Головна

Рушійна сила - потреби. Цілі - цінності. умови досягнення

 1. II. Умови надання комунальних послуг
 2. II. Умови надання комунальних послуг
 3. III. Умови договору, що містить положення про надання комунальних послуг, і порядок його укладення
 4. P - рушійна сила
 5. SELECT ім'я_стовпця FROM ім'я_таблиці WHERE частина умови IN
 6. VIII.2.2) Умови дійсності договору (угоди).
 7. XI. Умови роботи прийомоздавальника вантажу і багажу в поїздах.
     цінності  Умови задоволення потреби
 потреби  (удовлетворе-    
   ня  соціальні  особистісні
     потреб)    
 фізичні  здоров'я  гармонія з середовищем  нормальний образ
     життя
 Матеріаnь-  благосостоя-  збіг  трудова
   ні  ня  власністю  зацікавленість
 Mopaльниe  людина як  можливість  взаємодії і
   цінність  самореалізації  самоповагу
 Познаватель-  знання  доступність знань  самостійність
   ні    пізнання
 Соцнаnьние  солідарність  єдність інтересів  взаємопідтримка
 політичні  свобода  самоврядування  Особиста незалежність
   
 правові  справедлів-  рівноправність (рівність  визнання соціальних
   вост.  оцінок і цінностей)  цінностей
         підготовленість до
 Міровоз-  оптимізм  вихід на соціальні  засвоєнню цінностей,
   зренческіе    цінності  усвідомлення шляхів до
         цінностям
 релігійні  Віра Надія,  співзвуччя із земною  участь в земній
 кохання  програмою  програмі
   естетичні  жізненнийідеал  вдосконалення життя  самовдосконалення, особистий ідеал
     соціальний ідеал
 Підсумкова суть  гармонійне  соціальні передумови  активність особистості
 суспільство  (Причина)  (Наслідок)

Можна констатувати, що вищі духовні цінності відіграють певну роль для окремих сфер буття:

· Свобода - для політики;

· Справедливість - для права;

· Істина - для науки і філософії;

· Добро - для моралі;

· Досконалість - для естетичного свідомості;

· Віра - для релігії;

· Любов - для психології в цілому;

· Щастя - для особистого життя.

Поряд з духовними система вищих цінностей в цілому включає здоров'я (фізичне життя і потреби), гармонію з природою (екологічна сфера), добробут (матеріальні потреби, економіка).

Актуальною для сучасного російського суспільства є праця і багатство з аксіологічного точки зору. Ставлення до праці і багатства серед молоді досить неоднозначно. Якщо звернутися до результатів досліджень, наприклад, молоді в Новосибірській області (учні шкіл, ПТУ), що відносяться до різних конфесій, то ми побачимо наступне (през. 15, слайд 7).

· Праця як самостійна цінність серед молоді становить одну з основних цінностей. Орієнтація на працю найбільше властива підліткам, які дотримуються ісламу і католицизму. Найменшу готовність працювати при високому рівні достатку висловили учні-протестанти. Ставлення до праці, як способу реалізації своїх здібностей, найбільше проявилося у опитаних, які дотримуються православ'я;

· Оцінка здатності росіян добре і ефективно працювати в цілому досить висока, найбільшу критичність висловили підлітки-протестанти;

· Кращий спосіб досягнення багатства - законний. До протиправних способам в найменшій мірі схильні мусульмани, найбільшою - молоді люди, які дотримуються протестантизму. Православні і католики зайняли проміжні позиції (Солодова Г. Г. Ставлення молоді до праці та багатства: вплив конфесійної приналежності / Етносоціальні процеси в Сибіру: Тематичний збірник // Під ред. Ю. В. Попкова. - Новосибірськ: Нонпарель, 2004. - Вип . 6. - 270 с., С.194-196).

Питання для самоперевірки (Презент.53, слайд 8):

 1. Які питання містяться в проблемі сенсу життя?
 2. Які відповіді на питання про сенс життя даються різними людьми?
 3. Які аспекти сенсу життя розглядають вчені-медики?
 4. Яка взаємозв'язок аксіології з рішенням змістовних проблем?
 5. Як взаємопов'язані потреби, цінності та цілі життя?
 6. Як змінювалися уявлення про цінності праці та багатства в сучасному світі?

 Попередня   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   Наступна

Концептуальне оформлення істини. | Абсолютна і відносна істина. | Помилка як протилежність істини. Агностицизм. | ДЕ 4. Філософія людини | ПРИРОДА - сукупність природних умов існування людини і суспільства. | ГЕОГРАФІЧНИЙ Детермінізм - уявлення про те, що саме географічне середовище повністю визначає розвиток суспільства. | Тема 20. Людина і суспільство (1 година.) | Людина і особистість. | Поняття і зміст культури | Культурні відмінності та класифікація культур. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати