачі;

- Індивідуальні споживачі.

Основними видами організацій-споживачів є виробники інших товарів, державні організації, торговельні організації (оптові та роздрібні), громадські організації (наприклад, профспілки) і т.п.

Для порівняльної оцінки організацій-споживачів застосовуються такі типові критерії:

а) величина фірми-покупця;

б) спеціалізація діяльності;

в) ділова репутація покупця;

г) платоспроможність покупця;

д) можливість компромісів.

Для порівняльної оцінки індивідуальних споживачів застосовуються такі типові критерії:

а) місце проживання;

б) вік споживачів;

в) підлогу споживачів;

г) сімейний стан і чисельність сім'ї;

д) рівень індивідуальних сімейних доходів;

е) соціальний стан споживачів, в тому числі рід занять, освіту, ставлення до релігії, національність, спосіб життя, тип особистості і т.п .;

ж) можливі реакції споживачів на нові товари;

з) типове основне місце покупки певних товарів.

Для отримання маркетингової інформації застосовуються:

а) вторинні (кабінетні) дослідження, коли використовуються:

- Внутрішні джерела - статистичні звіти, дані про обсяг збуту, маркетингових витратах, продуктивності і ін .;

- Зовнішні джерела - публікації державних організацій, торгово-промислових палат, статистичні щорічники та ін .;

б) первинні (польові) дослідження - опитування, особисті бесіди, розмови по телефону, анкети, інформація по електронній пошті і ін. Крім аналізу споживачів, необхідно виконати ще аналіз конкурентів.

У короткому варіанті рекомендується:

1) розділити конкурентів на дві групи:

а) прямі конкуренти, які продають приблизно однаковий продукт;

б) фірми, які мають подібну функцію;

2) з'ясувати, скільки є прямих конкурентів, що вони собою представляють і яка їхня частка на ринку певного товару;

3) які їхні фінансові та комерційні зв'язки, а також які зв'язки вони підтримують з місцевими органами влади і громадськими організаціями;

4) які їхні технології і виробничі потужності, а також ступінь їх здатності до диверсифікації;

5) експортують чи конкуренти свою продукцію, куди, що саме, в якій кількості, за якою ціною і на яких умовах;

6) які витрати на утримання персоналу;

7) по яких каналах реалізується продукція фірм-конкурентів, які особливі умови надаються оптовикам, роздрібним торговцям (відстрочення платежів, націнки, знижки тощо);

8) яка їхня динаміка, комерційна цілеспрямованість, ініціативність;

9) який їхній дослідницький, технологічний і комерційний потенціали;

10) яка їхня цінова політика;

11) які «плюси» або «мінуси» мають продукти фірм-конкурентів;

12) який імідж марки конкуруючої фірми і її продукції;

13) що представляють собою споживачі фірми-конкурента?

Завершальна подфункция в аналітичній функції - це аналіз внутрішнього середовища підприємства, який рекомендується проводити для того, щоб критично оцінити стан всередині підприємства. Складність цього аналізу полягає в тому, що не всі керівники можуть подивитися на діяльність підприємства як би з боку.

До складу внутрішнього середовища підприємства зазвичай включають: персонал, фінанси, засоби виробництва, технологію і т.д.

У процесі аналізу рекомендується перш за все оцінити персонал фірми. В умовах сучасного ринку багато підприємств мають приблизно однаковий виробничий потенціал, але найбільш важливий інтелектуальний потенціал підприємства. цей потенціал

виражається в рівні творчих можливостей співробітників і керівників різного рівня, їх здатності мислити, пропонувати оригінальні ідеї нових товарів, нових технологічних рішень, нових способів формування попиту і стимулювання збуту продукції.

Поряд з цим при оцінці інтелектуального потенціалу персоналу підприємства корисно аналізувати стан науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Це дозволить оцінити стан потенціалу для перспективного планування створення нових товарів, в тому числі таких, яких немає у конкурентів.

Крім персоналу, у внутрішньому середовищі корисно оцінити ефективність діючих організаційних структур.

Далі здійснюється аналіз фінансів, в тому числі доходів і витрат, динаміки обсягу продажів і прибутку, стан балансу, темпів зростання активів і стійкості фінансового становища підприємства в конкретний період часу.

Після цього корисно виконати аналіз виробництва товарів і в першу чергу стану основних фондів і ступеня сучасності технології. Це важливо тому, що в умовах розвитку науково-технічного прогресу скорочується життєвий цикл більшості товарів і відбувається їх оновлення. Це викликає необхідність через певний час оновлювати основні фонди. Поряд з цим оцінюється тривалість виробничого циклу і його відповідність типам і сортам продукції підприємства.Попередня   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

Структура персоналу організації та основні підходи до створення служби управління персоналом | Склад традиційних функцій управління персоналом | Загальні тенденції розвитку загального менеджменту. | Адміністратора будь-якого рівня управління, що організує роботу, керуючись сучасними методами та ін. | Поняття стилю управління | Професійно-організаторські риси стилю управління складають ділові якості керівників і фахівців, що проявляються ними в процесі управлінської діяльності. | Існують демократичний, авторитарний і ліберальний стилі управління. | імідж керівника | Маркетинг, його основи | Поняття і концепції комплексу маркетингу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати