На головну

Поняття комерційної і некомерційної організації.

  1. I. 1. 1. Поняття про психологію
  2. I. 1. 3. Поняття про свідомість
  3. I.2.1) Поняття права.
  4. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 1 сторінка
  5. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 2 сторінка
  6. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 3 сторінка
  7. II. 4.1. Поняття про особистість в психології 4 сторінка

комерційними організаціямивизнаються юридичні особи, котрі переслідують одержання прибутку як основну мету своєї діяльності. Комерційні організації можуть створюватися у формі товариств і товариств, виробничих кооперативів, державних і муніципальних підприємств.

Некомерційні організаціїне ставлять за мету отримання прибутку і розподіл її між учасниками. Юридичні особи, які відносяться до некомерційних організацій, можуть бути створені у формі споживчих кооперативів, громадських або релігійних об'єднань, що фінансуються власником установ, благодійних та інших фондів, а також в інших формах, передбачених законом. Такі юридичні особи мають право займатися підприємницькою діяльністю лише остільки, оскільки це необхідно для їх статутних цілей.

 Питання для самоконтролю:
1.  У чому полягає підприємницька діяльність підприємства?
2.  Які види підприємництва Ви знаєте?
3.  Назвіть суб'єкти підприємництва.
4.  Назвіть об'єкти підприємництва.
 Тема 2.2. Організаційно-правові форми організацій (підприємств)
 Перелік питань:
  1.  Класифікація організаційно-правових форм організації
  2. 3. 4.  Господарські товариства і обществаУнітарние предпріятіяПроізводственние кооперативи


Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Основні учасники інвестиційного процесу | міжгалузеві зв'язки | Їх сутність, економічна ефективність, переваги та недоліки. | Ознаки та функції підприємництва. | Поняття і правоздатність фізичної та юридичної особи. | Ліквідація юридичної особи. | Господарські товариства. | Товариство з обмеженою відповідальністю. | Акціонерне товариство. | унітарні підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати