На головну

Порядок розрахунку коштів на оплату праці

  1. D) під "розповсюдженням серед публіки" будь-який акт, за допомогою якого копії безпосередньо або побічно пропонуються публіці взагалі або будь-якій її частині ".
  2. I. Дезінтоксикаційні кошти трансфузійної терапії
  3. II. Порядок утворення комісії
  4. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  5. Iii) повідомлення для загального відома будь-якими засобами подання та виконання своїх творів.
  6. III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів
  7. III. Порядок заповнення подорожнього листа

Розрахунок заробітної плати при погодинній формі відплати праці проводиться на підставі табелів, в яких зазначається число відпрацьованих днів і годин. Належна заробітна плата визначається шляхом ділення встановленої місячної ставки календарне кількість днів і множення отриманого результату на фактично відпрацьований час. При годинної або денної оплаті заробіток визначається шляхом множення тарифної ставки за годину або за день на число оплачуваних годин або днів.

При відрядній формі оплати праці заробіток розраховується шляхом множення відрядної розцінки, зазначеної в первинних документах про вироблення, на кількість вироблених робіт, виготовлених деталей і виконаних операцій.

П р и м і р. Розрахунок погодинного заробітку.

1. Працівникові встановлено оклад 3000 руб. Якщо він відпрацював усі робочі дні в даному місяці, то йому буде нараховано 3000 руб. Припустимо, що в даному місяці працівник три дні прохворів. Кількість робочих днів за графіком у цьому місяці 23, отже, кількість відпрацьованих днів у цьому місяці становитиме 20 (23 - 3). Тоді працівникові буде нараховано:

3000 руб. : 2-3 дні  20 днів = 2608 руб. 70 коп.

2. Годинна ставка працівника - 10 руб. За умовами контракту йому щомісяця нараховується 30% премії. Протягом місяця відпрацьовано повне кількість робочих годин - 112 годин.

Визначимо погодинну оплату за 112 годин:

10 руб.  112 годину. = 1120 руб.

Потім розрахуємо розмір премії:

1120 руб.  30%: 100% = 336 руб.

Заробіток за місяць складе:

1120 руб. + 336 руб. = 1450 руб.

Розрахунок відрядного заробітку.

1. Токар виготовив 150 виробів. Розцінка за одиницю виробу - 9 руб. 60 коп. Заробіток за місяць складе:

9 руб. 60 коп.  150 шт. = 1440 руб.

2. Токар виготовив 150 виробів. Розцінка в межах 120 виробів - 9 руб. 60 коп., Понад 120 виробів - вище на 10%, тобто 9 руб. 60 коп.  1,1 = 10 руб. 56 коп. Заробіток за місяць складе:

(9 руб. 60 коп.  120 шт.) + (10 руб. 56 коп.  30 шт.) = 1 468 руб. 80 коп.

В окремих випадках оплата праці здійснюється із застосуванням системи доплат і надбавок. Розглянемо деякі з них.

Кодексом законів про працю України визначено, що відхиленнями від нормальних умов праці слід вважати: виконання робіт різної кваліфікації, суміщення професій, роботу в надурочний час, у святкові дні і т.п. При цьому передбачається встановлення підвищеної оплати праці. Мінімальні розміри доплат встановлені законодавством. Організаціям дано право самостійно встановлювати конкретні розміри доплат, але в будь-якому випадку вони не можуть бути нижчими за встановлені законодавством. Умови встановлення та виплати доплат до заробітної плати повинні бути зафіксовані в колективному договорі.

Нормальними умовами роботи вважаються ті, у яких робочі місця відповідно до завдань повністю забезпечені сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, устаткуванням, інструментами і пристосуваннями. Невиконання цих умов вимагає додаткових витрат праці робітника, які повинні бути враховані і оплачені. У таких випадках доплати оформляються наступними документами:

· Нарядом на відрядну роботу за додаткові операції, непередбачений технологією виробництва. Наряд, як правило, містить будь-якої відмітний знак (наприклад, яскраву рису по діагоналі);

· Листком на доплату за відхилення від нормальних умов роботи. Він може бути виписаний на бригаду або окремого робітника; в ньому вказується номер основного документа (наряду, відомості та ін.), до якого проводиться доплата, зміст додаткової операції, причина, винуватець доплат і розцінка;

· Листком обліку простоїв за простої з вини робітників, де вказують час початку, закінчення і тривалість простою, його причини і винуватців, належну робітникам за простий суму оплати. Простої з вини робітників не оплачуються і документами не оформляються.

надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого часу. Адміністрація може застосовувати понаднормові тільки у виняткових випадках, передбачених законодавством (наприклад, при виробництві тимчасових робіт з ремонту і відновлення механізмів або споруджень у тих випадках, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих). Понаднормові не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

Доплати за роботу в надурочний час нараховуються на підставі оформлених у встановленому порядку списків працювали понаднормово, куди включаються як робітники відрядники, так і робітники-повременщики. Працівникам з ненормованим робочим днем ??доплати за понаднормовий час роботи зазвичай не виробляються. Компенсація понаднормових годин отгулом заборонена.

За перші дві години роботи в надурочний час оплата проводиться не менше ніж в півтора разу, за наступні години - не менш ніж у подвійному розмірі.

Приклад. Працівник відпрацював за місяць 164 години. Місячна норма робочого часу - 160 годин. Понаднормові склали 4 години, по 2 години протягом 2 днів. За місяць працівнику нараховано заробітну плату в сумі 3300 руб. Оплата понаднормових складе:

3300 руб. : 160 годину.  4 час.  1,5 = 123 руб. 75 коп.

Не можуть залучатися до надурочних робіт вагітні жінки, жінки, які мають дітей віком до трьох років, працівники молодше 18 років і інші категорії працівників відповідно до законодавства.

Робота в святкові дні. Розмір оплати праці за роботу в святковий день встановлюється організацією самостійно і вноситься до колективного договору, в положення про оплату праці або обмовляється сторонами при укладенні трудового договору (контракту), але він не може бути нижче передбаченого законодавством. Робота в святковий день оплачується не менш ніж у подвійному розмірі:

· Робітникам-відрядникам - не менше ніж за подвійними відрядними розцінками;

· Працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними тарифними ставками, - у розмірі не менше подвійної годинної або денної тарифної ставки;

· Працівникам, які одержують місячний оклад, - у розмірі не менше одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий день виконувалася в межах місячної норми робочого часу; в розмірі не менше подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота виконувалася понад місячну норму.

За бажанням працівника грошова компенсація може бути замінена наданням іншого дня відпочинку.

П р и м і р 1. Працюючи в святковий день, робочий-відрядник виготовив 10 деталей. Розцінка за одиницю продукції -8 руб. Заробіток робітника за цей день складе:

8 руб.  10 деталей  2 = 160 руб.

2. Робочий-почасових з годинниковою оплатою праці працював 6 годин на святковий день. Годинна тарифна ставка - 7 руб. 50 коп. Його заробіток за цей день склав:

7 руб. 50 коп.  6 год.  2 = 90 руб.

3. Працівник з посадовим окладом 1 200 руб. працював в травні два святкові дні. У місяці 20 робочих днів. Заробіток за ці святкові дні склав:

1200 руб: 20 днів 2  2 = 240 руб.

Робота в нічний час. КЗпП РФ передбачає право працівника на підвищену оплату роботи в нічний час. Нічним вважається час роботи з 22 години до 6 години ранку. Година нічної роботи оплачується в підвищеному розмірі, який встановлюється колективним договором або положенням про оплату праці організації, але при цьому не може бути нижче передбаченого законодавством. Тривалість нічної роботи (зміни) скорочується на одну годину. Нічний час враховується в табелях обліку робочого часу підсумковим кількістю за місяць. До роботи в нічний час не допускаються вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до трьох років; працівники молодше 18 років і працівники інших категорій відповідно до законодавства. Інваліди можуть залучатися до роботи в нічний час тільки з їхньої згоди і за умови, якщо така робота не заборонена їм медичними рекомендаціями.

Оплата в разі браку продукції. Як відомо, шлюбом вважається продукція, яка не відповідає вимогам стандарту, технічним умовам і не може бути використана за прямим призначенням. Випуск бракованої продукції призводить до прямих збитків, тому що веде перевитрата сировини, матеріалів, зниження продуктивності праці, підвищення собівартості.

Розрізняють два види шлюбу: невиправний (повний) і виправний (частковий). Повний брак з вини працівника оплаті не підлягає. У цьому випадку оформляється акт про виробничий брак, і в первинних документах з обліку виробітку робиться відповідна відмітка. Працівник, який заподіяв організації збиток у зв'язку з випуском зі своєї вини бракованої продукції, може бути притягнутий адміністрацією організації до матеріальної відповідальності.

Частковий брак, допущений з вини працівника, оплачується в залежності від ступеня готовності продукції за зниженими розцінками, які встановлюються в кожному конкретному випадку адміністрацією організації.

При виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника, праця оплачується за зниженими розцінками. Однак місячна заробітна плата не може бути нижче 2/3 тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу).

Шлюб, причиною якого став прихований дефект в оброблюваному матеріалі (тріщини, раковини в металі, непрокрас тканини і ін.), А також брак не з вини працівника, виявлений після приймання виробу органами технічного контролю, підлягає оплаті нарівні з придатними виробами.

Час простою з вини працівника оплаті не підлягає. Час простою не з вини працівника, якщо він попередив адміністрацію про початок простою, оплачується з розрахунку не нижче 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду або окладу.

Гарантії по оплаті непроработанное часу. Трудовим законодавством передбачені гарантії працівникам по оплаті непроработанное часу. Збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку гарантовані:

· При виконанні працівником державних або громадських обов'язків у робочий час;

· За час перебування в медичному закладі на обстеженні - за працівниками, зобов'язаними проходити таке обстеження;

· За донорами - в день обстеження і в день здачі крові, а також за наданий їм день відпочинку після кожного дня здачі крові. За бажанням працівника цей день приєднується до щорічної відпустки;

· В інших випадках, передбачених законодавством.

Порядок оплати, відпусток. Правом на щорічну оплачувану відпустку мають особи, які працюють за трудовим договором у організаціях будь-якої організаційно-правової форми власності, незалежно від ступеня їх зайнятості, місця виконання трудових обов'язків, займаній посаді або виконуваній роботи, терміну трудового договору і форми оплати праці.

Щорічна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 робочих днів в розрахунку на шестиденний робочий тиждень. Деякі категорії працівників користуються правом на подовжений відпустку. Це пов'язано з особливим характером і умовами праці, станом їх здоров'я і т.д. (Наприклад, працівники молодше 18 років, працівники дитячих установ, навчальних закладів та інші).

Тривалість відпустки в робочих днях розраховується за календарем шестиденного робочого тижня з вихідним днем ??у неділю. У число днів відпустки не включаються і не оплачуються недільні та святкові дні. Якщо тривалість відпустки встановлена ??в календарних днях, то недільні дні включаються в число днів відпустки. Святкові дні не подовжують тривалість відпустки.

Окремі категорії працівників відповідно до законодавства мають право на додаткову щорічну відпустку.

Відпустка за перший рік роботи надається через 11 місяців безперервної роботи в даній організації. Однак за взаємною домовленістю між працівником і роботодавцем відпустку може бути наданий і раніше цього терміну.

Відпустка за другий і наступні роки може надаватися в будь-який час робочого року, в тому числі і раніше, відповідно до черговості. Але при цьому відпустку не може починатися раніше, ніж робочий рік, за який він надається.

Компенсація за невикористані дні відпустки. При припиненні трудових відносин працівник повинен отримати компенсацію за невикористані дні відпустки як за останній, так і за всі попередні роки. Грошова компенсація за невикористану відпустку виплачується в розмірі середнього заробітку пропорційно тривалості відпустки за кількість відпрацьованих протягом робочого року місяців. При тривалості відпустки в 24 робочих дня компенсація встановлюється в розмірі дводенного середнього заробітку за кожен місяць роботи; при відпустці в 36 робочих днів - трьох денного середнього заробітку. Якщо працівник звільняється до закінчення робочого року, в рахунок якого він вже одержав відпустку, то з нього утримується сума за невідпрацьовані дні відпустки, крім випадків, передбачених законодавством (вихід на пенсію, призов або вступ працівника на військову службу і т.д.).

Для розрахунку відплати відпусток і компенсацій за невикористані відпустки береться середній денний заробіток.

Порядок обчислення середнього заробітку щорічно визначається постановою Міністерства праці та соціального розвитку РФ.

При визначенні середнього денного заробітку з розрахункового періоду виключаються неробочі святкові дні, встановлені законодавством РФ.

Крім того, під час підрахунку середнього заробітку з розрахункового періоду виключаються час і виплачені суми, коли:

· Працівникові виплачується або зберігається середній заробіток відповідно до законодавства РФ;

· Працівник отримує допомогу по тимчасовій непрацездатності або допомога по вагітності та пологах;

· Працівник в інших випадках звільнявся від роботи з повним або частковим збереженням заробітної плати або без оплати відповідно до законодательствомРФ;

· Працівнику, який виховує дитину-інваліда, надавалися додаткові вихідні дні;

· Працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати;

· Працівник не працював у зв'язку з простоєм не з вини працівника, в тому числі з-за припинення діяльності організації, цеху, виробництва;

· Працівник участі в страйку, але у зв'язку з нею не мав можливості виконувати свою роботу.

Премії та інші виплати стимулюючого характеру, передбачені системою оплати праці, включаються при підрахунку середнього заробітку за часом їх фактичного нарахування.

Річні премії і одноразову винагороду за вислугу років при підрахунку середнього заробітку враховуються в розмірі 1/12 за кожен місяць розрахункового періоду.

Перелік виплат, що враховуються при обчисленні середнього заробітку, затверджений постановою Міністерства праці та соціального розвитку РФ «Про порядок обчислення середнього заробітку».

У всіх випадках середній заробіток, належний працівнику, який відпрацював повністю певну цей період норму робочого часу, не може бути менше встановленого законодавством на день виплати мінімального місячного розміру оплати праці.

Фактично нараховані суми чергових і додаткових відпусток, компенсацій за невикористані відпустки включаються у витрати виробництва та обігу. Нараховані відпускні суми включаються до фонду заробітної плати звітного місяця тільки в сумі, яка припадає на дні відпустки звітного місяця. Якщо частина відпустки переходить на наступний місяць, то суми, належні за дні відпустки в наступному місяці, включаються до фонду заробітної плати наступного місяця. У звітному місяці виплачена працівникам за ці дні сума відпускних відображається як виданий аванс.Попередня   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   Наступна

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками | Облік розрахунків з покупцями і замовниками | Облік розрахунків з засновниками | Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами | Поняття, класифікація, оцінка та основні завдання обліку матеріально-виробничих запасів | Документальне оформлення надходження та витрачання матеріальних цінностей | Облік матеріалів на складі і в бухгалтерії | Синтетичний облік матеріалів | Правові основи організації та оплати праці в РФ | Документальне оформлення обліку чисельності працівників, відпрацьованого часу і виробітку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати