Головна

В. Використання операційного аналізу

  1. II. Використання генератора випадкових чисел.
  2. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  3. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  4. Автоматичний гематологічний аналізатор - Sysmex KX-21N
  5. АНАЛІЗУ
  6. аналізу води очищеної
  7. аналізаторів

Вирішувати завдання необхідно в наведеній далі послідовності.

1. Розраховується валова маржа- Це сума виручки від реалізації за вирахуванням змінних витрат:

ВМ = ВР - Пер.зат.

Залишаються умовно-постійні витрати і прибуток, тобто ті величини, якими можна управляти.

2. Визначається поріг рентабельності всього підприємства.Наступний крок - видалення ще й умовно-постійних витрат. Рівність прибутку нулю відповідає беззбитковості підприємства. Даний показник має назву поріг рентабельності - Це така виручка (або обсяг реалізації продукції в натуральному вираженні), яка забезпечує повне покриття всіх витрат (змінних і умовно-постійних), і має місце нульовий прибуток. Поріг рентабельності (точку беззбитковості) можна визначити як графічним (рис.3.1), так і аналітичним способом.

Мал. 3.1. Графічне визначення порога рентабельності підприємства

Якщо підприємство має справу тільки з одним найменуванням продукції, то поріг рентабельності можна визначити за формулами:

в грошовому еквіваленті

ПР,руб. = Пост. зат / (ВМ / ВР),

В натуральному значенні

ПР,шт = Пост. зат / (Ціна за єдиний. - Пер. зат. на єдиний.).

3. Визначається поріг рентабельності окремих видів продукції або послуг.

Саме здатність кожного товару "відповідати" за фінансовий стан покладена в основу формування асортиментної політики підприємства:

пр,шт= Пост.зат. . Уд.вес i-го виробу в ВР / (Ціна за єдиний. - Пер. Зат. На єдиний.).

4. Визначення запасу фінансової міцності.Підприємство починає отримувати прибуток, коли фактична виручка перевищує порогову. Чим більше це перевищення, тим більше запас фінансової міцності підприємства і більше сума прибутку. Запас фінансової міцності - це різниця між фактичною (або планованої) виручкою від реалізації і порогом рентабельності:

ЗФП = ВР -пр.

5. Розрахуноксили впливу операційного важеля (Зграя).Він показує процентну зміну прибутку при зміні виручки від реалізації на один відсоток і визначається як відношення валової маржі до прибутку:

Зграя =%  EBIT /%  ВР або Зграя = ВМ / EBIT.

Проведення операційного аналізу вимагає від фінансових менеджерів не тільки широкого використання всіх необхідних формул, а й уміння на основі розрахунків робити правильні висновки, а також розробляти можливі сценарії розвитку виробництва і прораховувати результати, до яких вони можуть призвести.

приклад

Розглянемо діяльність підприємства, яке виробляє та реалізує взуття, проте зазнає збитків і збирається вжити заходів щодо їх ліквідації.

Виявлено такі можливі напрями подолання кризового стану:

 збільшення виручки від реалізації;

 збільшення виручки і зниження витрат виробництва;

 зміна асортиментної політики.

Щоб провести оцінку напрямків вдосконалення діяльності, фінансовому менеджеру необхідно зібрати дані про роботу підприємства, які наведені в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

Основні показники діяльності підприємства

 показник  туфлі  черевики  чоботи  Разом
 Виручка від реалізації, тис. Гривень.  19 208  12 342,4  35 672  67 222,4
 Змінні витрати, тис. Гривень.  14 100  6 610  22 400  43 110
 Матеріали, тис. Гривень.  7 380  3 620  11 400  22 400
 Оплата праці, тис. Гривень.  4 480  1 830  6 930  13 240
 Нарахування на з / п, тис. Гривень.  1 790  2 760  5 290

Продовження табл. 3.2

 Інші змінні витрати, тис. Гривень.  1 310  2 180
 Постійні витрати, тис. Гривень.  5 342,48  3 437,12  9 900,4  18 680
 Зарплата майстра з нарахуваннями, тис. Гривень.  1 470  3 050
 Зарплата АУП, тис. Гривень. - - -  5 Пробіг: 160
 Нарахування на з / п, тис. Гривень. - - -  2 060
 Оренда, тис. Гривень. - - -
 Амортизація, тис. Гривень. - - -
 Інші постійні витрати, тис. Гривень. - - -  6 700
 Ціна одиниці товару, гривень.  343,00  190,00  350,005 -

В цілому підприємство знаходиться не в самому скрутному становищі. Однак щоб зробити аргументовані висновки, необхідно розрахувати:

- Силу впливу операційного важеля (Зграя);

- Поріг рентабельності і граничне кількість товару;

- Запас фінансової міцності підприємства;

- Величину прибутку при скороченні виручки від реалізації на 15%;

- Вивчити вплив на всі операційні показники збільшення виручки від реалізації на 10%;

- Доцільність зміни асортиментної політики підприємства;

- Показники поглибленого операційного аналізу.

Для простоти сприйняття всі основні розрахунки зведені в табл.3.3.

Таблиця 3.3Попередня   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   Наступна

Ціна і структура капіталу | Початкові дані | Фінансовий важіль. Фінансовий ризик | Розрахунок рентабельності власного капіталу | Дивідендна політика підприємства | Метод відсотка від продажів | Баланс базисного року | прогнозний баланс | Прогноз надходжень грошових коштів, млн дол. | Бюджет грошових коштів компанії "Самохід", млн дол |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати