На головну

Тема 6. Філософія середньовіччя (1 година.)

  1. Amp; 10. Основні напрямки сучасної філософія історії
  2. I. 2. 1. Марксистсько-ленінська філософія - методологічна основа наукової психології
  3. IV. Період середньовіччя, геополітична нестабільність V -XVв.
  4. Uuml; Філософія як форма світогляду
  5. Американська реклама від рубежу століть до Першої світової війни
  6. Американська філософія в ХХ столітті
  7. Аналіз каскаду в області середніх частот

План лекції:

1. Етапи розвитку західноєвропейської середньовічної філософії (през.4, слай1)

2. Основні риси середньовічної філософії (през. 4, слайд 2)

3. Апологетика і патристика (3-5 ст.)

4. Схоластика (5-15 ст.)

5. Проблема універсалій. Номіналізм і реалізм.

Видатні твори середньовіччя (през.4, слайд 3)

Етапи розвитку західноєвропейської середньовічної філософії.

У західноєвропейської середньовічної філософії прийнято розрізняти чотири етапи:

Ранній період, або період патристики (1 6 ст.)

представники: Юстиніан Мученик, Ірней, Тертуліан Квінт, Іполит, Климент Олександрійський, Оріген, Августин Блаженний.

Зміст етапу:

- Закладаються основи релігійно-філософської догматики в боротьбі з чужими елементами античної культури і ворожими ідейними течіями, такими як гностицизм, маніхeйство, аріанство. В результаті виникає апологетика - Захист християнського віровчення.

- Відбувається поступове виокремлення позитивних елементів античної культури і зближення християнської ідеології з ідеалістичної філософією.

- Формуються найважливіші розділи християнського релігійно-філософського вчення: теології, християнської антропології та гносеології, методологія і релігійна етика, істотним елементом якоїПопередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Мета та завдання КУРСУ ФІЛОСОФІЇ | Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни. | Етапи самостійної роботи студента | Методичні рекомендації для викладача | світоглядна функція | Гносеологічна функція. | Методологічна функція. | Інтеграційна функція. | прогностична функція | структура філософії |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати