На головну

Трудові ресурси будівельних технологій

  1. II. Інтернет ресурси
  2. N - природні ресурси.
  3. XIII.3 Інформаційне забезпечення дисципліни (Інтернет-ресурси)
  4. агрокліматичні ресурси
  5. Аналітичний спосіб формування технологій
  6. Безпека робіт при експлуатації будівельних машин і механізмів
  7. Білоруський експорт і імпорт технологій

Професія і кваліфікація будівельників.Різноманітність будівельних процесів вимагає для їх виконання залучення робітників різних професій, які мають необхідні знання та практичний досвід.

професіяробітників - це їхня постійна діяльність, яка визначається видом і характером виконуваних ними робіт (монтажники, бетонщики, маляри).

спеціальність - більш вузька спеціалізація по даному виду робіт (монтажник-висотник, монтажник залізобетонних або металевих конструкцій). Для виконання різноманітних будівельних робіт і процесів потрібні робітники з різним рівнем підготовки, т. Е. Різної кваліфікації.

Кваліфікація- Наявність знань і навичок для виконання роботи певної складності. Показником кваліфікації є розряд, встановлюваний відповідно до кваліфікаційних характеристик кожної професії і розряду.

Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник ЕТКС робіт і професій в будівництві включає 179 професій, з урахуванням 6-розрядної сітки, прийнятої в будівництві. У довіднику наведені вимоги, що пред'являються до робочих різних професій знання і практичні вміння виконувати ту чи іншу роботу. У відповідно до складності виконуваних будівельних процесів для робітників основних професій встановлено шість кваліфікаційних розрядів:

1 розряд - Достатньо мати трудові навички і знання правил охорони праці;

2 розряд - Потрібні деякі професійні навички;

3 розряд - Необхідний певний професійний рівень знань і навичок;

4 розряд - потрібна спеціальна і теоретична підготовка і великий професійний стаж для виконання процесів середньої складності;

5 розряд - Необхідні висока кваліфікація і знання для виконання складних процесів, організаторські здібності для роботи ланковим або бригадиром;

6 розряд - Особливо складні процеси.

Присвоєння нового розряду - результат виробничого випробування, оформляється протоколом кваліфікаційної комісії (яка керується кваліфікаційними вимогами до виконуваної роботи), наказом по будівельній організації і видачею нового удо  стоверенія із записом в трудовій книжці. Крім необхідних знань відповідно до присвоюється розрядом робітник повинен знати специфіку виконуваного процесу, технологію його виробництва, правила охорони праці, правила внутрішнього трудового розпорядку, вимоги до якості робіт по суміжних будівельних спеціальностей.

Кадри будівельників готують в професійно-технічних училищах та коледжах, а також шляхом навчання та підвищення кваліфікації в навчальних пунктах і комбінатах, на будівельних майданчиках.

Технічне і тарифне нормування. Важливим показником ефективності трудової діяльності робітника є продуктивність праці.

Продуктивність праці будівельників визначається виробленням і трудомісткістю виконуваних робіт.

вироблення - кількість будівельної продукції, виробленої за одиницю часу (за годину, зміну і т. д.); трудомісткість - Витрати робочого часу (люд.-год, чел.-дн. і т. Д.) На одиницю будівельної продукції (м2 штукатурки, м3 цегляної кладки і т. д.).

трудомісткість є одним з основних показників оцінки продуктивності праці. Чим менше витрати праці на одиницю продукції, тим вища продуктивність праці. Кількісно трудомісткість кожного будівельного процесу регламентується технічним нормуванням.

технічне нормування - Розробка технічно обґрунтованих норм витрат робочого або машинного часу і витрати матеріалів на одиницю будівельної продукції. Такі норми встановлюються шляхом детального вивчення будівельних процесів і є основою для оплати праці робітників. За цим нормам складаються Єдині норми і розцінки на будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні роботи (ЕНіР).

Норма виробітку (Нвир.) - Кількість доброякісної продукції, яке повинен зробити робочий в одиницю часу в умовах правильної організації праці (шт., М, т, м, м).

Норма часу (Нвр.) - Кількість робочого часу, достатня для виготовлення одиниці доброякісної продукції робочим відповідної професії і кваліфікації в умовах правильної організації праці (люд.-год, чел.-дн.). Якщо норма часу встановлена ??на ланка, то фактичний час роботи визначається діленням норми часу на число виконавців. При визначенні норми часу виходять з умови, що нормовану роботу виконують за сучасною технологією робочі відповідною професією і кваліфікації.

Норма машинного часу - Кількість робочого часу машини (маш.-год і маш.-см), необхідне для виробництва одиниці доброякісної машинної продукції при раціональній організації роботи, що дозволяє максимально використовувати експлуатаційну продуктивність машини.

Норми часу і норми виробітку взаємно пов'язані, дозволяють при необхідності визначити продуктивність робітників і склад ланки.

Норми часу бувають декількох типів. елементарна норма встановлює норму часу тільки на одну виробничу операцію, наприклад на підготовку поверхні під облицювання плиткою. Норма, яка об'єднує ряд операцій, які становлять єдиний виробничий процес, є укрупненої(Забарвлення м2 поверхні, включаючи підготовку підстави, ґрунтовку, затірку, забарвлення в кілька шарів і т. д.), а норма часу, що охоплює комплекс виробничих процесів (цегляна кладка м3, Що включає саму кладку, укладку перемичок, перестановку риштовання, подачу матеріалів у зону робіт) - комплексною.

Технічні норми використовують при розробці документації на виробництво будівельних робіт і при оцінці ефективності прийнятих технологічних рішень.

тарифне нормування- Система визначення розміру заробітної плати в залежності від кількості затраченої праці відповідно до її кількості, якістю і з урахуванням кваліфікації виконавця. Це створює матеріальну зацікавленість для кожного робочого і є важливим стимулом підвищення продуктивності праці і відповідно обсягу виконаної продукції, а також забезпечує підвищення кваліфікації робітників, поліпшення і вдосконалення техніки і технології робіт.

В основу тарифного нормування покладено тарифна сітка,по якій встановлюється розмір зарплати в залежності від розряду робітника. Кожному розряду відповідає тарифний коефіцієнт,показує співвідношення оплати праці між розрядами.

Будівельні розряди і тарифні коефіцієнти наведені нижче.

 розряди
 коефіцієнти  1,08  1,19  1,34  1,54  1,8

На основі норм часу і тарифних ставок встановлюють розцінки для оплати праці будівельників.

При шкідливих умовах праці і на важких роботах вводяться коефіцієнти умов робіт, що становлять 1,12 ... 1,24. У зимовий час застосовують зимові коефіцієнти в межах 1,1 ... 1,6, які приймаються в залежності від температурної зони і фактичної температури виробництва робіт.

В окремих випадках, коли важко або неможливо розрахувати можливу заробітну плату робітника, вводять тарифні ставки, т. е. розмір денної або місячної оплати праці відповідно до кваліфікації робітника і присвоєного йому розряду.

Для визначення норм часу і нормативних трудовитрат застосовують ЕниР, ВНіР і МНіРи.

ЕНіР- Єдині норми і розцінки - 65% норм, 86 збірок;

ВНіР- Відомчі норми і розцінки - 25% норм, 102 збірки;

МНіР- Місцеві норми і розцінки - 10% всіх норм

Системи оплати праці.У будівництві застосовують кілька систем оплати праці.

Погодинну оплату працівикористовують при оплаті за фактично відпрацьований час відповідно до встановленої ставкою або тарифним коефіцієнтом. Ця форма оплати зручна для робіт, які не піддаються точному нормуванню або обліку (транспортні робітники, сторожа, чергові електрики). Можлива оплата почасово-преміальна для робітників, зайнятих на механізмах (бульдозер) або обслуговують механізми (компресор).

Пряма відрядна оплатапередбачає оплату за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до присвоєними розрядами і трудовою участю. Ця форма оплати більш прогресивна, вона сприяє підвищенню продуктивності і прагненню робочих до придбання вищої кваліфікації. Застосування цієї системи оплати праці вимагає систематичного обліку вироблення робітників і оформлення нарядів.

наряд- Це виробниче завдання на виконання робіт, які мають видавати окремим робочим, ланці або бригаді робітників до початку робіт. Наряд є основним документом обліку обсягу виконаних робіт і розрахунку з робітниками.

акордна оплата(Різновид відрядної оплати) проводиться на підставі заздалегідь підготовлених калькуляцій на певний комплекс робіт (квартира, поверх, секція) або на одиницю об'єму робіт (м3 кам'яної кладки, м2 оштукатурених поверхонь). При грамотно складених калькуляціях, що враховують всі дрібні і супутні процеси і операції, чітко визначених обсягах і термінах виконання заданих будівельно-монтажних робіт, застосування акордної оплати дозволяє підвищити продуктивність праці і прискорити виконання робіт.

У цивільному будівництві знайшов застосування розрахунок з комплексною бригадою за зданий в експлуатацію об'єкт. Готується наряд-замовлення на весь обсяг будівельно-монтажних робіт, проміжні розрахунки - аванси оформляються щомісяця, виходячи з обсягів виконаних робіт. При остаточному розрахунку додатково враховується: дострокове введення об'єкта в експлуатацію; якість виконаних робіт; преміювання за зниження собівартості робіт та економію будівельних матеріалів.

Безнарядная система оплати- Заробітна плата нараховується бригадам і ланкам від вартості виконаних робіт.Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ | Курс лекцій | Лекція 4. Технологія влаштування фундаментів 41 | Лекція 9. Спеціальні методи бетонування 90 | Лекція 22. Виробництво штукатурних робіт. Основні положення 214 | Лекція 25. Технологія влаштування підлог. продовження 243 | Будівельні процеси і роботи | Учасники будівництва | Будівельні процеси і роботи | Методи виробництва будівельно-монтажних робіт |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати