Ќа головну

∆аңа туған баланың бас айналымын өлшеу

  1. ∆аңа туған баланың бойын өлшеу
  2. ∆ет≥л≥п туған бала және оның қүт≥м≥

∆аңа туған баланың бас айналымы орташа алғанда 34-36 см болады. Ѕ≥р≥нш≥ айлары және жылдары бала басы тез өсед≥, ал бес жастан кей≥н өсу≥ ба€улайды. Ѕ≥р жасқа дей≥нг≥ балалардың бас айналымын келес≥ формула бойынша белг≥лейд≥: алты айлық баланың бас айналымы 43 см, әр жет≥спейт≥н айға 43 см-ден 1,5 см алып тастау керек, ал әр келес≥ айға 0,5 см қосу керек.

2-15 жасар балаларға: 5-жасар баланың бас айналымы 50 см, әр жет≥спейт≥н жасқа 50 см-ден 1 см алу керек, ал әр келес≥ жылға 0,6 см қосқан жөн.

 еуде айналымы денен≥ң көлденең өлшемдер≥ өзгер≥стер≥н анықтау үш≥н нег≥зг≥ антропометри€лык көрсетк≥штерд≥ң б≥р≥ болып саналады. ќл кеуде қуысының даму дәрежес≥не, көк≥ректег≥ бұлшық еттер≥н≥ң және тер≥ асты май қабатының дамуына байланысты көрсетк≥ш болып саналады.

∆аңа туған баланың кеуде айналымы бас айналымынан 2 см кем, 4 айында ек≥ көрсетк≥штер теңбе тең, сонан соң кеуде айналымы бас айналымына қарағанда тез үлкейед≥. Ѕ≥р жасқа де≥нг≥ баланың кеуде дамуын келес≥ формула бойынша белг≥ленед≥: алты айлық баланың кеуде айналымы 45 см, әр 6-ға дей≥н жет≥спейт≥н айға 45 см-ден 2 см алып тастау, 6-дан кей≥нг≥ айларға 0,5 см әр айға қосу керек. ≈к≥ жастан он жасқа дей≥н: 63 см - 1,5 см∙ (п-10), п - баланың жасы. ќн жастан кей≥нг≥ балалар үш≥н басқа формула қолданылады: 63 см + 3 см∙ (п-10), п - оннан асқан баланың жасы, 3 см - он жастан асқан бала кеуде айналымының орташа қосылуы, 63 см - он жасар баланың кеуде айналымы.

Ѕаланың кеуде айналымын өлшеу үш≥н см таспаны артқы жағында - жауырынның төменг≥ бұрыштарына, алдында - сүт без≥ үст≥не.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Ќаступна

 ≤–≤—ѕ≈ | –сақ ≥ш≥л≥к (а н т е н а т а л д ы қ) шақ 270 күнге дей≥н жалғасады (280 күнге дей≥н). | ∆ј— ЅјЋјЌџҢ ‘»«» јЋџҚ ƒјћ”џ | ƒ≈Ќ—ј”ЋџҚ “ќѕ“ј–џ | ∆ү… ≈-ѕ—»’» јЋџҚ ƒјћ” | »ћџЋƒј– ѕј…ƒј ЅќЋ”џ | јйлық балаларға арналған жаттығулар кешен≥ | јйлық балаларға арналған жаттығулар кешен≥ | јс қорыту мүшелерд≥ң ерекшел≥ктер≥. | “јЅ»Ғ» “јћјҚ“јЌƒџ–” |

© um.co.ua - учбов≥ матер≥али та реферати