На головну

ТЕМА 1. Основні властивості БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I Основні інформаційні процеси і їх реалізація за допомогою комп'ютерів
  3. I. Основні і допоміжні процеси
  4. II. 6.4. Основні види діяльності та їх розвиток у людини
  5. II. Основні завдання та їх реалізація
  6. III. Норми витрат мастильних матеріалів
  7. III. Основні етапи міжнародних відносин в Новий час.

Олена Анатоліївна Шнюкова

Редактор А.А. Назимова

Коректура Т.Є. Бастригіна

Підписано до друку 02.02.2006 Формат 60х84 / 16.

Папір тип. Друк офсетний.

Усл.печ. л.

Тираж прим. замовлення

Видавничий центр

Красноярського державного університету.

660041 р Красноярськ, пр. Вільний, 79.

Зміст

Передмова 3

Тема 1.Основні властивості будівельних матеріалів4

1.1. Загальні положення 4

1.2. Класифікація основних властивостей 6

1.3. Фізичні властивості 6

1.4. Теплофізичні властивості 9

1.5. Механічні властивості матеріалів 11

1.6. Деформативні властивості 15

1.7. Фізико - хімічні властивості матеріалів 17

1.8. Технологічні властивості 17

1.9.Експлуатаціонние властивості 18

Тема 2.Природні кам'яні матеріали 20

2.1. Магматичні породи 20

2.2. Осадові гірські породи 23

2.3. Метаморфічні породи 25

2.4. Матеріали і вироби з природного каменю 26

2.5. Заходи захисту кам'яних матеріалів 28

Тема 3Керамічні матеріали та вироби 29

3.1. Сировинні матеріали 29

3.2. Властивості глин як сировини для керамічних виробів 30

3.3. Загальна схема виробництва керамічних виробів 31

3.4. Властивості керамічних виробів 33

3.5. Для стін керамічні вироби 33

3.6. Облицювальні матеріали і вироби 35

3.7. Керамічні вироби різного призначення 36

3.8. Санітарно-технічна кераміка 36

3.9. Теплоізоляційні керамічні матеріали 36

3.10. Вогнетривкі вироби 37

Тема 4.Скло, матеріали на його основі. ситалли 39

4.1. Властивості скла 39

4.2. Сировина для виробництва скла та основні оксиди, що містяться в ньому. 39

4.3. Загальна схема отримання скла 39

4.4. Різновиди скла і скляних виробів, що застосовуються в будівництві 40

4.5. Матеріали і вироби з шлакових розплавів 41

4.6. Ситалли і Шлакоситалл 41

4.7. Матеріали і вироби з кам'яного лиття 42

Тема 5.метали 43

5.1. Класифікація металів 43

5.2. Будова металів 43

5.3. Властивості металів 44

5.4. чавуни 46

5.5. сталь 47

5.6. Вплив нормальних домішок на механічні властивості стали 48

5.7. Класифікація сталей 49

5.8. Склад і властивості залізовуглецевих сплавів 50

5.9. Зміцнення стали 51

5.10. Застосування вуглецевих сталей 52

5.11. Леговані стали 53

5.12. Кольорові метали і сплави 54

5.13. Корозія металів 55

5.14. Виробництво металевих виробів 56

5.15. Зварювання металів 57

5.16. Газове різання металів 58

Тема 6. деревина 60

6.1. Будова деревини 60

6.2. Властивості деревини 61

6.3. Захист деревини від гниття, поразки комахами і загоряння 64

6.4. Основні деревні породи 66

6.5. Лісоматеріали та вироби з деревини 67

Тема 7.Полімерні матеріали та вироби 69

7.1. Пластмаси. Складові пластмас 69

7.2. Загальна характеристика полімерів 69

7.З. Способи виготовлення полімерних виробів 70

7.4. Основні властивості пластмас 71

7.5. Види будівельних матеріалів і виробів з пластмас 72

Тема 8.органічні в'яжучі78

8.1. бітуми 78

8.2. Нафтові бітуми 78

8.3. Дёгті 81

8.4. Змішані в'яжучі на основі бітумів і дьогті 81

8.5. Асфальтові і дегтевиє бетони і розчини 81

8.6. Герметизуючі матеріали 83

8.7. Гідроізоляційні та покрівельні матеріали 84

Тема 9. лакофарбові матеріали90

9.1. сполучні 90

9.2. пігменти 91

9.3. Допоміжні матеріали 92

9.4. Барвисті склади 92

література 94

Передмова.

Перша частина короткого курсу лекцій з дисципліни "Будівельні матеріали" призначена для студентів всіх будівельних спеціальностей денного та заочного навчання.

Видання даного методичного посібника пов'язано зі зміною навчальної програми і скороченням годин лекційного курсу, з необхідністю винесення частини лекційного матеріалу на самостійне вивчення студентам, а так само з необхідністю забезпечення літературою студентів-заочників, які проживають за межами Тюмені

Методичний посібник включає наступні розділи:

- Основні властивості будівельних матеріалів,

- Природні кам'яні матеріали,

- Керамічні матеріали і вироби,

- Скло та матеріали на його основі,

- Метали,

- Деревина,

- Полімерні матеріали та вироби,

- Органічні в'яжучі та вироби на їх основі.

У всіх розділах лекційного курсу представлені в основному класичні основи матеріалознавчого характеру, класифікація матеріалів, сировина для їх виробництва, наведені основи технології отримання будівельних матеріалів і виробів, види виробів, їх властивості та область застосування.

Для полегшення опрацювання матеріалу до кожної теми складено контрольні питання.

Справжній курс лекцій рекомендується студентам для самостійної роботи при підготовці до колоквіуму, заліків та іспитів в якості методичного посібника.

ТЕМА 1. Основні властивості БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Класифікація основних властивостей | Фізичні властивості | Теплофізичні властивості матеріалів | Механічні властивості матеріалів | Деформативні властивості. | Фізико-хімічні властивості матеріалів. | технологічні властивості | експлуатаційні властивості | ТЕМА 2. ПРИРОДНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ | Генетична класифікація гірських порід |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати