Головна

Питання 3. Релігія як світогляд.

  1. Disjunctive Question. Розділове питання
  2. III. Східний питання у Віденській системі міжнародних відносин.
  3. III. Ступені порівняння прикметників і прислівників, порядок слів в англійському реченні, типи питань.
  4. INTERROGATIVE PRONOUNS питальний займенник
  5. X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його
  6. X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його
  7. X. Задайте до тексту 5 - 6 питань різного типу, що відображають його

а) релігія - це форма світогляду, заснована на вірі наявність фантастичних, надприродних сил, які впливають на життялюдини і навколишній світ. При релігійному світогляді для людини характерний чуттєва, образно-емоційна (а не раціональна форма сприйняття навколишньої дійсності.

б) Релігія досліджує питання ті ж, що і міф:

-проісхожденіе Всесвіту, Землі життя на Землі, людини, - пояснення природних явищ, - вчинки) доля людини, морально-етичні проблеми.

в) Основними світовими релігіями є:

- християнство;

- Іслам;

- Буддизм.

г) Найбільшими і найбільш поширеними в світі національними релігіями є:

- Синтоїзм;

- Індуїзм;

- Іудаїзм.

д) Крім світоглядних релігія має ряд інших функцій:

- об'єднавчу (Консолідує суспільство навколо ідей або заради ідей);

- культурологічну (Сприяє поширенню, певної культури, впливає на культуру);

- морально-виховну (Культивує суспільство ідеали любові до ближнього, співчуття, чесності, терпимості, порядності, боргу).

Питання 4. Відмінність філософського світогляду від міфологічного і релігійного:

а) Філософія- Особливий, науково-теоретичний тип світогляду;

б) Філософський світогляд відрізняється від релігійного і міфологічного тим, що воно:

- Засновано на знанні (а не на вірі або вигадці);

- Рефлексивно (має місце спрямованість думки на саму себе);

- Логічно (має внутрішню єдність і систему);

- Спирається на чіткі поняття і категорії.

Таким чином, філософія являє собою вищий рівень і вид світогляду, що відрізняється раціональністю, системністю, логікою і теоретичної оформленою;

в) Філософія як світогляд пройшла три основні стадії своєї еволюції:

- Космоцентризм;

- Теоцентризм;

- Антропоцентризм;

космоцентризм - Філософський світогляд, в основі якого лежить пояснення навколишнього світу, явищ природи через могутність, всесильність, нескінченність зовнішніх сил - Космосу і відповідно до якого все суще залежить від Космосу і космічних циклів (дана філософія була властива Стародавньої Індії, Стародавньому Китаю, іншим країнам Сходу, а також Давньої Греції).

теоцентризм - Тип філософського світогляду, в основі якого лежить пояснення всього сущого через панування незрозумілою, надприродної сили - Бога (був поширений в середньовічній Європі).

антропоцентризм - Тип філософського світогляду, в центрі якого стоїть проблема людини (Європа епохи Відродження, нового і новітнього часу, сучасні філософські школи).

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ОЛЕКСАНДРІВСЬКА В. Н. | ФІЛОСОФІЯ | Лекція 3. | Лекція 4. | Питання 1. Загальне поняття основного питання філософії, його боку. | Питання 1. Внесок мислителів людства в історію | А) Основні етапи китайської філософії. | А) Проблема людини в філософії Китаю. | Ь) Пояснення китайської міфологією і філософією виникнення навколишнього світу і людини. | С) Основні ідеї даосизму. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати