На головну

Авторсько-правове законодавство

  1. Антимонопольне законодавство і державне регулювання економіки. ринкова влада
  2. Антимонопольне регулювання і законодавство в сучасній економіці
  3. Антитрестівське законодавство.
  4. водне законодавство
  5. Глава 1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
  6. Глава 10. Цивільне законодавство ................... 219

До об'єктів авторського права відносяться:

1. наукові твори: Статті; книги (підручники, навчальні посібники); збірники; методичні розробки; конспекти лекцій; звіти НДР;

2. Програмний продукт: Програми для ЕОМ; бази даних; твори мистецтва, літератури і їх переробки, що входять до складу програмного продукту.

3. аудіовізуальні твори.

4. похідні твори: Переклади; обробки; анотації; реферати; огляди та ін. переробки творів науки.

Цей перелік об'єктів авторського права не є вичерпним.

Основною формою захисту інтелектуальної власності в галузі інформатики є авторське право, реалізоване в Законах Російської Федерації "Про правову охорону програм для електронних обчислювальних машин і баз даних", "Про авторське право і суміжні права".

Авторське право на всі перераховані вище об'єкти (надалі - твори) виникає в силу їх створення. Для захисту прав не потрібно спеціальної реєстрації чи інших дій. Автором твору визнається фізична особа, в результаті творчої діяльності якої він створений. Якщо твір створено спільною творчою діяльністю двох і більше фізичних осіб, кожна з цих осіб визнається автором.

Авторські права на твір складаються з особистих и майнових прав.

Особисті права автораневід'ємні і безстрокові. Вони складаються з наступних прав:

Майнові права автора або іншого власника авторських прав твори полягають у виключному праві на випуск у світ, відтворення, поширення, модифікацію або інше використання твору, діють протягом життя автора і п'ятдесят років після його смерті. Майнові права на твір можуть бути передані повністю або частково іншим фізичним або юридичним особам за договором.

Авторське право на використання твору, наприклад програми для ЕОМ і бази даних, діє з моменту створення твору протягом усього життя автора і 50 років після його смерті. Особисті права автора при цьому зберігаються безстроково.

Майнові права на твори, створені в порядку виконання службових обов'язків або за завданням роботодавця, належать роботодавцю, якщо інше не обумовлено в договорі.Попередня   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

В кінці тексту акта вказується кількість складених примірників і їх місцезнаходження. | Зразок акту ревізії наявних грошових коштів | ПРЕТЕНЗІЇ. Позовна заява. касаційну скаргу | ДОРУЧЕННЯ | Довідки відображають основну діяльність організації або підтверджують відомості біографічного або службового характеру. | Зовнішні довідки підписуються керівником організації або його заступником. | КОПІЇ. Виписки З ДОКУМЕНТІВ | Комерційна інформація | Секрети виробництва (ноу-хау) | Термін охорони ноу-хау обмежується часом дії названих умов. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати